Kỷ niệm Ngày Pizza Thứ 14: Giao dịch Hợp đồng Tương lai và Chia sẻ 1,4 BTC!

Quay lại năm 2010 vào ngày 22 tháng 5, lập trình viên Laszlo Hanyecz đã làm nên lịch sử khi mua hai chiếc pizza bằng 10.000 bitcoin. Tuy nhiên, mười bốn năm sau sự kiện lịch sử, một chiếc bánh pizza chỉ có giá bằng một phần mười nghìn bitcoin. Sau khi chứng kiến 14 lễ kỷ niệm Ngày Pizza, Bitcoin đã tăng vọt lên tầm cao chưa từng có. Bước đột phá năm nay, với việc Bitcoin vượt qua mức $70.000, báo hiệu bình minh của kỷ nguyên vàng kỹ thuật số.

Ngày Pizza Bitcoin thứ 14 đang đến gần! Để chào mừng Ngày Pizza năm nay, HTX rất vui tặng 1,4 bitcoin để kỷ niệm sự kiện lịch sử này. Trở thành nhà giao dịch hợp đồng tương lai để có cơ hội chia sẻ tổng giải thưởng 1,4 bitcoin bằng cách nạp tiền vào tài khoản hợp đồng tương lai của bạn và giao dịch hợp đồng tương lai. Hành động ngay để đảm bảo cơ hội tiền tài này!

 

  

 

Thi gian Skin: 17:00:00 (UTC+7) ngày 17 tháng 5 năm 2024 - 17:00:00 (UTC+7) ngày 24 tháng 5 năm 2024

Điu kin: Ngưi dùng HTX, bao gm market maker, ngưi dùng tchc,...

Cp Giao dch Áp dng: Hp đng tương lai USDT-M vĩnh cu chế đký quchéo và ký qubit lp (bao gm copy trading)

 

Sự kiện 1: Mỗi Người chiến thắng Giải thưởng May mắn Sẽ Nhận 522 USDT

Trong sự kiện này, chúng tôi sẽ chọn ra 52 người chiến thắng Giải thưởng May mắn từ những người tham gia giao dịch hợp đồng vĩnh cửu BTCUSDT và đạt khối lượng giao dịch tích lũy ≥ 200.000 USDT. Mỗi người chiến thắng sẽ nhận 522 USDT dưới dạng tiền thưởng dùng thử hợp đồng tương lai để kỷ niệm Ngày Pizza BTC.

 

Sự kiện 2: Hoàn thành Nhiệm vụ để Chia sẻ 1,4 Bitcoin

Sau khi hoàn thành những nhiệm vụ nạp tiền và giao dịch chỉ định trong sự kiện này, những người tham gia có cơ hội chia sẻ 1,4 bitcoin dưới dạng tiền thưởng dùng thử hợp đồng tương lai. Tham khảo bảng sau để biết chi tiết:

Loại

Yêu cầu Nhiệm vụ

Tổng Giải thưởng

Dành riêng cho Người dùng Hợp đồng Tương lai Mới

Thực hiện giao dịch hợp đồng tương lai đầu tiên của bạn ≥100 USDT

Chia đều 0,1 BTC dưới dạng tiền thưởng dùng thử hợp đồng tương lai

Nạp Ròng vào Tài khoản Hợp đồng Tương lai

Nạp ròng ≥ 100 USDT vào tài khoản hợp đồng tương lai của bạn

Chia đều 0,1 BTC dưới dạng tiền thưởng dùng thử hợp đồng tương lai

Giao dịch Hợp đồng Tương lai để Đăng ký Hàng ngày

Đăng ký ít nhất 3 ngày với khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai tích lũy hàng ngày ≥ 1.000 USDT

Chia đều 0,2 BTC dưới dạng tiền thưởng dùng thử hợp đồng tương lai

Tổng Khối lượng Giao dịch Hợp đồng Tương lai

≥5.000.000 USDT

Chia đều 0,6 BTC dưới dạng tiền thưởng dùng thử hợp đồng tương lai, với mỗi người tham gia có khả năng giành tới 3.000 USDT

≥500.000 USDT

Chia đều 0,3 BTC dưới dạng tiền thưởng dùng thử hợp đồng tương lai, với mỗi người tham gia có khả năng giành tới 1.000 USDT

≥50.000 USDT

Chia đều 0,1 BTC dưới dạng tiền thưởng dùng thử hợp đồng tương lai, với mỗi người tham gia có khả năng giành tới 100 USDT

* Stin thưng dưi dng Tin thưng Dùng thHp đng Tương lai sđưc tính da trên giá BTC giao ngay lúc 00: 00 (UTC+8) vào ngày cui cùng ca skin. Stin thưng phân phi cho ngưi chiến thng sđưc làm tròn xung snguyên gn nht.

 

Sự kiện 3: Tăng cường Phần thưởng của Bạn bằng cách Gấp đôi Khối lượng Giao dịch của Bạn với Copy Trading

Tham gia copy trading trong sự kiện này sẽ mang lại cho bạn quyền lợi gấp đôi khối lượng giao dịch của bạn.

Ví d: Trong thi gian skin, nếu Ngưi dùng H đt khi lưng giao dch hp đng tương lai tích lũy 400.000 USDT, trong đó 200.000 USDT đến tcopy trading. Do đó, tng khi lưng giao dch hp đng tương lai ca Ngưi dùng H tham gia skin đưc tính là: 200.000 + 200.000*2 = 600.000 USDT. Do đó, tng gii thưng mà Ngưi dùng H có thchia ssđưc nâng cp t0,1 BTC lên 0,3 BTC.

 

Lưu ý:

  • Người dùng cần bấm vào Đăng ký ngay để tham gia sự kiện.
  • Chỉ khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai có phí giao dịch đã thanh toán mới tính cho sự kiện này. Những giao dịch phí giao dịch 0 đồng, tỷ lệ phí âm, tiền thưởng dùng thử hợp đồng tương lai sẽ bị loại khỏi tính toán khối lượng.
  • Phần thưởng khi hoàn thành tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai không thể tích lũy; những người tham gia sẽ chỉ nhận phần thưởng cao nhất mà khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai của họ đủ điều kiện.
  • Phần thưởng ở dạng tiền thưởng dùng thử hợp đồng tương lai và sẽ được chuyển vào tài khoản HTX của người chiến thắng trong 10 ngày làm việc sau khi kết thúc sự kiện.
  • HTX sẽ xem xét kỹ và loại bất kỳ người tham gia có bất kỳ dấu hiệu của hành vi gian lận, như lạm phát khối lượng giao dịch gây hại, đăng ký hàng loạt tài khoản giả, giao dịch rửa và khớp lệnh.
  • Tài khoản phụ không thể sử dụng để tham gia vào sự kiện. Dữ liệu từ những tài khoản phụ sẽ tính vào tài khoản chính.
  • HTX có quyền đưa ra giải thích cuối cùng về sự kiện này.

 

HTX

Ngày 17 tháng 5 năm 2024

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Đăng ký Tài khoản HTX để nhận Phần thưởng Đặc biệt!

Giới thiệu bạn bè để mở khóa Hộp bí ẩn và kiếm 30% chiết khấu hoa hồng trọn đời!

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://x.com/htx_global

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/htxglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://htxofficial.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Discord:

https://discord.gg/htx-official

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.