Giao dịch Đầu tiên trong Tháng 4: Giao dịch để Giành 5 USDT!

Kính gửi người dùng HTX,

HTX mang đến chương trình khuyến mãi trong thời gian giới hạn, trong đó bạn sẽ kiếm phần thưởng cho giao dịch đầu tiên của bạn vào tháng 4. Đây là những thông tin chi tiết:

 

Thời gian Sự kiện:

19:00 (UTC+7) ngày 18 tháng 4 năm 2024 - 18:59 (UTC+7) ngày 25 tháng 4 năm 2024

 

Điều kiện: Người dùng có lịch sử giao dịch giao ngay hoặc hợp đồng tương lai nhưng chưa thực hiện những giao dịch đó trong hơn 30 ngày.

 

Đăng ký cho Phần thưởng Airdrop!

Trong sự kiện này, người dùng đăng ký tham gia sẽ nhận phần thưởng airdrop ngẫu nhiên từ 1 đến 66 USDT dưới dạng tiền thưởng dùng thử giao dịch copy trading và phiếu hoàn tiền. Phần thưởng Airdrop sẽ được phân phối trong 48 giờ sau khi đăng ký.

 

  

 

Phần thưởng Hoàn thành Nhiệm vụ

Quy tắc: Mỗi người tham gia đủ điều kiện sẽ nhận 5 USDT trở lên miễn là họ thực hiện giao dịch. Chỉ có 5.000 suất được cung cấp trên cơ sở đến trước, phục vụ trước.

Loại giao dịch

Yêu cầu Nhiệm vụ

Phần thưởng

Giao dịch Giao ngay

Khối lượng giao dịch tích lũy > 1 USDT

5 USDT

Khối lượng giao dịch tích lũy > 10 USDT

2 Huy hiệu

Khối lượng Giao dịch Tích lũy > 100 USDT

5 Huy hiệu

Giao dịch Hợp đồng Tương lai

Khối lượng giao dịch tích lũy > 1 USDT

Tiền thưởng Dùng thử Hợp đồng Tương lai 1 USDT

Khối lượng giao dịch tích lũy ≥ 5.000 USDT

Tiền thưởng Dùng thử Hợp đồng Tương lai 2 USDT

Khối lượng Giao dịch Tích lũy ≥ 10.000 USDT

Tiền thưởng Dùng thử Hợp đồng Tương lai 3 USDT

 

 

Phần thưởng Vào Bảng xếp hạng của Nhà giao dịch

Xếp hạng theo Khối lượng Giao dịch Giao ngay Tích lũy: Trong sự kiện, những người tham gia đạt khối lượng giao dịch giao ngay tích lũy trên 100 USDT sẽ đủ điều kiện để chia sẻ tổng giải thưởng, được phân bổ dựa trên xếp hạng của họ. Xem bên dưới để biết phần thưởng cụ thể:

Xếp hạng

Phần thưởng

Hạng 1

100 USDT

Hạng 2-5

Tiền Dùng thử Hợp đồng Tương lai 50 USDT

Hạng 6 - 10

Tiền Dùng thử Hợp đồng Tương lai 30 USDT

 

Xếp hạng theo Khối lượng Giao dịch Hợp đồng Tương lai Tích lũy: Trong sự kiện này, những người tham gia có khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai USDT-M tích lũy trên 100 USDT sẽ đủ điều kiện để chia sẻ tổng giải thưởng, được phân bổ dựa trên xếp hạng của họ. Xem bên dưới để biết phần thưởng cụ thể:

Xếp hạng

Phần thưởng

Hạng 1

100 USDT

Hạng 2-5

Tiền Dùng thử Hợp đồng Tương lai 50 USDT

Hạng 6 - 10

Tiền Dùng thử Hợp đồng Tương lai 30 USDT

 

Điều khoản và Điều kiện:

Để đủ điều kiện cho phần thưởng, người tham gia cần đăng nhập vào Ứng dụng HTX của họ ít nhất một lần và hoàn thành xác minh KYC Cấp 3 trong sự kiện.

Nhiệm vụ Giao dịch Giao ngay: Phần thưởng sẽ tính dựa trên khối lượng giao dịch trên mỗi đơn lệnh. Trong trường hợp có nhiều giao dịch trong một lệnh, khối lượng của những giao dịch này sẽ tính theo thứ tự thời gian khi chúng thực hiện. Phần thưởng cho mỗi nhiệm vụ chỉ định chỉ có thể thu thập một lần. (Khối lượng giao dịch sử dụng thẻ điểm, phiếu hoàn tiền và những giao dịch có phí maker âm sẽ bị loại. Ngoài ra, những cặp giao dịch phí 0 đồng sẽ không tính cho sự kiện này.)

Người chiến thắng cần bấm vào "Thu thập" để nhận phần thưởng sau khi hoàn thành những nhiệm vụ tương ứng. Nếu không làm như vậy sẽ dẫn đến phần thưởng không được phân phối. Người chiến thắng có thể thu thập phần thưởng qua ứng dụng hoặc trang web. Phần thưởng khi vào bảng xếp hạng của nhà giao dịch sẽ được chuyển vào tài khoản HTX của người chiến thắng trong 7 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.

HTX có quyền đưa ra giải thích cuối cùng về sự kiện này. Nếu người dùng bị phát hiện có hành vi nguy hiểm hoặc khai thác lỗ hổng bảo mật, HTX có quyền xử lý tài khoản và tài sản người dùng.

 

 

HTX

Ngày 18 tháng 4 năm 2024

 

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Đăng ký Tài khoản HTX để nhận Phần thưởng Đặc biệt!

Giới thiệu bạn bè để mở khóa Hộp bí ẩn và kiếm 30% chiết khấu hoa hồng trọn đời!

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://x.com/htx_global

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/htxglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://htxofficial.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Discord:

https://discord.gg/htx-official

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.