[App]Hướng dẫn cho Người theo dõi Giao dịch Sao chép Mới bắt đầu

HTX Copy Trading cung cấp đơn giản và minh bạch để người dùng sao chép các chiến lược xuất sắc. Những nhà giao dịch mới bắt đầu có thể chọn một chiến lược phù hợp từ những nhà giao dịch lâu năm, xây dựng mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Bấm để sao chép giao dịch tại 

Bằng cách sao chép giao dịch, bạn đồng bộ hóa giao dịch của bạn với giao dịch của nhà giao dịch được sao chép để thu lợi suất cao hơn, trong khi nhà giao dịch sao chép sẽ kiếm từ chia sẻ lợi nhuận của bạn.

Làm thế nào để Bắt đầu Copy Trading trên HTX (cho người theo dõi)

Hướng dẫn sao chép giao dịch hợp đồng tương lai này sẽ giúp bạn bắt đầu hành trình sao chép giao dịch trên HTX.

Trên Ứng dụng HTX

Bước 1: Bấm vào Copy Trading trên trang chủ để vào trang Copy Trading Hợp đồng Tương lai.

Bước 2: Bấm vào Bảng xếp hạng để lọc những nhà giao dịch theo bảng xếp hạng, ROI, tổng lợi nhuận, và PnL của người theo dõi.

Bước 3: Chọn nhà giao dịch mà bạn muốn theo dõi và hoàn thành cài đặt sao chép giao dịch của bạn.

Sau khi chọn nhà giao dịch, bấm vào Theo dõi ở góc trên bên phải của thẻ nhà giao dịch để vào trang cài đặt. Đầu tiên, nạp/chuyển ít nhất 20 USDT làm ký quỹ vào tài khoản sao chép giao dịch của bạn. Sau đó, đặt giới hạn ký quỹ, tỷ lệ chốt lời, tỷ lệ cắt lỗ và các cặp giao dịch dựa trên kỳ vọng đầu tư của bạn. Cuối cùng, bấm vào Xác nhận để hoàn thành cài đặt sao chép giao dịch của bạn.

Bước 4: Kiểm tra và sửa đổi sao chép giao dịch của bạn

Bạn có thể bấm vào Tôi ở cuối Trang Copy Trading để kiểm tra những giao dịch được sao chép hiện tại của bạn. Ngoài ra, bạn có thể sửa đổi những giao dịch được sao chép bằng cách bấm vào Chỉnh sửa ở góc trên bên phải của thẻ nhà giao dịch.

Bước 5: Sau khi hoàn thành, cài đặt sẽ có hiệu lực sau khi nhà giao dịch đặt một đơn lệnh mới. Bạn có thể xem PnL của bạn trên trang Tôi.

[Làm thế nào để chọn đúng nhà giao dịch?]

1. Trên trang chủ Copy Trading, bạn có thể bấm vào một nhà giao dịch để xem Chi tiết Nhà giao dịch.

Chi tiết Nhà giao dịch bao gồm:

Thông tin

Giải thích

Tổng PnL

Tổng PnL của tài khoản nhà giao dịch với copy trading, phí tài trợ ròng và chiết khấu hoa hồng

Tổng PnL của Người theo dõi

Tổng PnL kiếm được bởi tất cả người theo dõi đã sao chép nhà giao dịch

Tỉ lệ thắng

Tỷ lệ giao dịch thắng trên tổng số giao dịch trong lịch sử của nhà giao dịch

Chia sẻ Lợi nhuận Hiện tại

Phần trăm lợi nhuận trong một giao dịch được sao chép sẽ phân phối cho nhà giao dịch

Lãi trung bình

Lãi trung bình của tất cả từ giao dịch được sao chép tạo lãi

Lỗ trung bình

Lỗ trung bình của tất cả từ giao dịch được sao chép bị lỗ

Tỷ lệ PnL

Tỷ lệ lãi trung bình trên lỗ trung bình

Thời gian Nắm giữ Trung bình

Thời gian trung bình mà nhà giao dịch cần từ ​​khi mở đến khi đóng giao dịch

Tần suất Giao dịch

Số lượng giao dịch trung bình mà nhà giao dịch đã mở trong một tuần kể từ khi chúng được theo dõi

Cặp Yêu thích

Cặp giao dịch được mở thường xuyên nhất trong lịch sử giao dịch của nhà giao dịch

Dựa trên thông tin trên, bạn có thể đánh giá phong cách giao dịch của nhà giao dịch và chi tiết PnL để quyết định chọn nhà giao dịch mà bạn yêu thích. Để biết thêm chi tiết về nhà giao dịch, vui lòng truy cập trang chủ Copy Trading.

Bấm 

 

[Giải thích về cài đặt copy trading]

Cài đặt

Giải thích

Ký quỹ Cố định

  1. Bạn có thể đặt một mức ký quỹ cố định cho sao chép giao dịch.Ví dụ: nếu bạn đặt mức ký quỹ cố định là 100 USDT, thì mức ký quỹ của mỗi lệnh giao dịch sao chép là 100 USDT.
  2. Giá trị có thể thay đổi trong thời gian sao chép giao dịch và mức ký quỹ mới sẽ có hiệu lực bắt đầu từ giao dịch sao chép tiếp theo.

Nguồn tiền khả dụng

Số tiền khả dụng trong tài khoản sao chép giao dịch của bạn

Nạp

Bạn có thể nạp vào tài khoản sao chép giao dịch của bạn qua chuyển khoản trên chuỗi

Chuyển

Bạn có thể chuyển tiền vào tài khoản sao chép giao dịch từ tài khoản hợp đồng tương lai USDT-M của bạn với phí 0 đồng

Giới hạn Ký quỹ

Số tiền ký quỹ tối đa được sử dụng cho các vị thế sao chép giao dịch của bạn. Khi đạt đến giới hạn, các đơn lệnh mở một vị thế sẽ không được sao chép, nhưng các lệnh đóng một vị thế sẽ được sao chép. Nếu mục này để trống, giới hạn tối đa mặc định sẽ được sử dụng.

Tỷ lệ Chốt lời

Các giao dịch được sao chép của bạn sẽ tự động đóng khi phần trăm lãi vượt quá tỷ lệ đặt trước. Tỷ lệ chốt lời dao động từ 0% đến 200%.

Ví dụ, nếu bạn đặt tỷ lệ chốt lời là 50%, hệ thống sẽ tự động đóng giao dịch được sao chép khi lãi vượt quá số tiền 50%.

Tỷ lệ Cắt lỗ

Các giao dịch được sao chép của bạn sẽ tự động đóng khi phần trăm lỗ vượt quá tỷ lệ đặt trước. Tỷ lệ cắt lỗ dao động từ 0% đến 200%.

Ví dụ: nếu bạn đặt tỷ lệ cắt lỗ là 20%, hệ thống sẽ tự động đóng giao dịch được sao chép khi lỗ vượt quá số tiền 20%.

Chọn một Cặp Giao dịch

Bạn có thể sao chép tất cả các cặp hoặc các cặp tùy chỉnh từ nhà giao dịch. Khi chọn các cặp tùy chỉnh, bạn có thể chọn từ các cặp mở của nhà giao dịch (cho phép nhiều lựa chọn).

Giao dịch Sao chép Hiện tại

Để xem thông tin về các vị thế hiện được sao chép của bạn

Lịch sử

Để kiểm tra các giao dịch đã sao chép trước đây của bạn

PnL Copy Trading

Để xem lợi nhuận sao chép giao dịch trước đây của bạn

Nhà giao dịch của tôi

Để kiểm tra các nhà giao dịch bạn đang theo dõi và đã theo dõi trước đây

❤️️Nhắc nhở:

1. Chúng tôi vui lòng nhắc bạn cài đặt các tỷ lệ chốt lời và cắt lỗ phù hợp để giảm biến động tài sản của bạn.

2. Điều quan trọng là phải cài đặt một giới hạn vị thế và ký quỹ cố định phù hợp để quản lý hợp lý phí đầu vào của bạn.

3. Bạn chỉ có thể theo dõi một nhà giao dịch sao chép trong một thời điểm. Bạn cần hủy theo dõi nhà giao dịch hiện tại trước khi theo dõi người khác.

4. Nếu bạn có nhiều kinh nghiệm trong giao dịch hợp đồng tương lai và sẵn sàng chia sẻ những chiến lược giao dịch của bạn, bạn có thể đăng ký để trở thành nhà giao dịch chính của HTX. Với vai trò này, bạn sẽ có cơ hội kiếm phần thưởng chia sẻ lợi nhuận đáng kể khi thực hiện những giao dịch. Bấm vào liên kết để đăng ký