Giới thiệu Unbond Finance

UNB/USDT
--
--

Unbound Finance là một giao thức thanh khoản chuỗi chéo phi tập trung, xây dựng một hệ sinh thái gồm các dẫn xuất DeFi-gốc có thể kết hợp từ AMM trên Ethereum, Binance Smart chain, Polygon, Avalanche, Fantom, Arbitrum, Solana, HECO, KCC, Polkadot và Harmony. Unbound sẽ cung cấp một bộ sản phẩm để mở khóa tính thanh khoản từ nhiều AMM trên các blockchain khác nhau, bao gồm tài sản tổng hợp được thế chấp bằng token của pool thanh khoản (LPT), các pool thanh khoản mới có nguồn gốc chéo từ nhiều AMM, công cụ tài chính cho đến lợi tức và lợi tức kép, và hơn.

 

Các tính năng chính :

Unbound Finance là nền tảng cho vay phi tập trung phát hành các khoản vay crypto không lãi suất cho người dùng dựa vào token trong pool thanh khoản (LPT) làm tài sản thế chấp. Các khoản vay được cung cấp dưới dạng tài sản tổng hợp bắt đầu bằng stablecoin UND gốc của Unbound.

Unbound Finance được xây dựng như một lớp tổng hợp trên các AMM hiện có trong hệ sinh thái DeFi và dự định mở khóa tính thanh khoản bị mắc kẹt trong các DEX khác nhau trên nhiều chuỗi khối balkanized.

- Các khoản cho vay không tính lãi

- Thế chấp miễn phí thanh lý

- Lớp phái sinh chuỗi chéo cho AMM trên nhiều Blockchains

- Kho bạc DeFi cho Token nhóm thanh khoản

- Stablecoin chuỗi chéo thực sự phi tập trung

 

Phân phối và khóa token: 

Phân bổ Tỉ lệ phân bổ Lịch trình phát hành các token 
Bạn bè & Gia đình 6.14% 10% trên TGE, 20% sau 6 tháng TGE và 10% sau mỗi 4 tháng sau đó.
Những backer đầu tiên  5.32% 10% trên TGE, 20% sau 6 tháng TGE và 10% sau mỗi 3 tháng sau đó.
Vòng Seed/ Private/ Strategy 12.43% 10% trên TGE, 30% sau 6 tháng TGE và 10% sau mỗi 2 tháng sau đó.

Tổ chức/ liên kết  

5.07%

10% trên TGE, 20% sau 6 tháng TGE và 10% sau mỗi 3 tháng sau đó.

Public (IDO) 0.37% 30% trên TGE, 30% sau tháng 1, 40% sau tháng 2. 
Public (IEO) 0.67%  100% trên TGE

Ngân sách 

30%

20% trên TGE, 10% sau mỗi 3 tháng sau đó.

Đội ngũ 

25%

10% sau 6 tháng TGE và 10% sau mỗi 4 tháng sau đó.

Người sáng lập 

15% Ở các giai đoạn phát triển dự án khác nhau

Tiến trình dự án:

Q1-Q2 2021 - Testnet được triển khai trên Ethereum Chain và Binance Smart Chain và tích hợp với Ethereum và Binance Smart Chain DEX.
 
Q3 2021 - Testnet được triển khai trên Harmony và Polygon và tích hợp với Harmony và Polygon DEXs.
 
Q4 2021 - Mainnet được triển khai trên Ethereum Chain và Testnet được triển khai trên Avalanche.
 
Q1 2022 - Triển khai Mainnet trên Polygon, Binance Smart Chain và triển khai Avalanche và Testnet trên Fantom, Arbitrum, Solana, HECO, KCC và Polkadot. Tích hợp với DEX trên tất cả các chuỗi này. Chấp nhận stablecoin một bên để có lợi suất cao cùng với LPT.
 
Q2-Q4 2022 - Triển khai Mainnet trên Solana, Harmony, Fantom, Arbitrum, HECO, KCC và Polkadot. Tích hợp với DEX trên tất cả các chuỗi này. Trò chơi và Tích hợp Metaverse.

 

Nền tảng của đội ngũ

Người sáng lập & Giám đốc điều hành: Tarun Jaswani

Tarun là một nhà phát triển, nhà công nghệ và doanh nhân. Anh ấy có kinh nghiệm 21 năm trong Mạng quảng cáo kỹ thuật số, VR và Blockchain. Anh ấy bắt đầu xây dựng Tài chính không ràng buộc vào tháng 3 năm 2020 khi chỉ có 200 triệu bị khóa trong một vài AMM trong không gian. Khi anh ấy nhận ra tầm quan trọng của AMM và đó là một bước lặp mới trong khám phá giá trị, tất cả chỉ nhằm xây dựng một lớp phái sinh có thể làm cho không gian sử dụng vốn hiệu quả hơn.

CMO: Pratik Oswal

Pratik được Mensa xếp vào top 4% những người có chỉ số IQ cao nhất thế giới. Ông là tác giả của 7 cuốn sách về Toán học hiện đang được hơn 100.000 học sinh tại hơn 300 trường học trên khắp Ấn Độ sử dụng. Anh ấy đạt huy chương vàng Kỹ thuật và hiện đang theo học Thạc sĩ Kinh tế. Anh ấy đã tư vấn cho hơn 50 dự án blockchain và viết hơn 200 bài báo về các dự án blockchain khác nhau.

 

Liên kết liên quan:

Trang web: https://www.unbound.finance/

Twitter: https://twitter.com/unboundfinance

Điện tín:

Unbound Global: https://t.me/unboundfinance

Thông báo chưa ràng buộc: https://t.me/UnboundAnnouncements

Indonesia chưa ràng buộc: https://t.me/unboundIndonesia

Trung Quốc chưa bị ràng buộc: https://t.me/Unboundchina

Unbound Việt Nam: https://t.me/unboundfinancevietnam

Unbound Korea: https://t.me/unboundkorea

Báo cáo chính thức: https://docs.unbound.finance/documentation/whitepaper

Tài liệu: https://docs.unbound.finance/

Phương tiện: https://unboundfinance.medium.com/

Github: https://github.com/unbound-finance/

Quora: https://www.quora.com/profile/Unbound-Finance

Nội dung trên trang này do nhóm Tài chính không ràng buộc cung cấp.

 

HTX

Ngày 7 tháng 12 năm 2021

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://x.com/htx_global

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/htxglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://htxofficial.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản  Cảnh báo Rủi ro tại đây.