Liquid Restaking đang Diễn ra! Nhận lấy Suất của bạn trong Hạn ngạch Staking $50 Triệu cho Airdrop Đầu tiên

Kính gửi người dùng HTX,

 

HTX rất vui ra mắt Liquid Restaking vào ngày 29 tháng 2 năm 2024, lúc 16:00 (UTC+7). Bạn có thể đăng ký Liquid Restaking bằng cách chụp nhanh số dư tài khoản Giao ngay của bạn để kiếm phần thưởng, bao gồm token và airdrop sớm của những dự án phổ biến như EigenLayer, Merlin Chain,...

 

Phần thưởng bạn có thể mong đợi nhận được:

  • Airdrop ban đầu của EigenLayer (Một dự án restaking Ethereum thịnh hành với TVL hơn $7 tỷ)
  • Airdrop ban đầu của Puffer (Một dự án restaking Ethereum thịnh hành với TVL hơn $1 tỷ)
  • Airdrop ban đầu của Merlin Chain (Giải pháp Bitcoin Lớp 2 với TVL hơn $1,5 tỷ)
  • Airdrop ban đầu của BounceBit (Một chuỗi staking Bitcoin với TVL hơn $0,45 tỷ)
  • Phần thưởng tiền kỹ thuật số, chẳng hạn như ETH, USDT, HTX và TRX

* Thời gian phân phối phần thưởng phụ thuộc vào lịch trình airdrop ban đầu của dự án, có thể bắt đầu sau tháng 4.

 

Làm thế nào để Tham gia: Bấm để tham gia ngay>>>

* Yên tâm rằng tài sản của bạn trên sàn giao dịch HTX sẽ luôn được bảo vệ bất kể rủi ro nào có thể xảy ra trên blockchain trong thời gian sự kiện, và thu nhập sẽ được phân phối dưới dạng phần thưởng. HTX sẽ chịu hoàn toàn mọi tổn thất có thể xảy ra, mang đến cho bạn trải nghiệm tham gia không cần lo lắng.

* Nếu bạn đã kích hoạt tính năng Tự động Kiếm tiền từ Số dư cho BTC, ETH, USDT, HTX và TRX, vui lòng nhớ truy cập trang Tài sản > Giao ngay và vô hiệu hoá tính năng đối với những tiền kỹ thuật số đó để đảm bảo nhận phần thưởng từ Liquid Restaking.

* Trang web của sự kiện đang được phát triển. Vui lòng tiếp tục theo dõi để cập nhật.

 

Lưu ý:

  • Tiền kỹ thuật số Áp dụng: BTC, ETH, USDT, HTX và TRX
  • Quy tắc: Sau khi đăng ký Liquid Restaking, ảnh chụp nhanh số dư tài khoản Giao ngay của người tham gia sẽ được chụp vào một thời điểm ngẫu nhiên hàng ngày. Phần thưởng trên chuỗi mỗi ngày sẽ phân phối dưới dạng điểm sau khoảng thời gian 3 ngày, dựa trên kết quả chụp nhanh. Ví dụ, nếu Người dùng A đăng ký vào ngày 1 tháng 3 năm 2024, phần thưởng đầu tiên sẽ được phân phối cho người dùng vào ngày 4 tháng 3 năm 2024, dựa trên ảnh chụp nhanh số dư tài khoản Giao ngay của họ vào ngày 1 tháng 3 năm 2024. Nếu thời gian đăng ký trước thời gian ngẫu nhiên thời gian chụp nhanh trong ngày thì đăng ký có hiệu lực ngay trong ngày đó; nếu không, nó sẽ có hiệu lực vào ngày hôm sau.
  • Phần thưởng: Người tham gia sẽ giành điểm Liquid Restaking (LRS-XXX), có thể được quy đổi phần thưởng tương ứng.

Tiền kỹ thuật số Áp dụng

Điểm Liquid Restaking

Phần thưởng 1

Phần thưởng 2

Phần thưởng 3

BTC

Điểm LRS-BTC

Airdrop Merlin Chain

Airdrop BounceBit

Sắp ra mắt

ETH

Điểm LRS-ETH

Phần thưởng staking ETH

Airdrop EigenLayer

Airdrop Puffer

USDT

Điểm LRS-USDT

Phần thưởng staking stUSDT

-

-

HTX

Điểm LRS-HTX

Phần thưởng HTX

-

-

TRX

Điểm LRS-TRX

Phần thưởng staking TRX

-

-

 

  • Làm thế nào để Quy đổi Điểm: Quy đổi điểm LRS-USDT, LRS-TRX và LRS-HTX sẽ sớm khả dụng, trong khi điểm LRS-BTC và LRS-ETH có thể được quy đổi trong 14 ngày sau khi bắt đầu airdrop dự án trên chuỗi , ước tính từ tháng 4 đến tháng 9, tùy thuộc vào lịch airdrop trên chuỗi. Phần thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản Giao ngay của người tham gia.
  • Thời gian Bắt đầu: 16:00 (UTC+7) ngày 29 tháng 2 năm 2024

* Tăng cường sẽ được giới thiệu để nâng cao phần thưởng cho người nắm giữ $HTX. Vui lòng theo dõi để biết thêm thông báo.

* Nhiều tiền kỹ thuật số sẽ dần dần khả dụng cho Liquid Restaking.

* Tài sản được nắm giữ trong những tài khoản khác tài khoản Giao ngay sẽ dần dần được hỗ trợ cho Liquid Restaking.

 

Về Hệ sinh thái Restaking và Điểm:

Gần đây, hệ sinh thái Restaking đã chứng kiến phát triển nhanh chóng, với những dự án restaking như EigenLayer, Puffer, Merlin Chain, BounceBit và Layer2 dần dần ra mắt và kích hoạt staking trên chuỗi để cung cấp cơ sở đồng thuận mới cho hệ sinh thái. Tổng giá trị đã khóa trên EigenLayer từng vượt quá $7 tỷ. Restaking kích hoạt sử dụng tài sản đã stake cho nhiều giao thức hơn bằng cách chia sẻ niềm tin từ lớp staking Ethereum Beacon. Điều này không chỉ cho phép người dùng kiếm nhiều phần thưởng hơn mà còn để những dự án khác tận hưởng mức độ đồng thuận và bảo mật tương tự như lớp ETH Beacon.

Những dự án này áp dụng điểm staking để theo dõi đóng góp của người tham gia. Để khuyến khích tham gia sớm, các những án có thể phân phối token gốc của họ qua các airdrop ban đầu dựa trên số điểm của những người ủng hộ sau khi dự án ra mắt trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 9 năm nay.

Airdrop tiền kỹ thuật số trước khi bắt đầu giao dịch đã thu hút được sự chú ý và tính phổ biến đáng kể trên thị trường.

 

Điều khoản và Điều kiện:

1. HTX có quyền sửa đổi những điều khoản của tính năng và phần thưởng. Vui lòng cập nhật thông báo chính thức cho những thay đổi bất kỳ.

2. Tham gia Liquid Restaking không áp đặt hạn chế nào đối với hoạt động của tài sản giao ngay, bao gồm nhưng không giới hạn ở giao dịch, chuyển khoản, nạp và rút tiền.

3. Những người tham gia bị phát hiện có liên quan đến bất kỳ hành vi gian lận, bao gồm nhưng không giới hạn rửa tiền, thao túng nhiều tài khoản và tự giao dịch, sẽ bị loại. HTX có quyền đóng băng các tài khoản đó, tịch thu bất kỳ khoản lợi nhuận gian lận và áp dụng hình phạt khác cho là cần thiết.

4. HTX có quyền đưa ra giải thích cuối cùng về sự kiện và có quyền sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ sự kiện này bất kỳ lúc nào.

5. Do các yêu cầu tuân thủ tại địa phương, người dùng từ một số quốc gia và khu vực sẽ không đủ điều kiện tham gia sự kiện này. Vui lòng tham khảo Thỏa Thuận Người Dùng HTX để biết chi tiết.

6. Nội dung trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào đối với bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc quảng cáo nào trên HTX.

 

Đội ngũ HTX

Ngày 29 tháng 2 năm 2024

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Đăng ký Tài khoản HTX để nhận Phần thưởng Đặc biệt!

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://x.com/htx_global

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/htxglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://htxofficial.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.