Tài khoản hợp đồng có hỗ trợ rút tiền mặt không?

Gửi người dùng,

Hiện tại tài khoản hợp đồng không hỗ trợ việc rút tiền mặt. Chúng tôi gợi ý bạn chuyển tài sản qua tài khoản Exchange.