Hướng dẫn sử dụng ký quỹ

Giao dịch kỹ quỹ ,Cấp số nhân lượng vốn hiện tại, từ vốn nhỏ tiến hành đầu tư lớn ,lợi nhuận theo cấp số nhân

Có thể thấy rằng , giao dịch ký quỹ bước đầu tiên là vay tiền , sau khi hoàn thành vay tiền có thể tiến hành đầu tư, cũng có thể long hoặc short,cuối cùng là trả lãi và tiền vay. Do đó chủ yếu quy trình sẽ nói rõ 3 bộ phận : vay tiền , giao dịch đầu tư , trả lãi và tiền vay

Hướng dẫn cụ thể như hình dưới:
I、Vay tiền
1.Đăng nhập HTX(www.huobi.so), Click vào thanh nghiệp vụ phía trên tìm【Ký quỹ】,Vào giao diện【Ký quỹ】chọn loại tài khoản ký quỹ【Cross 】hoặc【isolated】

mceclip0.png

2.Sau khi vào【Ký quỹ】,isolated margin cần chọn hiển thị cặp giao dịch trên giao diện góc bên trái, cross margin không cần

mceclip1.png

Nói rõ :

Tiền đảm bảo Cross margin:Là chỉ tiền đảm bảo trên toàn bộ tài sản , sẽ do toàn bộ tài khoản dư trong tài khoản của bạn làm đảm bảo .Khi mức rủi ro của tài khoản cross giảm còn 110% hệ thống sẽ tự động thanh khoản
Tiền đảm bảo isolated: Mỗi tài khoản của 1 cặp giao dịch đôi là một tài khoản độc lập , độc lập về vốn không có quan hệ gì với các tài khoản giao dịch của cặp giao dịch khác, nếu như có nhiều cặp giao dịch ký quỹ , trong đó có 1 cặp 1 cháy thì các cặp giao dịch khác cũng không có liên quan và không phải bù tiền cho cặp giao dịch đó
3. Trong giao diện ký quỹ click vào kết chuyển tiền, chuyển toàn bộ tiền đảm bảo nếu chọn cross,nếu chọn isolated chỉ cần chuyển vào 2 loại coin trong cặp giao dịch làm tiền đảm bảo

mceclip2.png

4.Click vào giao diện【chuyển khoản】rồi điền lượng tiền chuyển vào và xác nhận

mceclip3.png
5.Sau khi tiền đã chuyển vào tài khoản ký quỹ bạn có thể tiến hành vay , click vào【Đăng ký mượn tiền】
mceclip4.png

6.Mở giao diện mượn tiền , căn cứ vào lượng tiền bạn chuyển vào sẽ hiển thị cấp số nhân lượng tiền bạn có thể mượn, căn cứ vào đó thể đăng ký mượn tiền;
Nếu như số lượng không đủ , vui lòng giảm lượng mượn tiền

mceclip7.png

Chú ý Lãi suất vay tiền có thể sẽ bị điều chỉnh , lấy lãi suất thực tế hiển thị trên giao diện vay làm chuẩn

7.Sau khi đăng ký mượn tiền thành công , có thể vào【Tài sản】【Tài khoản ký quỹ】,Click【Cross margin】hoặc【isolated margin】để kiểm tra.

mceclip8.png
Trong giao dịch【Đơn hàng exchange và ký quỹ】phía dưới【Lịch sử hoàn trả】 sẽ hiển thị thời gian vay , lãi suất
mceclip9.png

Chúc ý
Mỗi loại coin đều có số lượng mượn thấp nhất , cao nhất , khi lượng vốn chưa đạt đến lượng vay mượn thấp nhất thì lượng vay sẽ hiển thị bằng 0, lúc đó vui long chuyển thêm tiền vào tài khoản ký quỹ

Đã mượn:Biểu thị đã thành công mượn tiền

Có thể mượn:Biểu thị có thể mượn tiền, hạn mức mượn lớn nhất lấy hệ thống hiển thị trên giao diện làm chuẩn

IIGiao dịch ký quỹLong hoặc short
Hoàn thành mượn tiền có thể tiến hành giao dịch ký quỹ, bước này sẽ đề cập đến long và short
Mua vào (long)】:Phán đoán giá coin sẽ tăng , chuyển vốn vào tài khoản ký quỹ , mượn tiền , mua vào với giá thấp , bán ra với giá cao , trả lại tiền cho sàn, kiếm được khoảng giá chênh lệch
1. Tại giao diện【giao dịch ký quỹ】,Sử dụng gia giới hạn,giá thị trường hoặc ủy thác mua vào

mceclip10.png

2.Khi giá thị trường tăng đúng dự kiến , có thể sử dụng giá giới hạn , giá thị trường hoặc ủy thác để bán ra

mceclip10.png

Chú ý
Chọn 【Giao dịch giá thị trường】sẽ căn cứ vào ra bán tốt nhất trên thị trường bán giá,Thường sẽ thực hiện thành giao nhanh chóng.

Mua giá thấp bán giá cao,Hoàn trả lượng tiền vay và lãi suất , còn lại là lợi nhuận của giao dịch.

Nguyên tắc của long là mua giá thấp bán gia cao từ đó ăn giá chênh lệch, nhằm tránh bị lỗ , khi mua vào hoặc bán ra vui long chú ý tình hình thị trường .

Bán ra (Short)】:Phán đoán giá coin sẽ giảm , chuyển vốn vào tài khoản ký quỹ , mượn tiền , bán ra với giá cao ,mua vào giá thấp, trả lại tiền cho sàn, kiếm được khoảng giá chênh lệch

1.Đầu tiên mượn một lượng coin nhất định

2. Sau khi hoàn thành mượn coin vào giao diện【giao dịch ký quỹ】để tiền hành bán ra với gia cao

mceclip11.png

3.Ví dụ sau một thời gian , giá thị trường giảm tới giá dự kiến ,khi đó mua vào với giá thấp và dùng nó để hoàn trả lượng đã vay và lãi suất.


mceclip12.png

Bán giá cao mua giá thấp , chênh lệch giá càng lớn , lợi nhuận càng cao

Nhắc nhở
Ký quỹ dùng lượng vốn nhỏ để nhận được lượng lớn lợi nhuận , dự đoán chính xách giá thị trường , mua vào long bán ra short kiếm lợi nhuận , nếu như phán đoán sai ,tổn thất cũng rất lớn . Vì thể thận trọng khi sử dụng giao dịch ký quỹ

III)Trả tiền vay và lãi
1. Khi cần trả lãi và tiền vay có thể xem ở【tài sản – tài khoản ký quỹ】tra【cross】hoặc【isolated】

2. Click vào phí bên phải【trả lại】nhập số lượng cần trả

mceclip11.png

Ghi chú
Lãi suất:Lãi suất sẽ căn cứ vào tỷ lệ số lượng vay , lãi suất theo giờ, không đủ 1 giờ sẽ tính theo 1 giờ , mỗi giờ sẽ thu lãi suất vay

Nhắc nhở
Vui lòng kịp thời trả lãi và tiền vay tranh trường hợp tổn thất tài sản do quên thanh toán

Phụ lục
Những câu hỏi thường gặp ở giao dịch ký quỹ
1. Ký quỹ là gì? 
Ký quỹ là bạn đăng ký lượng tài sản nhiều hơn với tài khoản bạn có để giao dịch.Ví dụ bạn có 100USDT , bạn có thể vay thêm của sàn để giao dịch thu lợi nhuận cao hơn

2.Làm thế nào để đăng ký giao dịch ký quỹ?
Cần chuyển tài sản từ tài khoản exchange đến tài khoản ký quỹ sau đó tiến hành vay và giao dịch.

3.Long ;là gì?
Lấy cặp XRP/USDT làm ví dụ,mua vào long,có thể đăng ký vay thêm USDT,mua XRP với giá thấp và bán ra với giá cao thu lợi nhuận, hoàn trả USDT

4.Short là gì?
Lấy cặp XRP/USDT làm ví dụ,bán ra short,có thể đăng ký vay thêm XRP,bán ra với giá cao mua vào với giá thấp,hoàn trả XRP.

5.Tình huống nào cháy tài khoản?
isolated:Khi bạn đăng ký loại coin , tỷ lệ rủi ro nhỏ hơn 110% , hệ thống sẽ tự động cưỡng chế thanh khoản,trả lại khoản vay cho sàn
cross:Khi tỷ lệ rủi ro toàn bộ tài sản của bạn nhỏ hơn 110% , hệ thống sẽ tự động cưỡng chế thanh khoản,trả lại khoản vay cho sàn

6.Tỷ lệ rủi ro tính thế nào?
Tổng tài sản(Tài sản hiện có+lượng vay)/( Lượng vay+lãi suất chưa trả)*100%

7.Tài khoản ký quỹ có tiền vì sao không chuyển ra được? 
Tài sản có thể chuyển =tổng tài sản-2*(lượng vay+lãi suất chưa trả) lượng còn lại có thể chuyển di

8.Lãi suất ký quỹthu thế nào?
Lãi suất tính từ lúc bắt đầu vay , mỗi giờ thu 1 lần , cụ thể lãi suất theo hệ thống hiển thị

9.Cấp số nhân của ký quỹ là bao nhiêu?
Mỗi cặp giao dịch có cấp số nhân không giống nhau , lấy hệ thống hiển thị làm chuẩn

10.Làm thế nào để tra tỷ lệ rủi ro của tài khoản?
Tài sản- tài khoản ký quỹ - tỷ lệ rủi to cross/isolated

11.Làm thế nào tra lịch sử ký quỹ?
Vào phía dưới đơn hàng ký quỹ-exchange để kiểm tra

12.Làm thế nào trả tiền vay? 
Giao diện giao dịch hoặc tài sản click trả tiền vay

Chú ý:
Mọi hình ảnh , nội dung phí có thể bị thay đổi, vui lòng lấy web chính thống HTX làm chuẩn! Chúc bạn giao dịch vui vẻ!