Chương trình Thử thách Giới thiệu P2P HTX – Chia sẻ Tổng Giải thưởng 100.000 USDT

Kính gửi người dùng HTX,

HTX P2P đang ra mắt Chương trình Thử thách Giới thiệu, nhằm mời nhà quảng cáo P2P và người dùng đã đăng ký có thể tham gia để giành phần thưởng. Sẵn sàng giành chia sẻ tổng giải thưởng 100.000 USDT!

 

Thời gian Sự kiện: 07:00:00 (UTC+7) ngày 10 tháng 9 năm 2022 - 06:59:59 (UTC+7) ngày 24 tháng 9 năm 2022

 

Tất cả những người tham gia (dù nhà quảng cáo hay người dùng) cần đăng ký bằng cách bấm vào liên kết!

https://forms.gle/gPNDyWsdxtVfxWoD9

 

Quy tắc Sự kiện:

Khuyến mại A: Thử thách Giới thiệu - càng đông càng vui!

Mỗi người dùng hoặc nhà quảng cáo đã đăng ký có thể mời người dùng mới đăng ký HTX và hoàn thành nhiệm vụ được yêu cầu. Chia sẻ chương trình với bạn bè bằng truy cập trang Giới thiệu (xem Hướng dẫn Sự kiện bên dưới) và sao chép liên kết giới thiệu hoặc lưu mã QR qua Ứng dụng hoặc trang Web HTX. Khi người được mời đã hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu, cả hai bên đều sẽ có thể nhận phần thưởng tương ứng. Người giới thiệu Cấp 1 sẽ hưởng tới 40% phần thưởng cho mỗi người được mời thành công. Tổng giải thưởng lớn trị giá 100.000 USDT đang chờ!

 

Phần thưởng cho người mời hoặc người được mời như sau:

Điều kiện cho Người được mời

Phần thưởng dành cho Người được mời với mỗi cấp

Phần thưởng cho người giới thiệu cấp một với mỗi người được mời cấp hai mà bạn mời

Phần thưởng cho người giới thiệu cấp một với mỗi người được mời cấp ba mà bạn mời

① Hoàn thành xác minh KYC cấp 3

5 USDT +Phần thưởng Chào mừng trong Trung tâm Phần thưởng

Nhà quảng cáo

Người dùng

Nhà quảng cáo

Người dùng

2 USDT

1,5 USDT

0,75 USDT

0,5 USDT

② Hoàn thành xác minh KYC cấp 3 + ít nhất một giao dịch P2P không dưới 20 USDT

10 USDT +Phần thưởng Chào mừng trong Trung tâm Phần thưởng

4 USDT

3 USDT

1,5 USDT

1 USDT

③ Hoàn thành xác minh KYC cấp 3 + ít nhất một giao dịch P2P không dưới 20 USDT+ ít nhất một giao dịch giao ngay hoặc giao dịch hợp đồng tương lai không dưới 100 USDT

20 USDT +Phần thưởng Chào mừng trong Trung tâm Phần thưởng

8 USDT

6 USDT

3 USDT

2 USDT

 

Lấy nhiệm vụ ① (Hoàn thành xác minh KYC cấp độ 3) làm ví dụ, đây là cách là cách phân phối phần thưởng theo từng cấp:

Xin lưu ý rằng chỉ có ba cấp cho mỗi giới thiệu hoàn chỉnh. Nếu người được mời cấp bốn hoàn thành nhiệm vụ, thì phần thưởng sẽ không liên quan đến người giới thiệu cấp một.

 

Ai đủ điều kiện tham gia với tư cách là người giới thiệu?

● Đối với nhà quảng cáo: hoàn thành ít nhất 1 đơn lệnh P2P với tư cách maker trong 60 ngày trước khi sự kiện bắt đầu

● Đối với người dùng đã đăng ký: người hoàn thành đăng ký trước khi kết thúc sự kiện

 

Khuyến mại B: Vươn tới đỉnh cao!

Xếp hạng cuối cùng dựa trên tổng người được mời cấp hai được mời bởi người giới thiệu. 10 người giới thiệu đứng đầu sẽ được công bố sau 7 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc. Phần thưởng bổ sung 800 USDT sẽ chia sẻ cho những người chiến thắng.

 

Hạng 1

300 USDT

Hạng 2

150 USDT

Hạng 3

100 USDT

Hạng 4

70 USDT

Hạng 5

60 USDT

Hạng 6

50 USDT

Hạng 7

30 USDT

Hạng 8

20 USDT

Hạng 9

10 USDT

Hạng 10

10 USDT

 

Hướng dẫn Sự kiện

*Tôi có thể tìm trang giới thiệu trên ứng dụng HTX ở đâu

 

*Làm thế nào mua tiền kỹ thuật số trên HTX P2P qua ứng dụng?

*Làm thế nào mua tiền kỹ thuật số trên HTX P2P qua trang web?

 

* Bấm vào đây để hoàn thành xác minh KYC cấp 3

Điều khoản và Điều kiện:

1. Giao dịch P2P chỉ đề cập đến cặp giao dịch tiền pháp định/USDT sau được hỗ trợ trên HTX P2P: RUB/USDT, UAH/USDT, VND/USDT, TRY/USDT, INR/USDT, IDR/USDT, PKR/USDT, NGN/USDT.

2. Vui lòng đăng ký trước khi tham gia sự kiện, nếu không, bạn sẽ không thể nhận phần thưởng.

3. Phần thưởng sẽ chuyển vào tài khoản giao ngay người dùng trong 7 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.

4. Bất kỳ hành vi gian lận, cũng như giao dịch hiển thị tự giao dịch hoặc thao túng thị trường, đều bị nghiêm cấm trong thời gian diễn ra sự kiện và sẽ tước bỏ tất cả phần thưởng.

5. HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh điều khoản của thông báo, hoặc hủy bỏ thông báo bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.

 

HTX

Ngày 7 tháng 9 năm 2022

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.