Ưu đãi Độc quyền: Tận hưởng Giảm tới 20% Lãi khi Vay USDT qua Cho vay Tiền kỹ thuật số!

Kính gửi người dùng HTX,

 

Để nâng cao chất lượng dịch vụ Cho vay Tiền kỹ thuật số của chúng tôi, chúng tôi rất vui thông báo chương trình khuyến mãi đặc biệt cho cả tháng 3, ưu đãi giảm tới 20% lãi.

 

Quy tắc Sự kiện:

 

Từ 23:00 ngày 29 tháng 2 đến 22:00 ngày 31 tháng 3 (UTC+7), người dùng HTX vay USDT qua Cho vay Tiền kỹ thuật số có thể tận hưởng những giảm giá sau:

 

Cấp độ Prime

Giảm Lãi suất Cho vay

Prime 3-5

giảm 10%

Prime 6 trở lên

giảm 20%

 

Trong suốt chương trình khuyến mãi tháng 3, người dùng sẽ đủ điều kiện tận hưởng những quyền lợi sau khi đáp ứng những yêu cầu tương ứng:

1. Người dùng đạt cấp độ Prime 3-5 đủ điều kiện tận hưởng trực tiếp giảm 10% lãi suất khi vay USDT trên Cho vay Tiền kỹ thuật số trong suốt tháng 3;

2. Người dùng đạt cấp độ Prime 6 trở lên đủ điều kiện tận hưởng trực tiếp giảm 20% lãi suất khi vay USDT trên Cho vay Tiền kỹ thuật số trong suốt tháng 3.

Ví dụ:

  • Nếu bạn nắm giữ thành viên Prime 8, bạn có thể tận hưởng giảm trực tiếp 20% lãi, không yêu cầu về số tiền và thời hạn cho vay.

 

Lưu ý:

1. Market maker không đủ điều kiện để tham gia sự kiện.

2. Giảm lãi sẽ được chuyển vào tài khoản giao ngay của bạn trong 15 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.

 

Chúc bạn giao dịch vui vẻ với HTX!

 

HTX

Ngày 1 tháng 3 năm 2024