[WEB]Hướng dẫn dành cho Nhà giao dịch Sao chép Mới bắt đầu

Copy Trading Huobi cung cấp đơn giản và minh bạch để người dùng sao chép những chiến lược xuất sắc. Cả người mới và người giao dịch lâu năm đều có thể chiến thắng từ mối liên kết sao chép giao dịch này.

Bằng cách copy trading, người theo dõi có thể khớp những giao dịch của họ với những giao dịch của nhà giao dịch sao chép để có cùng lợi suất, trong khi nhà giao dịch sao chép sẽ kiếm từ chia sẻ lợi nhuận của người theo dõi.

Làm thế nào để Bắt đầu Copy Trading trên Huobi (cho nhà giao dịch)

Hướng dẫn copy trading hợp đồng tương lai này sẽ giúp bạn bắt đầu hành trình copy trading trên Huobi.

 

Trên trang web Huobi

Bước 1: Bấm vào Phái sinh > Copy Trading ở thanh điều hướng phía trên để vào trang Copy Trading.

Bước 2: Bạn có thể xem thông tin nhà giao dịch như bảng xếp hạng, ROI, tổng lợi nhuận và PnL người theo dõi. Bấm Trở thành Nhà giao dịch để đăng ký trở thành nhà giao dịch sao chép.

 

Bước 3: Sau khi bạn được phê duyệt là nhà giao dịch sao chép, bạn có thể bấm vào Copy Trading của tôi để xem thông tin và số liệu thống kê có liên quan về bạn với vai trò nhà giao dịch:

Thông tin Nhà giao dịch:

Những số liệu gồm lợi nhuận hôm nay (USDT), tổng lợi nhuận (USDT), số lần sao chép, tỷ lệ thắng và ROI.

Cài đặt: Bạn có thể đặt biệt danh, thẻ của tôi, chế độ nhà giao dịch, người theo dõi tối đa và chế độ chuyển đổi.

Tổng quan về Tài khoản:

Tổng tài sản (USDT) và số tiền có thể chuyển (USDT).

Chuyển khoản, lịch sử chuyển khoản và giao dịch hợp đồng tương lai (hiển thị sau khi Chế độ Nhà giao dịch được kích hoạt).

Vị thế hiện tại và trước đây:

Đơn lệnh hiện tại, lịch sử, người theo dõi của tôi và dòng vốn.

 

 
 

 

 

 

 

Bạn có thể xem chi tiết vị thế của bạn trong Đơn lệnh Hiện tại và đóng những vị thế hiện tại bằng cách bấm vào Đóng.

Bước 4:

(1) Bấm vào biểu tượng cài đặt và bật Chế độ Nhà giao dịch để kích hoạt danh tính nhà giao dịch của bạn.

(2) Hoàn thành cài đặt copy trading bằng cách chọn phần trăm lợi nhuận bạn muốn chia sẻ trong Chia sẻ Lợi nhuận và bấm Xác nhận.

(3) Đánh dấu "Tôi đã đọc và đồng ý với Thỏa thuận Nhà giao dịch đã đăng ký" và bấm vào Xác nhận để kích hoạt danh tính nhà giao dịch của bạn.

 

Phần trăm Chia sẻ Lợi nhuận: Bạn có thể chọn một trong 10%, 15%, 20% và 25%. (Bạn sẽ nhận một phần lợi nhuận của những người theo dõi, nếu có, dựa trên phần trăm Chia sẻ Lợi nhuận đã đặt trước sau khi họ đóng các vị thế của họ.)

Phạm vi ký quỹ mỗi lệnh: 1 - 100.000 USDT. 


 

Bước 5: Nếu không có tài sản trong tài khoản Copy Trading của bạn, hãy bấm vào Chuyển để chuyển USDT từ tài khoản Hợp đồng Tương lai USDT-M của bạn, nhập số lượng bằng USDT và bấm vào Xác nhận.  

 

 

Bước 6: Bấm vào Lịch sử chuyển để xem hồ sơ chuyển USDT của bạn.

 

 

 

Bước 7: Bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai.

(1) Bấm vào Giao dịch Hợp đồng Tương lai để bắt đầu giao dịch.  

(2)Vui lòng chọn loại đơn hàng bạn muốn sử dụng. Hiện tại, các nhà giao dịch của chúng tôi hỗ trợ ba loại đơn hàng: đơn hàng thị trường, đơn hàng giới hạn và đơn hàng FOK (Fill or Kill). Sau khi chọn loại đơn hàng, nhập đòn bẩy, giá, số lượng và thiết lập tỷ lệ lấy lợi nhuận và dừng lỗ.

(3) Bấm Mở Long hoặc Mở Short để đặt lệnh.

*Chế độ đặt lệnh trong copy trading là FOK (khớp hoặc huỷ) theo mặc định để đảm bảo tính nhất quán về lợi nhuận giữa người giao dịch và người theo dõi.

 

Chúc mừng! Bạn đã đặt lệnh thành công.

 

 

Trade on the go with Huobi App (iOS/Android)

Find us on

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalofficial/

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficial

https://t.me/HTX_Chineseofficial

https://t.me/HTXFutures_en

Discord:

https://discord.gg/htx-global

Huobi reserves the right in its sole discretion to amend or change or cancel this announcement at any time and for any reasons without prior notice. The above is for information purposes only and Huobi makes no recommendations or guarantees in respect of any virtual asset, product, or promotion on Huobi. Prices of virtual assets are highly volatile and trading virtual assets involves risk. Please read our Risk Reminder text here.