Tại sao tôi không mở vị thế được?

Gửi người dùng,

Bạn không thể mở vị thế trong các tình huống dưới đây:

  1. Số dư khả dụng không đủ để mở vị thế, vì chúng tôi có yêu cầu số dư tối thiểu khi mở các vị thế.
  2. Giá khi đặt lệnh nằm ngoài vùng giá hạn mức.
  3. Số lượng vượt quá giới hạn trên của lệnh đơn.
  4. Số lượng vị thế vượt quá giới hạn trên cho một nhà đầu tư cá nhân.
  5. Chỉ có thể đóng các vị thế trong vòng một giờ trước khi thanh toán.
  6. Các vị thế khác mà chỉ được phép mở bởi hệ thống.