Nâng cấp Đầu tiên của HTX Margin trong 2024

Kính gửi người dùng HTX,

 

Để nâng cao trải nghiệm giao dịch ký quỹ giao ngay, HTX Margin sẽ ra mắt công thức mới vào ngày 22 tháng 2 năm 2024, lúc 09:00 (UTC+7) sau nhiều lần lặp lại liên tục. Công thức mới bao gồm những tính toán được cập nhật cho những khoản cho vay ký quỹ và tài sản thế chấp trong tài khoản người dùng, mang lại sự cải thiện trong trải nghiệm vay và giao dịch.

 

Do hệ thống ký quỹ mới áp dụng khung quản lý rủi ro hoàn toàn mới, một số người dùng ký quỹ hiện tại có thể bị giảm tỷ lệ rủi ro hoặc thanh lý có thể xảy ra. Để bảo vệ tài khoản của bạn khỏi những tổn thất có thể xảy ra, vui lòng đảm bảo bổ sung kịp thời tài sản thế chấp hoặc hoàn trả tất cả khoản nợ trước khi nâng cấp. Người dùng sẽ chịu trách nhiệm về mọi tổn thất thanh lý phát sinh trong quá trình nâng cấp do nợ chưa thanh toán hoặc tài sản thế chấp không đủ.

 

Đội ngũ HTX

Ngày 18 tháng 2 năm 2024

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Đăng ký Tài khoản HTX để nhận Phần thưởng Đặc biệt!

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://x.com/htx_global

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/htxglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://htxofficial.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.