Quy tắc Tự động Tháo gỡ đòn bẩy tài chính (ADL)

Là cơ chế thanh lý các vị thế đối tác để giảm thiểu rủi ro tổng thể nền tảng, Tự động Tháo gỡ đòn bẩy tài chính (ADL) chỉ thực hiện trong trường hợp quỹ bảo hiểm cạn kiệt hoặc sụt giảm nhanh chóng, xảy ra do điều kiện thị trường khắc nghiệt hoặc bất khả kháng. Rút quỹ bảo hiểm có nghĩa là trong 8 giờ, tổng quỹ đã giảm từ giá trị đỉnh trước đó xuống một giá trị nhất định, có thể thay đổi giữa cặp giao dịch khác nhau và có thể điều chỉnh trong tương lai tùy thuộc vào điều kiện thị trường và quyền lợi của người dùng.

 

Khi kích hoạt cơ chế ADL, thay vì đặt lệnh thanh lý hoặc giảm vị thế trên thị trường và đợi chúng được đầy, nền tảng sẽ trực tiếp xác định vị thế tài khoản đối tác của cấp bậc cao nhất và giao dịch lệnh thanh lý tại thời điểm giá tham chiếu. Do đó, sau khi giao dịch, vị thế đối tác sẽ giảm và tiền từ vị thế đã đóng sẽ thêm vào số dư tài khoản của họ. Khi cơ chế ADL thông qua, cơ chế thu hồi sẽ không được sử dụng. Hiện tại, cơ chế ADL chỉ áp dụng cho hợp đồng USDT ký quỹ vĩnh cửu và hợp đồng USDT ký quỹ tương lai, và sau đó sẽ mở rộng cho hợp đồng coin ký quỹ tương lai.

 

Xếp hạng vị thế đối tác ADL đồng thời xác định bởi mức độ rủi ro tài khoản/vị thế của nhà giao dịch (mức ký quỹ) và mức PnL vị thế. Đặc biệt:

 

Độc lập

Vị thế lãi : Vị thế lãi : Đòn bẩy PnL = Mức PnL vị thế/Mức ký quỹ vị thế

Vị thế lỗ: Đòn bẩy PnL = Mức PnL của vị thế * Mức ký quỹ vị thế

 

 

Chéo

Vị thế lãi: Đòn bẩy PnL = Mức PnL vị thế/Mức ký quỹ tài khoản

Vị thế lỗ: Đòn bẩy PnL = Mức PnL vị thế * Mức ký quỹ tài khoản

 

Dựa theo quy tắc xếp hạng, mức PnL càng cao và mức ký quỹ vị thế càng thấp, thì tài khoản càng có nhiều khả năng xác định là đối tác để tự động tháo gỡ đòn bẩy tài chính. Trên trang, có chỉ số rủi ro ADL cho phép người dùng theo dõi xác suất tự động tháo gỡ đòn bẩy tài chính. Bộ chỉ thị được thiết kế với 5 ô lưới. Khi tất cả 5 lưới được bật, vị thế của nhà giao dịch xếp hạng cao nhất và rủi ro ADL rất cao. Khi chỉ có 1 lưới được bật, vị thế của nhà giao dịch xếp hạng thấp và rủi ro ADL là rất thấp.

 

Nếu và khi một trong vị thế của bạn đã trải qua quá trình tự động tháo gỡ đòn bẩy tài chính, tin nhắn và email sẽ gửi đến bạn để thông báo cho bạn về vị thế và giá khớp lệnh có liên quan. Bạn cũng có thể tìm thấy chi tiết trên trang Đơn lệnh với giao dịch được gắn là tự động tháo gỡ đòn bẩy tài chính.