HTX sẽ Xóa 14 Cặp Giao dịch vào ngày 31 tháng 5 năm 2023

Kính gửi người dùng HTX!

Một phần trong việc nỗ lực không ngừng nhằm mang đến cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn, HTX sẽ xóa những cặp giao dịch sau lúc 15:00 (UTC+7) ngày 31 tháng 5 năm 2023:

AAVE/ETH, APT/USDC, AXS/USDC, CRV/BTC, ETN/BTC, EUROC/USDC, GRT/BTC, MUSK/BTC, THETA/BTC, VET/BTC, VET/ETH, XCH/BTC, XLM/BTC, ZKS/ETH

 

Vui lòng lưu ý:

  • Vui lòng chọn những cặp giao dịch liên quan khác để giao dịch nếu bạn nắm giữ bất kỳ tài sản trong AAVE, APT, AXS, CRV, ETN, EUROC, GRT, MUSK, THETA, VET, XCH, XLM, ZKS.
  • Vui lòng hủy lệnh chờ của cặp giao dịch trên kịp thời. Khi cặp giao dịch bị xóa, lệnh đang chờ xử lý sẽ tự động bị hủy và tài sản sẽ tự động trả về tài khoản Giao ngay của bạn.

 

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ và thông cảm.

 

HTX

Ngày 26 tháng 5 năm 2023

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Đăng ký Tài khoản HTX để nhận Phần thưởng Đặc biệt!

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.