HTX Hủy niêm yết Hợp đồng Tương lai QNT/USDT Vĩnh cửu

Kính gửi người dùng HTX,

Theo Quy tắc Quản lý Token, HTX sẽ hủy niêm yết Hợp đồng tương lai QNT/USDT vĩnh cửu lúc 15:00 (UTC+7) ngày 22 tháng 2 năm 2023.

Khi đóng tất cả vị thế mở của những hợp đồng vĩnh cửu, HTX sẽ sử dụng giá trung bình số học của chỉ số giá của họ trong giờ qua làm giá giao nhận. Tất cả lệnh mở và đang chờ xử lý của những hợp đồng vĩnh cửu này cũng sẽ bị hủy. Nếu chỉ số giá bị thao túng bất thường một giờ trước khi hủy niêm yết, nền tảng có thể điều chỉnh giá giao nhận với mức hợp lý dựa trên tình hình thực tế. Trong quá trình giao nhận vào ngày hủy niêm yết, người dùng không phải trả bất kỳ khoản phí đầu tư, phí quản lý giao nhận hoặc bất kỳ khoản phí nào khác.

Thị trường có thể biến động giá mạnh trước khi hủy niêm yết. Do đó, bạn nên quản lý rủi ro bằng cách giảm đòn bẩy hoặc đóng những vị thế trước. Nếu khoản lỗ của lệnh gọi ký quỹ phát sinh do buộc phải thanh lý khi hủy niêm yết, quỹ bảo hiểm sẽ sử dụng để bồi thường cho người dùng trước và cơ chế thu hồi sẽ kích hoạt cho phần mà quỹ bảo hiểm không thể chi trả. Những tài khoản đã tạo ra lợi nhuận trong giai đoạn hiện tại sẽ chịu chia sẻ tương ứng khoản lỗ của lệnh gọi ký quỹ.

Huỷ niêm yết vĩnh cửu sẽ được đánh dấu là "Bị tạm ngưng" và sẽ không hiển thị trên HTX một tuần sau khi hủy niêm yết. Tài sản trong tài khoản USDT ký quỹ vĩnh cửu tương ứng người dùng sẽ không bị ảnh hưởng. Lịch sử đơn lệnh, lịch sử giao dịch và lịch sử giao dịch cũng sẽ vẫn có thể truy cập được sau khi hủy niêm yết và tất cả lịch sử dữ liệu sẽ giữ lại trong một tuần. Nếu bạn cần sao lưu lịch sử, vui lòng xuất chúng kịp thời từ những trang tương ứng qua giao diện Web.

Cảm ơn bạn đã ủng hộ.

 

HTX

Ngày 17 tháng 2 năm 2023

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.