Thông báo Người chiến thắng cho chương trình Rút thăm May mắn Giao dịch Bot ngày 10 tháng 8

Kính gửi người dùng,

Siêu sự kiện Thứ Tư, “Ngày Quốc tế Thanh niên- Giải thưởng đặc biệt 20.000 USD giới hạn thời gian”, đã kết thúc lúc 21:00 (UTC+7) ngày 11 tháng 8.

Tất cả giải thưởng đã trao thưởng cho tài khoản người chiến thắng. Vui lòng đăng nhập vào tài khoản HTX và kiểm tra kết quả trên Tài sản > Đơn lệnh > Lịch sử tài chính > Hệ thống.

 

Người chiến thắng vòng này:

Giải thưởng

Chi tiết về người chiến thắng

Số

Mức giải thưởng

Giải thưởng

Tối đa về giá trị

UID

Phí Thực tế Đã trả

Số tiền giảm giá nhận được

1

Giải nhất

10.000 USD

10.000 USD

251***739

8304,31

10.000 USD

2

Giải nhì

4.000 USD

4.000 USD

927***60

5128,76

4.000 USD

3

Giải nhì

2.000 USD

2.000 USD

117***5

3394,82

2.000 USD

4

Giải nhì

2.000 USD

2.000 USD

601***46

2871,59

2.000 USD

5

Giải ba

2.000 USD

2.000 USD

317***0

2046,05

2.000 USD

6

Giải ba

Giảm 100% phí thực tế

Thẻ tích điểm HTX 7 ngày không giới hạn mức tối đa

927***75

1708,38

1.700 USDT

7

Giải ba

Giảm 100% phí thực tế

Thẻ tích điểm HTX 7 ngày không giới hạn mức tối đa

601***17

1253,49

1.200 USDT

8

Giải ba

Giảm 100% phí thực tế

Thẻ tích điểm HTX 7 ngày không giới hạn mức tối đa

592***69

708,20

708 USDT

9

Giải ba

Giảm 100% phí thực tế

Thẻ tích điểm HTX 7 ngày không giới hạn mức tối đa

952***52

105,13

105 USDT

10

Giải ba

Giảm 50% phí thực tế

Thẻ tích điểm HTX 7 ngày trị giá 500 USDT

251***763

84,67

42 USDT

 

HTX

Ngày 24 tháng 8 năm 2022

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.