HTX Điều chỉnh Đòn bẩy Tối đa và Giới hạn Vị thế của Các cặp Hợp đồng Tương lai USDT-M

Kính gửi người dùng HTX,

HTX dự kiến sẽ điều chỉnh các cặp sau vào lúc 13:00 UTC+7, ngày 20 tháng 12 năm 2022. Vui lòng xem bảng sau để biết chi tiết điều chỉnh.

 

1. Đòn bẩy Tối đa cho Hợp đồng Tương lai USDT-M Vĩnh cửu

Cặp

Đòn bẩy Tối đa (trước)

Đòn bẩy Tối đa (sau)

XRP-USDT

75

50

DOT-USDT

75

50

BNB-USDT

75

50

ADA-USDT

75

50

EOS-USDT

75

50

BCH-USDT

75

50

LINK-USDT

75

50

ETC-USDT

75

50

LTC-USDT

75

50

DOGE-USDT

75

25

MATIC-USDT

75

25

MANA-USDT

75

25

SAND-USDT

75

25

FIL-USDT

75

25

YFI-USDT

75

25

XLM-USDT

75

25

AVAX-USDT

75

25

APE-USDT

75

25

KSM-USDT

75

25

CHZ-USDT

75

25

NEO-USDT

75

25

NEAR-USDT

75

25

GMT-USDT

75

25

KAVA-USDT

75

20

SOL-USDT

75

10

WAVES-USDT

50

25

AXS-USDT

50

25

QTUM-USDT

50

25

THETA-USDT

50

25

1INCH-USDT

50

25

GRT-USDT

50

25

DYDX-USDT

50

25

FTM-USDT

50

25

ONT-USDT

50

25

MKR-USDT

50

25

STORJ-USDT

50

25

SUSHI-USDT

50

20

BSV-USDT

50

20

ATOM-USDT

50

20

UNI-USDT

50

20

GALA-USDT

50

20

OMG-USDT

50

20

LRC-USDT

50

20

AAVE-USDT

50

20

VET-USDT

50

20

CRV-USDT

50

20

ALGO-USDT

50

20

ONE-USDT

50

20

ENJ-USDT

50

20

ICP-USDT

50

20

ZIL-USDT

50

20

PEOPLE-USDT

50

20

SNX-USDT

50

20

IMX-USDT

50

20

RSR-USDT

50

20

JASMY-USDT

50

20

ENS-USDT

50

20

GAL-USDT

50

20

 

 

2. Giới hạn Vị thế với Hợp đồng Tương lai USDT-M Vĩnh cửu & Kỳ hạn

Hợp đồng Tương lai BTCUSDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

50.000.000

50.000.000

≥6

50.000.000

20.000.000

≥11

50.000.000

10.000.000

≥21

5.000.000

1.000.000

≥31

3.000.000

250.000

≥51

1.000.000

250.000

≥76

500.000

250.000

≥101

250.000

50.000

≥126

200.000

40.000

≥151

150.000

30.000

≥176

100.000

30.000

     

Hợp đồng Tương lai BTCUSDT Kỳ hạn

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

50.000.000

10.000.000

≥6

50.000.000

2.000.000

≥11

50.000.000

400.000

≥21

5.000.000

200.000

≥31

3.000.000

100.000

≥51

1.000.000

0

≥76

500.000

0

≥101

250.000

0

≥126

200.000

0

≥151

150.000

0

≥176

100.000

0

     

Hợp đồng Tương lai ETHUSDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

30.000.000

30.000.000

≥6

30.000.000

10.000.000

≥11

30.000.000

5.000.000

≥21

5.000.000

1.000.000

≥31

3.000.000

250.000

≥51

1.000.000

250.000

≥76

500.000

100.000

≥101

250.000

50.000

≥126

200.000

40.000

≥151

150.000

30.000

≥176

100.000

30.000

     

Hợp đồng Tương lai ETHUSDT Kỳ hạn

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

30.000.000

10.000.000

≥6

30.000.000

2.000.000

≥11

30.000.000

400.000

≥21

5.000.000

200.000

≥31

3.000.000

100.000

≥51

1.000.000

0

≥76

500.000

0

≥101

250.000

0

≥126

200.000

0

≥151

150.000

0

≥176

100.000

0

     
     

Hợp đồng Tương lai LTCUSDT, ADAUSDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

5.000.000

5.000.000

≥6

5.000.000

1.000.000

≥11

5.000.000

250.000

≥21

250.000

250.000

≥31

50.000

50.000

≥51

10.000

0

     
     

Hợp đồng Tương lai TRXUSDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

3.000.000

3.000.000

≥6

3.000.000

1.000.000

≥11

3.000.000

250.000

≥21

50.000

50.000

≥31

10.000

10.000

     
     

Hợp đồng Tương lai XRPUSDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

9.000.000

9.000.000

≥6

9.000.000

1.000.000

≥11

9.000.000

250.000

≥21

250.000

250.000

≥31

50.000

50.000

≥51

10.000

0

     
     

Hợp đồng Tương lai DOTUSDT, BNBUSDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

6.000.000

6.000.000

≥6

6.000.000

1.000.000

≥11

6.000.000

250.000

≥21

150.000

150.000

≥31

30.000

30.000

≥51

5.000

0

     
     

Hợp đồng Tương lai SOLUSDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

6.000.000

6.000.000

≥6

6.000.000

1.000.000

≥11

6.000.000

0

≥21

250.000

0

≥31

50.000

0

≥51

10.000

0

     
     

Hợp đồng Tương lai DOGEUSDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

5.000.000

5.000.000

≥6

5.000.000

1.000.000

≥11

5.000.000

250.000

≥21

150.000

50.000

≥31

30.000

0

≥51

5.000

0

     
     

Hợp đồng Tương lai EOSUSDT, BCHUSDT, LINKUSDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

4.000.000

4.000.000

≥6

4.000.000

1.000.000

≥11

4.000.000

250.000

≥21

150.000

150.000

≥31

30.000

30.000

≥51

5.000

0

     
     

Hợp đồng Tương lai MATICUSDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

4.000.000

4.000.000

≥6

4.000.000

250.000

≥11

4.000.000

150.000

≥21

150.000

50.000

≥31

30.000

0

≥51

5.000

0

     
     

Hợp đồng Tương lai MANAUSDT, SANDUSDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

3.000.000

3.000.000

≥6

3.000.000

250.000

≥11

3.000.000

150.000

≥21

50.000

50.000

≥31

10.000

0

≥51

2.000

0

     
     

Hợp đồng Tương lai FILUSDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

3.000.000

3.000.000

≥6

3.000.000

1.000.000

≥11

3.000.000

250.000

≥21

150.000

50.000

≥31

30.000

0

≥51

5.000

0

     
     

Hợp đồng Tương lai YFIUSDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

2.000.000

2.000.000

≥6

2.000.000

100.000

≥11

2.000.000

25.000

≥21

50.000

5.000

≥31

10.000

0

≥51

2.000

0

     
     

Hợp đồng Tương lai XLMUSDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

2.000.000

2.000.000

≥6

2.000.000

1.000.000

≥11

2.000.000

250.000

≥21

50.000

50.000

≥31

10.000

0

≥51

2.000

0

     
     

Hợp đồng Tương lai AVAXUSDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

2.000.000

2.000.000

≥6

2.000.000

1.000.000

≥11

2.000.000

250.000

≥21

150.000

50.000

≥31

30.000

0

≥51

5.000

0

     
     

Hợp đồng Tương lai ETCUSDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

2.000.000

2.000.000

≥6

2.000.000

1.000.000

≥11

2.000.000

250.000

≥21

250.000

250.000

≥31

50.000

50.000

≥51

10.000

0

     
     

Hợp đồng Tương lai SUSHIUSDT, UNIUSDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

2.000.000

2.000.000

≥6

2.000.000

100.000

≥11

2.000.000

5.000

≥21

50.000

0

≥31

10.000

0

     
     

Hợp đồng Tương lai ATOMUSDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

2.000.000

2.000.000

≥6

2.000.000

100.000

≥11

2.000.000

5.000

≥21

150.000

0

≥31

30.000

0

     
     

Hợp đồng Tương lai APEUSDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

1.200.000

1.200.000

≥6

1.200.000

250.000

≥11

1.200.000

150.000

≥21

150.000

50.000

≥31

30.000

0

≥51

5.000

0

     
     

Hợp đồng Tương lai WAVESUSDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

1.200.000

1.200.000

≥6

1.200.000

100.000

≥11

1.200.000

25.000

≥21

50.000

5.000

≥31

10.000

0

     
     

Hợp đồng Tương lai GALAUSDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

1.200.000

1.200.000

≥6

1.200.000

100.000

≥11

1.200.000

5.000

≥21

50.000

0

≥31

10.000

0

     
     

Hợp đồng Tương lai AXSUSDT, SHIBUSDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

1.000.000

1.000.000

≥6

1.000.000

1.000.000

≥11

1.000.000

250.000

≥21

50.000

50.000

≥31

10.000

0

     
     

Hợp đồng Tương lai CRVUSDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

1.000.000

1.000.000

≥6

1.000.000

250.000

≥11

1.000.000

150.000

≥21

50.000

0

≥31

10.000

0

     
     

Hợp đồng Tương lai BSVUSDT, AAVEUSDT, ALGOUSDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

1.000.000

1.000.000

≥6

1.000.000

100.000

≥11

1.000.000

5.000

≥21

50.000

0

≥31

10.000

0

     
     

Hợp đồng Tương lai OMGUSDT, LRCUSDT, VETUSDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

1.000.000

1.000.000

≥6

1.000.000

100.000

≥11

1.000.000

5.000

≥21

10.000

0

≥31

2.000

0

     
     

Hợp đồng Tương lai THETAUSDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

900.000

900.000

≥6

900.000

900.000

≥11

900.000

250.000

≥21

10.000

50.000

≥31

2.000

0

     
     

Hợp đồng Tương lai KSMUSDT, CHZUSDT, NEOUSDT, QTUMUSDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

900.000

900.000

≥6

900.000

100.000

≥11

900.000

25.000

≥21

10.000

5.000

≥31

2.000

0

≥51

500

0

     
     

Hợp đồng Tương lai NEARUSDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

800.000

800.000

≥6

800.000

250.000

≥11

800.000

150.000

≥21

50.000

50.000

≥31

10.000

0

≥51

2.000

0

     
     

Hợp đồng Tương lai ONEUSDT, ENJUSDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

700.000

700.000

≥6

700.000

100.000

≥11

700.000

5.000

≥21

10.000

0

≥31

2.000

0

     
     

Hợp đồng Tương lai 1INCHUSDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

700.000

700.000

≥6

700.000

100.000

≥11

700.000

25.000

≥21

50.000

5.000

≥31

10.000

0

     
     

Hợp đồng Tương lai DYDXUSDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

600.000

600.000

≥6

600.000

250.000

≥11

600.000

150.000

≥21

50.000

50.000

≥31

10.000

0

     
     

Hợp đồng Tương lai GRTUSDT, FTMUSDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

600.000

600.000

≥6

600.000

250.000

≥11

600.000

150.000

≥21

10.000

10.000

≥31

2.000

0

     
     

Hợp đồng Tương lai KAVAUSDT, RENUSDT, RNDRUSDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

600.000

600.000

≥6

600.000

100.000

≥11

600.000

5.000

≥21

10.000

0

≥31

2.000

0

≥51

500

0

     
     

Hợp đồng Tương lai HTUSDT, ICPUSDT, ZILUSDT, NKNUSDT, IOTXUSDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

500.000

500.000

≥6

500.000

100.000

≥11

500.000

5.000

≥21

10.000

0

≥31

2.000

0

     
     

Hợp đồng Tương lai GMTUSDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

400.000

400.000

≥6

400.000

250.000

≥11

400.000

150.000

≥21

50.000

50.000

≥31

10.000

0

≥51

2.000

0

     
     

Hợp đồng Tương lai ONTUSDT, MKRUSDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

400.000

400.000

≥6

400.000

100.000

≥11

400.000

25.000

≥21

10.000

5000

≥31

2.000

0

     

 

 

 

Hợp đồng Tương lai HBARUSDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

400.000

400.000

≥6

400.000

100.000

≥11

400.000

25.000

     

Hợp đồng Tương lai PEOPLEUSDT, LUNCUSDT, LUNAUSDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

400.000

400.000

≥6

400.000

100.000

≥11

400.000

5.000

≥21

10.000

0

≥31

2.000

0

     
     

Hợp đồng Tương lai SNXUSDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

400.000

400.000

≥6

400.000

100.000

≥11

400.000

5.000

≥21

50.000

0

≥31

10.000

0

     
     

Hợp đồng Tương lai IMXUSDT, RSRUSDT, C98USDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

300.000

300.000

≥6

300.000

100.000

≥11

300.000

5.000

≥21

10.000

0

≥31

2.000

0

     
     

Hợp đồng Tương lai STORJUSDT, MINAUSDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

300.000

300.000

≥6

300.000

100.000

≥11

300.000

25.000

≥21

10.000

5.000

≥31

2.000

0

     
     

Hợp đồng Tương lai JASMYUSDT, WINUSDT, REEFUSDT, API3USDT, SLPUSDT, JSTUSDT, COTIUSDT, BATUSDT, OKBUSDT, QNTUSDT, OPUSDT Vĩnh cửu

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

200.000

200.000

≥6

200.000

100.000

≥11

200.000

5.000

≥21

10.000

0

≥31

2.000

0

     
     

Hợp đồng Tương lai ENSUSDT, GALUSDT Vĩnh cửu

 

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

200.000

200.000

≥6

200.000

100.000

≥11

200.000

5.000

≥21

50.000

0

≥31

10.000

0

     
     

Hợp đồng Tương lai BADGERUSDT, CTSIUSDT, ACHUSDT, MDXUSDT, ETHWUSDT Vĩnh cửu

Đòn bẩy

Giới hạn Vị thế bằng USDT (trước)

Giới hạn Vị thế bằng USDT (sau)

≥1

100.000

100.000

≥6

100.000

100.000

≥11

100.000

5.000

       

 

Cảm ơn bạn đã ủng hộ!

 

HTX

Ngày 14 tháng 12 năm 2022

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.