Cảnh báo rủi ro

Thân gửi các nhà đầu tư: 

Các dịch vụ giao dịch phái sinh được cung cấp trên trang web với Hợp đồng HTX Futures có đòn bẩy và rất rủi ro, vì vậy người dùng cần phải đồng ý với Thỏa thuận này khi có nhu cầu giao dịch phái sinh với đòn bẩy cao. Việc này thể hiện kiến thức và sự hiểu biết đầy đủ về các rủi ro của giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số trên Nền tảng giao dịch hợp đồng HTX Futures. 

Lời tựa

Mục đích của việc cảnh báo rủi ro là để cho người dùng hiểu rõ các rủi ro đầu tư với đòn bẩy cao của giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số và để giúp các nhà đầu tư đánh giá và xác định khả năng của chính họ. Với những của rủi ro đầu tư này, nhà đầu tư phải đọc kỹ mục Cảnh báo rủi ro trước khi xác nhận Thỏa thuận này và thực hiện Giao dịch hợp đồng, đảm bảo hiểu bản chất và quy tắc của Giao dịch hợp đồng để quyết định tham gia Giao dịch hợp đồng với kinh nghiệm đầu tư, mục tiêu, tình trạng tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng người dùng. 

Nhà đầu tư phải tham khảo luật và tư vấn chuyên môn độc lập khác trước khi đăng ký các giao dịch hợp đồng có đòn bẩy cao. 

Nhà đầu tư có năng lực 

Giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số với đòn bẩy và rủi ro cao, chỉ phù hợp với các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp hoặc nhà đầu tư có kinh nghiệm hoặc những người có thể hiểu đầy đủ tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số và có thể chấp nhận tổn thất nhỏ hoặc lớn đối với tài sản do quyết định đầu tư của mình. 

Các rủi ro hiện tại 

1. Rủi ro biến động giá 

Là một sản phẩm đặc biệt có giá trị đầu tư, do bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, giá của tiền kỹ thuật số dao động rất lớn khiến các nhà đầu tư khó nắm bắt được tình hình toàn diện trong thực tế. Do đó, quyết định đầu tư sai lầm là có. Nếu rủi ro không thể được kiểm soát một cách hiệu quả, các nhà đầu tư có thể chịu tổn thất lớn và sẽ tự chịu mọi tổn thất do việc này gây ra.

2. Rủi ro giao dịch 

(1) Nhà đầu tư cần hiểu rằng giao dịch phái sinh có đặc điểm là đòn bẩy cao, điều này có thể giúp có lợi nhuận cao hoặc gây tổn thất lớn. Nếu hướng giao dịch ngược lại với biến động giá của thị trường, tổn thất lớn là điều không thể tránh khỏi. Theo mức độ tổn thất, các nhà đầu tư cần ký quỹ thêm tiền kỹ thuật số hoặc giảm các vị thế, nếu không, các vị thế của họ sẽ bị buộc phải thanh thanh khoản, và các nhà đầu tư sẽ phải chịu mọi tổn thất từ việc này.

(2) Trong hệ thống giao dịch, khi đã xác nhận thỏa thuận về lệnh chờ được gửi, thì lệnh đó không thể hủy bỏ và nhà đầu tư sẽ phải chấp nhận rủi ro có thể từ việc này.

(3) Sàn giao dịch sẽ không đảm bảo lợi nhuận của nhà đầu tư và không chia sẻ lợi nhuận hoặc rủi ro với nhà đầu tư.

3. Rủi ro giám sát chính sách 

Giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số có thể sẽ gặp rủi ro về chính sách pháp lý trong một số khu vực pháp lý nhất định. Các nhà đầu tư cần đánh giá cẩn thận để hiểu rõ nền tảng điều tiết chính sách của khu vực giao dịch.

4. Rủi ro khác 

(1) Khi người dùng sử dụng đòn bẩy cao, rủi ro của người dùng sẽ lớn hơn để duy trì sự ổn định của thị trường, Trang web sẽ có thể theo dõi vị thế của người dùng giao dịch với đòn bẩy cao. Khi trang web đánh giá rằng các vị thế của người dùng có thể gây tác động lớn đến sự ổn định của thị trường, nó sẽ thực hiện các biện pháp tương ứng, bao gồm nhưng không giới hạn về giao tiếp, tiết lộ rủi ro, bắt buộc giảm vị thé, bắt buộc phải thanh khoản, và sẽ cung cấp cho người dùng văn bản giải thích.

(2) Các quy tắc giao dịch phái sinh của thị trường phái sinh tài sản kỹ thuật số, bao gồm nhưng không giới hạn ở hệ số điều chỉnh, ngày đáo hạn, quy tắc sản phẩm và các quy tắc khác, có thể được sửa đổi theo hoạt động thực tế của Trang web. Nếu trang web cần giao hàng sản phẩm trước thời hạn hoặc muộn hơn do điều đặc biệt, người dùng sẽ xử lý kịp thời vị thế đúng giờ sau khi trang web chính thức thực hiện nghĩa vụ thông qua thông báo chính thức hoặc thông báo SMS, người dùng sẽ chịu mọi tổn thất hoặc lợi nhuận có thể mà phát sinh từ chính họ. 

Lưu ý:

1. Nhà đầu tư cần phải hiểu đầy đủ về kiến ​​thức cơ bản và rủi ro liên quan đối với giao dịch hợp đồng tiền kỹ thuật số và các quy tắc kinh doanh liên quan đến việc tham gia giao dịch phái sinh trước khi tham gia.

2. Các rủi ro được đề cập ở trên trong phần Cảnh báo rủi ro này được liệt kê theo lẽ thông thường và tất cả các yếu tố rủi ro liên quan đến giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số không được liệt kê chi tiết. Nhà đầu tư cũng phải hiểu và nắm vững các yếu tố rủi ro khác có thể có trước khi tham gia vào giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số.

3. Chúng tôi hy vọng và khuyên chân thành các nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ càng khi tham gia giao dịch hợp đồng và phân bổ hợp lý tài sản kỹ thuật số của bạn dựa trên tình hình kinh tế cũng như khả năng chịu rủi ro.