Giới thiệu về các quy tắc về trì hoãn và ngoại tuyến (tắt) quảng cáo của HTX P2P

Đăng quảng cáo bị hoãn và ngoại tuyến

Để tránh trường hợp nhà quảng cáo rút tiền từ tài khoản của mình hoặc không gỡ quảng cáo sau khi ngoại tuyến, giá cả thay đổi sau khi lên mạng và đơn hàng được bán gây lỗ.

 

Trì hoãn đăng

Chính sách này cho phép nhà quảng cáo có thời gian sửa đổi giá quảng cáo sau khi đăng nhập lại. Đặt thông qua cài đặt "Cài đặt tiền Fiat" - "Chiến lược quảng cáo trực tuyến" trên web hoặc mở ứng dụng HTX P2P, nhập trang "Me" và nhấp vào "nút Cài đặt" ở góc trên bên phải. Bạn cũng có thể đặt một chức năng hoãn trực tuyến.

 

Trì hoãn ngoại tuyến

Sau khi chính sách này được đặt, khi bạn đóng trang web OTC hoặc thoát khỏi APP, một đơn đặt hàng mới sẽ được tạo trong vòng 30 phút và APP sẽ đẩy thông tin của bạn. Chức năng này chỉ có thể được thiết lập trong APP. Mở ứng dụng HTX P2P, nhập trang "Me" và nhấp vào "nút Cài đặt" ở góc trên bên phải để thiết lập.

-----------------------------------

Mua Cryptos với 0% Phí hoa hồng trên HTX P2P

 

[ Tạo giao dịch miễn phí]

[ Website chính thức P2P]

[ Telegram chính thức P2P]

[ Media Authenticator ]

[ Email dịch vụ khách hàng chính thức] [email protected]

[Tải App iphone]& [ Tải App Android ]