Phí ký quỹ

Lãi suất cho vay ký quỹ hàng ngày trên HTX: 0,098%

Cơ sở tính toán lãi suất: Hàng giờ

Vay USDT, BCC,ETH,LTC,ETC,DASH,XRP, EOS, OMG, ZEC chịu lãi suất trung bình hàng ngày là 0,1%, được tính theo giờ. Tính toán lãi suất cho vay bắt đầu từ thời điểm nộp đơn xin vay và được tính hàng giờ cho đến khi khoản vay và lãi được hoàn trả đầy đủ.

Có thể được khấu trừ thẻ điểm để trả lãi vay. Đối với người dùng có số dư điểm chưa thanh toán trong tài khoản của họ, hệ thống sẽ ưu tiên khấu trừ hoàn trả lãi vay bằng các điểm có sẵn. (1pts = 1USDT phí tương đương).

Ví dụ: Trong trường hợp BTC / USDT, nếu khoản nợ gốc là 17.000USDT, thời gian vay = 3 ngày, lãi suất = 0,1% phí lãi phải trả = 51 USDT hoặc 51 điểm.

Note: If there is a difference in the pictures or fee rates between this article and HTX pages, please refer to HTX pages. Enjoy your trading!