Giới thiệu về Quy tắc [Mua / bán tiền điện tử nhanh] của HTX P2P

Phạm vi đẩy lệnh cho [Mua / bán nhanh tiền điện tử]

BTC: 100-200000

ETH: 100-100000

USDT: 100-1000000

EOS, XRP, LTC, HT, HUSD, BCH đều là 100-50000

Các số liệu trên dựa trên RMB.

 

Khi đơn đặt hàng [Mua / Bán tiền điện tử nhanh] đáp ứng cài đặt quảng cáo của bạn (cài đặt đề cập đến các hạn chế của nhà quảng cáo đối với người dùng, phương thức thanh toán, v.v., nhưng không bao gồm giới hạn số lượng), quảng cáo của bạn sẽ được đẩy đến người dùng.

-----------------------------------

Mua Cryptos với 0% Phí hoa hồng trên HTX P2P

 

[ Tạo giao dịch miễn phí]

[ Website chính thức P2P]

[ Telegram chính thức P2P]

[ Media Authenticator ]

[ Email dịch vụ khách hàng chính thức] [email protected]

[Tải App iphone]& [ Tải App Android ]