HTX Ra mắt PrimePool #3! Chỉ cần Khóa HT/DAO để Chia sẻ DZOO Trị giá 200.000 USDT

HT/USDT
--
--
DAO/USDT
--
--
DZOO/USDT
--
--

Kính gửi người dùng HTX,

HTX sẽ ra mắt vòng ba PrimePool vào ngày 17 tháng 3 năm 2023, nơi người tham gia có thể chia sẻ những phần thưởng tuyệt vời bằng cách khóa HT hoặc DAO của họ.

Truy cập>>

Thời gian Sự kiện:

21:00:00 ngày 17 tháng 3 năm 2023 - 21:00:00 ngày 24 tháng 3 năm 2023 (UTC+7)

Quy tắc Sự kiện:

Token

Phần thưởng Khai thác trong 7 ngày

Giới hạn Khóa Tối thiểu

Giới hạn Khóa Tối đa

Kỳ hạn

HT

1.494.444 DZOO

100 HT

Không giới hạn tối đa

Linh hoạt

DAO

1.494.444 DZOO

200 DAO

Không giới hạn tối đa

Linh hoạt

 • Ảnh chụp nhanh tài sản đã khóa của bạn và tổng tài sản đã khóa của tất cả người tham gia sẽ được chụp mỗi giờ một lần để tính phần thưởng khai thác. Phần thưởng sẽ gửi đến tài khoản giao ngay của bạn ngay sau khi tính toán.
 • Bạn sẽ nhận phần thưởng của giờ trước trong giờ tiếp theo sau khi khóa HT của bạn trong một giờ. Nếu bạn mở khóa HT sớm trong sự kiện, bạn sẽ không thể nhận bất kỳ phần thưởng nào trong giờ mà HT mở khóa.

*Dưới đây là hai tình huống để bạn tham khảo:

 • Nếu người dùng A khóa HT lúc 9:01, người dùng sẽ chỉ bắt đầu nhận phần thưởng lúc 11:00. Điều này là do thời hạn khóa người dùng là dưới 1 giờ khi phần thưởng được thanh toán lúc 10:00.
 • If user B locks HT at 9:00 and unlocks it at 9:59, the user will receive no rewards. This is because the user has locked the token for less than an hour when rewards are settled at 10:00.

Phần thưởng Sự kiện:

 • Phần thưởng cho sự kiện là token DZOO. Số lượng phần thưởng hàng giờ bạn nhận tùy thuộc vào số lượng HT hoặc DAO thực tế mà bạn đã khóa trong một giờ.
 • Hệ số cấp bậc để tính số tiền bị khóa có hiệu lực của người dùng

Số lượng HT khóa

Hệ số cấp bậc

Tính số tiền đã khóa có hiệu lực

100 ≤ HT ≤ 5.000

1

Số tiền bị khóa có hiệu lực là 4.000 HT nếu bạn khóa 4.000 HT

5.000 < HT≤ 10.000

0,9

Số tiền bị khóa có hiệu lực là 5.900 HT nếu bạn khóa 6.000 HT

10.000 < HT ≤ 20.000

0,7

Số tiền bị khóa có hiệu lực là 10.200 HT nếu bạn khóa 11.000 HT

20.000 < HT ≤ 50.000

0,5

Số tiền bị khóa có hiệu lực là 17.000 HT nếu bạn khóa 21.000 HT

50.000 < HT≤ 100.000

0,3

Số tiền bị khóa có hiệu lực là 31.800 HT nếu bạn khóa 51.000 HT

HT > 100.000

0,2

Số tiền bị khóa có hiệu lực là 46.700 HT nếu bạn khóa 101.000 HT

Số lượng DAO khoá

Hệ số cấp bậc

Tính số tiền đã khóa có hiệu lực

200 ≤ DAO ≤ 10.000

1

Số tiền bị khóa có hiệu lực là 4.000 DAO nếu bạn khóa 4.000 DAO

10.000 < DAO ≤ 20.000

0,9

Số tiền bị khóa có hiệu lực là 10.900 DAO nếu bạn khóa 11.000 DAO

20.000 < DAO ≤ 50.000

0,7

Số tiền bị khóa có hiệu lực là 19.700 DAO nếu bạn khóa 21.000 DAO

50.000 < DAO ≤ 100.000

0,5

Số tiền bị khóa có hiệu lực là 40.500 DAO nếu bạn khóa 51.000 DAO

100.000 < DAO ≤ 200.000

0,3

Số tiền bị khóa có hiệu lực là 65.300 DAO nếu bạn khóa 101.000 DAO

DAO > 200.000

0,2

Số tiền bị khóa có hiệu lực là 95.200 DAO nếu bạn khóa 201.000 DAO

 • Cách tính Phần thưởng:
 • Nếu bạn chỉ khai thác bằng HT, phần thưởng khai thác hàng giờ của bạn = số lượng HT đã khóa hiệu quả của bạn / tổng lượng HT đã khóa hiệu quả của tất cả người tham gia * (1.494.444/7/24) DZOO.
 • Nếu bạn chỉ khai thác bằng DAO, phần thưởng khai thác hàng giờ của bạn = số lượng DAO đã khóa hiệu quả của bạn / tổng số DAO đã khóa hiệu quả của tất cả người tham gia * (1.494.444/7/24) DZOO.
 • Nếu bạn khai thác bằng cả HT và DAO, phần thưởng khai thác của bạn = phần thưởng khai thác HT của bạn + phần thưởng khai thác DAO của bạn
 • Ví dụ:

Người dùng A và người dùng B tham gia sự kiện trong giờ đầu tiên sau khi sự kiện bắt đầu. Người dùng A khóa 4.000 HT và người dùng B khóa 6.000 HT. Phần thưởng mà người dùng A sẽ nhận trong giờ đầu tiên là: 4.000*1/{4.000*1 + (5.000*1+(6.000-5.000) *0.9) ) * (1.494.444/7/24) DZOO

Điều khoản và Điều kiện:

● Người tham gia được yêu cầu hoàn thành xác minh KYC cấp độ 1.

● HTX có quyền đưa ra giải thích cuối cùng về tất cả khía cạnh sự kiện và có quyền loại bất kỳ người tham gia bị phát hiện có liên quan đến bất kỳ hành vi gian lận.

 

HTX
Ngày 17 tháng 3 năm 2023

 

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.