HTX Phân phối Airdrop Đầu tiên (MERL) cho Người nắm giữ LRS-BTC tại Liquid Restaking

Kính gửi người dùng HTX,

 

HTX rất vui airdrop đợt phần thưởng đầu tiên mà bạn kiếm từ Liquid Restaking, tức là hàng triệu token MERL được cung cấp bởi dự án Merlin Chain. Chương trình airdrop MERL sắp tới dành riêng cho người nắm giữ LRS-BTC, cụ thể 50% điểm LRS-BTC của bạn sẽ được quy đổi thành token MERL, phần còn lại sẽ được phân phối dưới dạng token BounceBit. Vui lòng lưu ý rằng token MERL sẽ được tự động phân phối tới tài khoản Giao ngay của người dùng đủ điều kiện vào tháng 4, không yêu cầu thực hiện hành động thủ công từ phía bạn. Để tạo điều kiện thuận lợi thu thập phần thưởng trong tương lai, điểm LRS sẽ được nâng cấp thành điểm dự án tương ứng và quy đổi sẽ được hỗ trợ trên trang sự kiện. Theo dõi để biết thêm thông báo.

 

Quy tắc Airdrop MERL của HTX:

 

Quy tắc airdrop MERL của HTX tuân theo những quy tắc airdrop Merlin Chain: Nhà đầu tư stake BTC trong restaking Merlin Chain sẽ nhận điểm dự án hàng ngày trước ngày 14 tháng 4 năm 2024, điểm có thể quy đổi thành token MERL. Những token được airdrop sẽ mở khóa theo đợt: 50% trong tháng đầu tiên, 25% trong tháng thứ hai và sau đó mở khóa sẽ được hoàn thành trong sáu tháng với phân bổ 12,5%/6,25%/3,125%/3,125%.

 

Tỷ lệ Quy đổi tại HTX Liquid Restaking: 3,5089 LRS-BTC = 1 MERL (Phần thưởng từ 1 BTC được stake mỗi ngày ≈ 142,5 MERL)

 

Điều kiện Airdrop: Người dùng tham gia HTX Liquid Restaking từ ngày 29 tháng 2 năm 2024 đến ngày 14 tháng 4 năm 2024, lúc 23:00 (UTC+7) và nhận điểm LRS-BTC.

 

Airdrop Cá nhân: MERL sẽ được airdrop cho người dùng đủ điều kiện = Điểm LRS-BTC của người dùng nhận được trong sự kiện trước ngày 14 tháng 4 * 0,5 / Tỷ lệ Quy đổi.

 

Quy tắc trao: Những token được airdrop sẽ được mở khóa theo đợt: 50% trong tháng đầu tiên, 25% trong tháng thứ hai và sau đó mở khóa sẽ được hoàn thành trong sáu tháng với phân bổ 12,5%/6,25%/3,125%/3,125%.

 

Airdrop token MERL, chiếm 50% tổng airdrop, sẽ bắt đầu từ hôm nay và MERL sẽ được chuyển dần dần vào tài khoản giao ngay của bạn trong ba ngày. Vui lòng chú ý đến tài khoản giao ngay của bạn.

 

Ví dụ:

 

Người dùng A đã kích hoạt BTC cho Liquid Restaking và nhận được 300, 200 và 100 điểm LRS-BTC lần lượt vào ngày 29 tháng 2, ngày 14 tháng 4 và ngày 16 tháng 4 dựa trên số dư BTC trong tài khoản của họ.

 

Sau ba ngày, vào ngày 18 tháng 4, Người dùng A đã nhận được tổng 500 điểm LRS-BTC (300 điểm cho ngày 29 tháng 2 và 200 điểm cho ngày 14 tháng 4.) Điểm cho ngày 16 tháng 4 không được tính vào airdrop MERL, nhưng vẫn có thể được quy đổi những airdrop khác của dự án).

 

Người dùng A sẽ nhận token MERL như sau:

 

  • Tổng số tiền: 500 LRS-BTC * 50% / 3,5089 = 142,5 MERL
  • MERL được Mở khóa vào Tháng 4: 142,5 MERL* 50% = 71,25 MERL
  • MERL được Mở khóa vào Tháng 5: 142,5 MERL * 25% = 35,62 MERL

 

Tiếp tục tham gia Liquid Restaking với số dư tài khoản của bạn được chụp nhanh và bạn sẽ kiếm thêm nhiều airdrop từ những dự án phổ biến như BounceBit, EigenLayer, Puffer,...

 

Vui lòng theo dõi để biết thêm phần thưởng airdrop sắp tới. Tham gia sớm hơn để nhận airdrop lớn hơn!

 

Làm thế nào để tham gia HTX Liquid Restaking: Bấm vào đây để tham gia ngay>>>

 

Về HTX Liquid Restaking:

 

Người dùng có thể đăng ký Liquid Restaking với số dư tài khoản giao ngay và hợp đồng tương lai của họ được chụp nhanh để kiếm phần thưởng, bao gồm tiền kỹ thuật số và airdrop sớm của những dự án phổ biến như EigenLayer, Merlin Chain,... Bạn có thể chọn tham gia một nhóm để nhận tăng cường phần thưởng của bạn.

 

Phần thưởng bạn có thể mong đợi nhận được:

 

  • Airdrop ban đầu của EigenLayer (Một dự án restaking Ethereum thịnh hành với TVL hơn $14,7 tỷ)

 

  • Airdrop ban đầu của Puffer (Một dự án restaking Ethereum thịnh hành với TVL hơn $1,3 tỷ)

 

  • Airdrop ban đầu của Merlin Chain (Giải pháp Bitcoin Lớp 2 với TVL hơn $3,2 tỷ)

 

  • Airdrop ban đầu của BounceBit (Một chuỗi staking Bitcoin có TVL hơn $1 tỷ)

 

  • Phần thưởng tiền kỹ thuật số, chẳng hạn như ETH, USDT, HTX và TRX

 

*Phần thưởng sự kiện sẽ được phân phối theo nhiều điểm LRS khác nhau. Bạn có thể quy đổi những điểm này lấy tiền kỹ thuật số tương ứng sau khi những dự án chỉ định phân phối airdrop.

 

* Nhắc nhở Rủi ro: HTX Liquid Restaking là dịch vụ được HTX giới thiệu, cho phép người dùng tham gia vào những dự án Restaking trên blockchain để nhận phần thưởng. Cụ thể, nền tảng stake tài sản được người dùng kích hoạt trong những dự án tương ứng và giúp họ kiếm phần thưởng. Nền tảng tiến hành sàng lọc nghiêm ngặt những dự án Restaking trên nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm kiểm toán bảo mật hợp đồng thông minh, đánh giá mã, thành phần đội ngũ, Tổng giá trị đã khóa (TVL),… Do số lượng người tham gia ngày càng tăng, nền tảng sẽ không còn chịu trách nhiệm về tổn thất tài sản mà bạn đã kích hoạt cho sự kiện, do những sự kiện rủi ro bất thường như lỗ hổng hợp đồng thông minh trong dự án trên chuỗi, sự cố hacker, tạm dừng hoặc chấm dứt dịch vụ bởi nền tảng bên thứ ba hoặc đóng cửa kinh doanh. Những tài sản chưa được bạn kích hoạt hoặc đã thoát HTX Liquid Restaking sẽ không bị ảnh hưởng trong sự kiện rủi ro trên chuỗi.

 

Điều khoản & Điều kiện:

 

1. HTX có quyền sửa đổi những điều khoản của tính năng và phần thưởng. Vui lòng cập nhật thông báo chính thức cho những thay đổi bất kỳ.

 

2. HTX sẽ không còn chịu trách nhiệm về tổn thất tài sản mà bạn đã kích hoạt cho sự kiện do những sự kiện rủi ro bất thường như lỗ hổng hợp đồng thông minh trong dự án trên chuỗi, sự cố hacker, tạm dừng hoặc chấm dứt dịch vụ bởi nền tảng bên thứ ba hoặc đóng cửa kinh doanh. Những tài sản chưa được bạn kích hoạt hoặc đã thoát HTX Liquid Restaking sẽ không bị ảnh hưởng trong sự kiện rủi ro trên chuỗi.

 

3. Những người tham gia bị phát hiện có liên quan đến bất kỳ hành vi gian lận, bao gồm nhưng không giới hạn rửa tiền, thao túng nhiều tài khoản và tự giao dịch, sẽ bị loại. HTX có quyền đóng băng các tài khoản đó, tịch thu bất kỳ khoản lợi nhuận gian lận và áp dụng hình phạt khác cho là cần thiết.

 

4. HTX có quyền đưa ra giải thích cuối cùng về sự kiện và có quyền sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ sự kiện này bất kỳ lúc nào.

 

5. Do các yêu cầu tuân thủ tại địa phương, người dùng từ một số quốc gia và khu vực sẽ không đủ điều kiện tham gia sự kiện này. Vui lòng tham khảo Thỏa Thuận Người Dùng HTX để biết chi tiết.

 

6. Nội dung trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào đối với bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc quảng cáo nào trên HTX.

 

 

Đội ngũ HTX

 

Ngày 21 tháng 4 năm 2024

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Đăng ký Tài khoản HTX để nhận Phần thưởng Đặc biệt!

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://x.com/htx_global

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/htxglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://htxofficial.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.