Hướng dẫn sử dụng tỷ lệ phí vay ký quỹ và HT khấu trừ (Web & APP)

Hướng dẫn sử dụng tỷ lệ phí vay ký quỹ và HT khấu trừ (Web)

1. Đăng nhập vào https://www.hbg.com, kích chuột vào Trung tâm tài khoản-> Nhấp vào tùy chọn <Cài đặt phí>, nhấp vào <Tỷ lệ phí> ở dưới cùng của trang chủ).

MarginTieredEnablementPic1A-VN.PNG

MarginTieredEnablementPic2A-VN.PNG

2. HTX hỗ trợ tỷ lệ phí theo cấp trên cả exchange và ký quỹ, dùng HT khấu trừ cả 2 nghiệp vụ , phí giao dịch và phí vay ký quỹ

MarginTieredEnablementPic3-VN.PNG

3. Ở phần trên cùng của trang web, người dùng có thể xem mức phí giao dịch hiện tại và mức phí lãi suất và xác định các yêu cầu cần thiết để đủ điều kiện cho cấp tiếp theo. Chức năng chuyển đổi khấu trừ HT và point khi được bật, sẽ được áp dụng trên cả giao dịch exchange và giao dịch ký quỹ.
Chức năng khấu trừ HT hiển thị số dư HT hiện có trong tài khoản giao dịch exchange của bạn. Chức năng khấu trừ point hiển thị số point hiện có trong tài khoản của bạn. (Tài khoản chính sẽ chỉ hiển thị số tiền khả dụng trong tài khoản chính, trong khi tài khoản phụ sẽ hiển thị số tiền khả dụng trong tài khoản phụ. Xin lưu ý: Chỉ được bật 1 trong 2 chức năng khấu trừ HT hoặc khấu trừ point.

MarginTieredEnablementPic4A-VN.PNG

4. Người dùng kích hoạt khấu trừ HT có thể được hưởng các khoản khấu trừ lãi suất cho vay và giao dịch trên HTX. Nếu số dư HT khả dụng của bạn không đủ để hỗ trợ thanh toán phí giao dịch và lãi suất, hệ thống sẽ tự động mặc định với mức phí và lãi suất tương ứng. Do đó, cần duy trì đủ số dư HT trong tài khoản của bạn (Tài khoản chính và phụ sẽ chia sẻ cùng một mức phí và lãi suất. Không thể duy trì mức giá khác nhau giữa tài khoản chính và phụ.)

MarginTieredEnablementPic5-VN.PNG

5. Mức phí giao dịch cố định tiêu chuẩn 0,2% và lãi suất cho vay ký quỹ 0,098% sẽ được áp dụng cho những người dùng đã kích hoạt khấu trừ point. Khi số dư point giảm xuống còn 0, người dùng vẫn phải tắt thủ công điểm trừ và chuyển sang khấu trừ HT. (Tài khoản chính và phụ sẽ chia sẻ cùng một mức phí và lãi suất. Không thể duy trì mức giá khác nhau giữa tài khoản chính và phụ.)

MarginTieredEnablementPic6-VN.PNG

6. Người dùng sử dụng khấu trừ phí HT có thể xem tỷ lệ phí giao dịch hiện tại của maker và taker, lãi suất cho vay ký quỹ ở phần dưới cùng của trang <Cài đặt phí>. Trang <Cài đặt Phí> sẽ hiển thị số lượng giao dịch 30 ngày qua của người dùng (bằng BTC tương đương) và HT giữ số dư ảnh chụp nhanh hàng ngày (ngẫu nhiên). Hai bộ dữ liệu này được tính toán tích lũy ở tài khoản chính và được phản ánh cùng với mức lãi suất theo bậc biên hiện tại của người dùng trong các bảng phí người dùng phổ thông hoặc chuyên nghiệp tương ứng.

MarginTieredEnablementPic7A-VN.PNG

7. Người dùng đã kích hoạt khấu trừ point sẽ nhận được lãi suất 0,098% cố định như trong phần bên dưới.

MarginTieredEnablementPic7B-VN.PNG

Hướng dẫn sử dụng tỷ lệ phí vay ký quỹ và HT khấu trừ (APP)

Người dùng có thể truy cập các tính năng tương tự thông qua APP như trong ảnh chụp màn hình bên dưới:

APP-VN1.jpg mceclip13.png APP-VN2.jpg
  mceclip1.png  
APP-VN3.jpg mceclip13.png APP-VN4.jpg

FAQ
1. Tỷ lệ phí ký quỹ theo cấp bao gồm những nghiepj vụ nào?
Trả lời:Bao gồm lãi suất vay của 2 loại kỹ quỹ : isolated margin và cross margin

2. Tôi dùng HT khấu trừ (hoặc point) ở exchange ,ở ký quỹ khi may mượn hình thức khấu trừ có giống vậy không?
Trả lời:Giống nhau,. Trước mắt giao diện khấu trừ chỉ có 1, có nghĩa là khi bạn mở chức năng khấu trừ HT thì sẽ sử dụng chung cho khấu trừ phí giao dịch trên exchange và phí vay lãi suất trên ký quỹ. Khấu trừ point cũng vậy.

3.Mức lãi suất cho vay đòn bẩy của tôi đến từ đâu?
Trả lời: Theo "khối lượng giao dịch gần 30 ngày (tương đương BTC)" và "pưchụp nhanh ngẫu nhiên HT" của bạn để xác định cùng nhau. Khối lượng giao dịch gần 30 ngày (tương đương BTC) có nghĩa là khối lượng giao dịch hàng ngày của người dùng trong 30 ngày qua được tính bằng hệ thống 0:00 (GMT + 8) và giá đóng cửa của cặp giao dịch BTC được chuyển đổi theo 0:00;
Chụp nhanh ngẫu nhiên lượng nắm giữ HT có nghĩa là hệ thống sẽ chụp nhanh số lượng HT trong hệ thống tài khoản HTX của người dùng tại thời điểm ngẫu nhiên của ngày hôm trước.
Sau khi xác định hai dữ liệu điều kiện, hệ thống sẽ tự động cập nhật mức tỷ phí phí và lãi suất của người dùng vào lúc 4:00 mỗi ngày.


4. HT và point là gì? Tại sao số lượng HT có sẵn khác với số lượng ảnh chụp nhanh ngẫu nhiên HT?
Trả lời: HT khả dụng đề cập đến số lượng HT khả dụng của tài khoản exchange hiện tại của bạn (không bao gồm đóng băng),point khả dụng đề cập đến số point khả dụng trong tài khoản hiện tại của bạn (không bao gồm đóng băng) và vị trí chụp nhanh ngẫu nhiên HT đề cập đến Tất cả tài sản HT trong tài khoản HTX của bạn khi bạn thực hiện một ảnh chụp nhanh ngẫu nhiên vào ngày hôm trước.
Chiết khấu HT của bạn dựa trên mức giá hiện tại của bạn và không phải là số lượng HT hiện có của bạn. Tuy nhiên, tài sản HT có sẵn của bạn sẽ được khấu trừ khi xử lý phí hoặc khấu trừ lãi.

5. Logic tính toán cụ thể để tính toán và khấu trừ lãi suất đòn bẩy là gì?
A: Trang tỷ lệ hiển thị lãi suất hàng ngày, nhưng sau khi người dùng vay, tiền lãi sẽ được tính theo giờ. (dưới 1 giờ tính 1 giờ). Lãi suất hàng giờ = lãi suất hàng ngày / 24 giờ.

① Người dùng sử dụng point

Khi người dùng mở khấu trừ point, tỷ lệ cố định hàng ngày là 0,0980%. Khi khấu trừ tiền lãi của giờ này, hệ thống sẽ đánh giá xem thẻ có sẵn của người dùng có đủ vào thời điểm này hay không. Nếu đủ, thẻ sẽ được tự động khấu trừ; nếu không, tiền lãi sẽ được tính theo đơn vị tiền gốc của khoản vay và được thêm vào tín dụng. người dùng cần tự khởi động hoàn trả lãi suất , hệ thống không tự động khấu trừ.

② Người dùng sử dụng tỷ lệ lãi suất theo cấp ( không dùng khấu trừ HT)

Người dùng tỷ lệ phí theo cấp ( không dùng khấu trừ HT ) , sẽ căn cứ vào tỷ lệ lãi suất cơ bản của cấp người dùng hiện tại. Lãi suất theo giờ sẽ được tính vào tiền gốc của khoản vay, người dùng sẽ phải tự hoàn trả lãi suất , hệ thống không tự động khấu trừ.


③ Người dùng sủ dụng tỷ lệ lãi suất theo cấp ( dùng HT khấu trừ)

Người dùng sử dụng khấu trừ HT sẽ xác định tỷ lệ cơ sở (tỷ lệ hàng ngày) dựa trên mức bậc thang của người dùng. Khi khấu trừ tiền lãi giờ, hệ thống sẽ đánh giá xem HT có sẵn của người dùng có đủ vào thời điểm này hay không. Nếu đủ, chiết khấu HT sẽ được áp dụng theo lãi suất cơ bản và được khấu trừ tự động bởi HT; nếu không, khoản vay ban đầu sẽ được sử dụng loại tiền vay để tính lãi và được thêm vào tổng số tiền hoàn trả. Người dùng cần bắt đầu thủ công hoạt động hoàn trả lãi và hệ thống không tự động khấu trừ.

Note:
If there is a difference in the pictures or fee rates between this article and HTX pages, please refer to HTX pages. Enjoy your trading!