HTX hoàn tất swap Token cho Channels (CAN)

Người dùng thân mến, 

HTX đã hoàn tất swap token cho CAN. Vui lòng truy cập Tài khoản Exchange để kiểm tra số dư CAN mới của bạn.

  • Thời gian nạp tiền CAN bắt đầu lúc 14:30, 10 tháng 9 (UTC+7). 
  • Giao dịch spot CAN (CAN/BTC và CAN/USDT) sẽ mở lúc 15:00, ngày 10 tháng 9 (UTC+7).

Giới hạn mở cửa: Trong 5 phút đầu sau khi giao dịch bắt đầu, HTX sẽ giới hạn giá trần cho các lệnh giới hạn của CAN không quá 5 lần mức giá mở cửa.Giao dịch sẽ bình thường trở lại sau khi hết giới hạn 5 phút. 

 

HTX 

Ngày 10 tháng 9, 2021