Giới thiệu bạn bè và giành tới 600 USDT

Kính gửi người dùng HTX,

HTX mang đến cho bạn chiến dịch giới thiệu đặc biệt. Chỉ cần mời bạn bè tham gia HTX và bạn có thể chia sẻ siêu tổng giải thưởng và giành tới 600 USDT. Ngoài ra, bạn sẽ giành tới 30% chiết khấu hoa hồng trên phí giao dịch của những người mà bạn mời và 100 USDT.

Tham gia ngay>>

 

Thời gian Sự kiện: 19:00, ngày 5 tháng 12 năm 2022 - 22:59, ngày 2 tháng 1 năm 2023  (UTC+7)

 

Sự kiện 1: Giới thiệu bạn bè để giành tới 600 USDT

Giải thưởng:

Hạng 1: 600 USDT; Hạng 2: BTT trị giá 10 USDT; Hạng 3: Hạt đậu Tiên tri x3; Hạng 4: Hạt đậu Tiên tri x1; Hạng 5: Phiếu Đảm bảo giành CandyDrop x1; Hạng 6: phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai 1 USDT; Hạng 7: Phiếu 2x Cơ hội CandyDrop x1; Hạng 8: Phiếu hoàn tiền 5 USDT x1; Hạng 9: 1 Phiếu hoàn tiền 1 USDT x1.

Vui lòng lưu ý:

1. Cơ hội rút thăm may mắn sẽ dành cho người mời nếu người được mời đã giao dịch từ 100 USDT trở lên và đăng nhập Ứng dụng HTX ít nhất một lần trong 24 giờ sau khi đăng ký.

2. Người mời có thể giành tối đa 30 cơ hội rút thăm may mắn mỗi ngày.

 

Sự kiện 3: Nạp và giao dịch hợp đồng tương lai để nhận tới 1.100 USDT

Nhiệm vụ

Phần thưởng dành cho người mời

Mời bạn bè hoàn thành những nhiệm vụ sau trong sự kiện:

  • Hoàn thành xác minh KYC Cấp 2
  • Nạp và chuyển ≥200 USDT vào tài khoản hợp đồng tương lai ký quỹ USDT
  • Giao dịch hợp đồng tương lai duy nhất ≥500 USDT

Nhận thêm phần thưởng dùng thử 20 USDT mỗi khi bạn thực hiện 1 lượt giới thiệu hợp lệ. Bạn có thể giành tới 1.000 USDT.

  • Những người bạn được mời hoàn thành nhiệm vụ sự kiện trong mùa giải Cúp Bóng đá là những lượt giới thiệu hợp lệ.

 

Quy tắc Sự kiện:

1. Người dùng có thể tham gia hai sự kiện trên cùng lúc và nhận phần thưởng tích lũy. Ngoài ra, những người mời có thể kiếm phần thưởng giới thiệu cơ bản là 30% chiết khấu hoa hồng trên phí giao dịch của người được mời và 100 USDT. Để biết chi tiết về phần thưởng giới thiệu cơ bản, vui lòng tham khảo quy tắc Chương trình Giới thiệu. Những người được mời đủ điều kiện để nhận phần quà chào mừng. Để tìm hiểu về phần thưởng cụ thể trong phần quà và quy tắc liên quan, vui lòng truy cập Trung tâm Phần thưởng.

2. Những quy tắc khác nhau với Sự kiện 1 và Sự kiện 2. Vui lòng xem dưới đây để biết chi tiết:

Quy tắc Sự kiện 1

1. Cơ hội rút thăm may mắn sẽ dành cho người mời nếu người được mời đã giao dịch từ 100 USDT trở lên và đăng nhập Ứng dụng HTX ít nhất một lần trong 24 giờ sau khi đăng ký.

2. Người mời có thể nhận tối đa 30 cơ hội rút thăm may mắn mỗi ngày. Phần thưởng sẽ xử lý và phát hành sau khi sự kiện kết thúc. Phần thưởng thực tế phụ thuộc vào quy mô và nội dung của tổng giải thưởng.

3. Người mời không thể nhận cơ hội rút thăm may mắn nếu tài khoản của người họ mời bị phát hiện có hành vi bất thường.

Quy tắc Sự kiện 2

1. Người mời đủ điều kiện nhận phần thưởng khi người mà họ mời thực hiện ít nhất một giao dịch hợp đồng tương lai trên Ứng dụng HTX trong thời gian sự kiện.

2. Người mời cần duy trì số dư ít nhất 100 USDT trong tài khoản hợp đồng tương lai USDT-M của họ để đủ điều kiện nhận phần thưởng.

3. Phần thưởng cho người mời và người được mời sẽ tính toán và phân phối sau mỗi 3-7 ngày làm việc

4. Phần thưởng sẽ phát hành dưới dạng phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai. Phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai có thể sử dụng để khấu trừ hoặc chi trả phí giao dịch hợp đồng tương lai USDT-M vĩnh cửu và giao nhận theo chế độ ký quỹ chéo, bao gồm phí giao dịch, phí funding và lỗ vị thế. Không thể chuyển phần thưởng dùng thử tương lai ra khỏi tài khoản hợp đồng tương lai USDT-M của bạn. Phần thưởng dùng thử chưa sử dụng sẽ bị khấu trừ nếu bạn chuyển tài sản của bạn ra khỏi tài khoản USDT-M trước khi sử dụng hết phần thưởng dùng thử.

5. Trong thời gian sự kiện, những người được mời đáp ứng yêu cầu về số lượng nạp ròng trong tài khoản hợp đồng tương lai USDT-M và khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai được coi là giới thiệu hợp lệ. Số tiền nạp ròng = Tổng số tiền được nạp vào tài khoản hợp đồng tương lai USDT-M - Tổng số tiền được rút từ tài khoản hợp đồng USDT-M trong thời gian sự kiện

6. Khối lượng giao dịch hiệu quả không gồm những giao dịch liên quan đến tiền thưởng dùng thử trong mọi hình thức.

7. Số tiền nạp chỉ bao gồm tài sản kỹ thuật số từ nạp trên chuỗi hoặc nạp tiền pháp định và không gồm chuyển tài sản trong tài khoản HTX của bạn. Xin lưu ý rằng chỉ các khoản nạp vào tài khoản hợp đồng tương lai USDT-M mới tính vào khoản tiền nạp ròng cho mục đích sự kiện.

8. Tất cả người dùng tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt Điều khoản dịch vụ HTX.

Điều khoản và Điều kiện:

1. HTX có quyền loại bất kỳ người tham gia vào hoạt động không trung thực hoặc lạm dụng sự kiện, bao gồm đăng ký tài khoản hàng loạt để kiếm thêm phần thưởng và bất kỳ hoạt động khác có liên quan đến mục đích bất hợp pháp, gian lận hoặc gây hại.

2. Do chính sách quy định địa phương, người dùng từ những quốc gia và lãnh thổ sau không đủ điều kiện tham gia sự kiện: Trung Quốc đại lục, Hoa Kỳ, Cuba, Iran, Bắc Triều Tiên, Sudan, Syria, Singapore và Venezuela.

3. HTX có quyền sửa đổi những điều khoản của sự kiện mà không cần thông báo trước cho người dùng.

4. HTX có quyền đưa ra giải thích cuối cùng về sự kiện. Vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi.

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.