Đặc biệt dành cho Nhà tiếp thị liên kết: Giành Chia sẻ 20.000 USDT trong Thử thách Giao dịch Giao ngay GPT HTX!

GPT/USDT
--
--

Kính gửi người dùng HTX,

Để kỷ niệm niêm yết GPT (CryptoGPT) trên HTX, HTX đang khởi động chiến dịch đặc biệt cho những nhà tiếp thị liên kết của chúng tôi. Chỉ cần tham gia sự kiện và đáp ứng những yêu cầu, bạn có thể chia sẻ tổng giải thưởng 20.000 USDT!

 

Thời gian sự kiện: 19:00 (UTC+7) ngày 23 tháng 3 năm 2023 - 19:00 (UTC+7) ngày 6 tháng 4 năm 2023

Phần thưởng Token: USDT

Làm thế nào để tham gia: Những nhà tiếp thị liên kết cần đăng ký để tham gia sự kiện.

  

 

Sự kiện 1: Tham gia GPT x HTX Lucky Draw và Chia sẻ 5.000 USDT

Điều kiện: Người dùng được giới thiệu bởi những Nhà tiếp thị liên kết của HTX

Người dùng được mời bởi những nhà tiếp thị liên kết tham gia sự kiện của HTX có thể tham gia rút thăm may mắn bằng cách thực hiện những giao dịch giao ngay GPT ≥ 50 USDT trở lên. Rút thăm may mắn sẽ chọn ngẫu nhiên 500 người chiến thắng đủ điều kiện để giành chia sẻ 5.000 USDT. Mỗi người chiến thắng sẽ nhận 10 USDT!

 

Sự kiện 2: Tham gia Thử thách Giao dịch GPT theo Nhóm và Chia sẻ 15.000 USDT

Điều kiện: Những nhà tiếp thị liên kết HTX và người dùng do họ giới thiệu

Trong thời gian sự kiện, các nhóm đạt khối lượng giao dịch ≥ 2 triệu USDT sẽ vào bảng xếp hạng. Thứ hạng của các nhóm đủ điều kiện sẽ xác định bởi khối lượng giao dịch GPT tập thể của họ, được tạo bởi những nhà tiếp thị liên kết và người giới thiệu của họ. Ba nhóm đứng đầu sẽ được trao thưởng chia sẻ 15.000 USDT. Và top 1 sẽ nhận 8.000 USDT.

Xếp hạng

Tổng giải thưởng

1

8.000 USDT

2

5.000 USDT

3

2.000 USDT

Phân phối phần thưởng giữa những thành viên trong nhóm:

Thành viên nhóm

Phần trăm Phần thưởng

Phần thưởng

Trưởng nhóm

25% phần thưởng nhóm

500-2.000 USDT

Top 10% thành viên về khối lượng giao dịch GPT

30% phần thưởng nhóm sẽ chia theo tỷ lệ khối lượng giao dịch GPT của họ

600-2.400 USDT

Top 40% thành viên về khối lượng giao dịch GPT (không tính Top 10%)

40% phần thưởng nhóm sẽ chia theo tỷ lệ khối lượng giao dịch GPT của họ

800-3.200 USDT

Những thành viên có khối lượng giao dịch GPT ≥ 50 USDT (không tính Top 50%)

5% phần thưởng nhóm sẽ chia đều

100-400 USDT

Giành nhiều hơn bằng cách mời nhiều hơn:

Trong thời gian sự kiện, nếu lượt giới thiệu hàng ngày của nhà tiếp thị liên kết đáp ứng yêu cầu, thì khối lượng giao dịch giao ngay GPT hàng ngày của cả người dùng mới và người dùng hiện tại sẽ tăng lên theo cấp số nhân, giúp nhóm dễ dàng vào bảng xếp hạng hơn.

Người được giới thiệu nghĩa là người dùng mới đăng ký trong sự kiện và thực hiện những giao dịch giao ngay GPT ≥ 50 USDT trở lên.

No. Lượt giới thiệu Hàng ngày

Cấp số nhân

≥5

1.5

≥10

3

 

Lưu ý:

 • Đăng ký cho sự kiện chỉ dành cho những nhà tiếp thị liên kết. Đối tác và người dùng được mời bởi những nhà tiếp thị liên kết chỉ có thể tham dự nếu nhà tiếp thị liên kết của bạn đã đăng ký sự kiện.
 • Khối lượng giao dịch nhóm = Khối lượng giao dịch giao ngay GPT của nhà tiếp thị liên kết + Khối lượng giao dịch giao ngay GPT của người được giới thiệu của đơn vị liên kết + khối lượng giao dịch giao ngay GPT của đối tác được giới thiệu.
 • Chỉ khối lượng giao dịch giao ngay, ký quỹ và lưới GPT mới tính trong sự kiện này. Khối lượng giao dịch của những token khác không đủ điều kiện.
 • Bảng xếp hạng thử thách sẽ cập nhật trong thông báo này trước 20:00 (UTC+7) vào Thứ Hai và Thứ Năm hàng tuần.
 • Chỉ khối lượng giao dịch đã thanh toán phí giao dịch mới tính cho sự kiện này. Khối lượng giao dịch stablecoin, giao dịch phí 0 đồng hoặc mức phí âm hoặc liên quan đến sử dụng phiếu hoàn tiền không bao gồm trong tính toán khối lượng cho mục đích sự kiện này.
 • Phần thưởng ở dạng USDT và sẽ chuyển vào tài khoản HTX của người chiến thắng trong 14 ngày làm việc sau khi kết thúc sự kiện.

 

Điều khoản và Điều kiện:

 • Người tham gia yêu cầu hoàn thành xác minh KYC. Không hoàn thành xác minh trước khi sự kiện kết thúc sẽ dẫn đến mất phần thưởng.
 • Tài khoản phụ không thể sử dụng để tham gia vào sự kiện. Khối lượng giao dịch từ tài khoản phụ sẽ tính vào tài khoản chính.
 • Market maker không đủ điều kiện để tham gia sự kiện.
 • Nếu bạn vẫn chưa nhận phần thưởng, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng trực tuyến 24/7 hoặc gửi email tới [email protected] để được hỗ trợ.
 • Những người tham gia bị phát hiện có liên quan đến bất kỳ hành vi gian lận, bao gồm nhưng không giới hạn rửa tiền, thao túng nhiều tài khoản và tự giao dịch, sẽ bị loại. HTX có quyền đóng băng các tài khoản đó, tịch thu bất kỳ khoản lợi nhuận gian lận và áp dụng hình phạt khác cho là cần thiết.

 

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh những điều khoản của thông báo này hoặc hủy bỏ thông báo bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Nội dung trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX.

Nhắc nhở Rủi ro: Giao dịch tài sản kỹ thuật số và tài sản kỹ thuật số phái sinh đi kèm với rủi ro lớn do giá cả biến động. Xin vui lòng đọc Nhắc nhở Rủi ro tại đây. HTX sẽ không chịu trách nhiệm về những tổn thất giao dịch mà bạn có thể phải chịu do dựa vào tài liệu đó.

 

HTX

Ngày 23 tháng 3 năm 2023

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.