Hoạt động Gửi tiền/Giao dịch XCH – Tổng giải thưởng lên đến 50000 HUSD  

XCH/USDT
--
--

Người dùng thân mến,

HTX sẽ sớm triển khai 2 hoạt động cho XCH vào ngày 14 tháng 5. Gửi tiền và giao dịch để chia sẻ tổng giải thưởng lên đến 50.000 HUSD.

Hoạt động I. Gửi XCH để chia sẻ 20.000 HUSD

Thời gian: Từ 09:50, ngày 14 tháng 5 đến 09:50 ngày 21 tháng 5 năm 2021 (UTC+7)

Quy tắc:

Người dùng gửi XCH vào nền tảng HTX sẽ chia sẻ tổng cộng 20.000 HUSD theo khối lượng tiền gửi ròng (khối lượng tiền gửi ròng = khối lượng gửi - khối lượng rút). Số tiền gửi ròng âm sẽ không được xác minh là khoản tiền gửi đủ điều kiện.

Logic tính toán:

1.       Tỷ lệ tiền gửi ròng = Khối lượng tiền gửi ròng cá nhân / Tổng khối lượng tiền gửi ròng * 100%

2.       HUSD có thể nhận được = Tỷ lệ tiền gửi ròng * 20000

3.       Mỗi người dùng cá nhân có thể giành được tối đa 500 HUSD. Bên cạnh đó, việc tham gia 2 vòng của chiến dịch là có thể chấp nhận được.

4.       Khối lượng tiền gửi ròng của tài khoản phụ sẽ được ghi có vào tài khoản mẹ.

5.       Phần thưởng sẽ được gửi đến tài khoản Exchange của người dùng trong vòng 7 ngày sau khi hoạt động kết thúc.

Hoạt động II. Giao dịch XCH để chia sẻ 30000 HUSD

Thời gian: 13:00, ngày 14 tháng 5 - 19:00:00, ngày 21 tháng 5 (UTC+7)

1. Trong thời gian diễn ra hoạt động, người dùng được KYC xác minh tham gia vào giao dịch giao ngay XCH đủ điều kiện để chia sẻ 30.000 HUSD theo khối lượng giao dịch ròng của họ (mua + bán, không bao gồm tự giao dịch).

Xếp hạng

Phần thưởng

1st

8,000 HUSD

2nd -3rd

Chia sẻ 7000 HUSD dựa trên khối lượng giao dịch

4th - 20th

Chia sẻ 10000 HUSD dựa trên khối lượng giao dịch

 2. Những người dùng đủ điều kiện khác có khối lượng giao dịch tối thiểu là 10 XCH sẽ chia đều giải thưởng là 5.000 HUSD

3. Nhà tạo lập thị trường không được phép tham gia hoạt động này.

4. Khối lượng giao dịch của tài khoản phụ sẽ được ghi có vào tài khoản chính.

5. Phần thưởng sẽ được gửi đến tài khoản trao đổi của người dùng trong vòng 7 ngày làm việc sau khi chiến dịch kết thúc.

6. Chiến dịch này chỉ có sẵn cho người dùng đã được KYC xác minh. Việc không hoàn thành xác minh KYC trước khi chiến dịch kết thúc sẽ làm mất hiệu lực của bất kỳ phần thưởng nào.

Lưu ý:

1. HTX có quyền loại bất kỳ người tham gia nào có dấu hiệu gian lận.

2. Giao dịch tài sản kỹ thuật số mới niêm yết có rủi ro cao hơn do biến động giá lớn. Trước khi giao dịch, vui lòng hiểu đầy đủ về tất cả các rủi ro và thận trọng với các quyết định của chính mình.

3. Thông báo của HTX và các thông tin khác không được coi là lời khuyên đầu tư. HTX sẽ không chịu bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc phụ thuộc vào những thông tin đó. HTX không chịu trách nhiệm đảm bảo, bồi thường, v.v. cho giao dịch hoặc Staking.

 

HTX

Ngày 14 tháng 5 năm 2021

 

Giao dịch khi đang di chuyển với ứng dụng giao dịch tiền điện tử di động của HTX

Nhấp vào đây để tải xuống cho iOS hoặc Android

Tìm chúng tôi trên

Twitter:https://twitter.com/huobiglobalvn

Facebook:https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram:https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium:https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

https://t.me/htxglobalofficial

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.