[Tiếp thị Liên kết đặc biệt] Tham gia Cuộc thi giới thiệu Mùa hè để giành chia sẻ 40.000 USDT

Kính gửi người dùng:

Sự kiện Tiếp thị Liên kết Đặc biệt HTX đã diễn ra! Giới thiệu bạn bè để giao dịch và giành được giải thưởng lớn trị giá 40.000 USDT gồm iPhone Pro, vé đảm bảo giành PrimeList, phiếu Nhân đôi Cơ hội PrimeList và vé đảm bảo giành CandyDrop!

 

Thời gian sự kiện: 19:00 (UTC+7) ngày 17 tháng 8 năm 2022 đến 19:00 (UTC+7) ngày 2 tháng 9 năm 2022

Người tham gia sự kiện: Chỉ mở cho nhà Tiếp thị Liên kết HTX. Nhấn vào đây để trở thành nhà Tiếp thị Liên kết.

Cách tham gia:   

 

Quy tắc sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, giới thiệu bạn bè để hoàn thành bất kỳ lệnh trên HTX và giành chia sẻ tổng giải thưởng 40.000 USDT dựa trên xếp hạng tổng khối lượng giao dịch của người được bạn giới thiệu (khi khối lượng giao dịch của người được bạn giới thiệu ≥10.000 USDT). Người được giới thiệu đã đăng ký trong sự kiện có thể hưởng mức tăng gấp 10 lần khối lượng giao dịch !

Xếp hạng Phần thưởng/người
1 - 3 iPhone 13 Pro x1 + Vé đảm bảo giành PrimeList x2
4 - 10 Vé đảm bảo giành PrimeList x2
11- 30 Vé đảm bảo giành PrimeList x1
31 - 100 Phiếu Cơ hội Nhân đôi PrimeList x1
101 - 200 Vé đảm bảo giành CandyDrop x1
201 - 300 Phiếu hoàn tiền 200 USDT x1
301 - 400 Phiếu hoàn tiền 100 USDT x1
401 - 500 Phiếu hoàn tiền 50 USDT x1
 • Sự kiện này chỉ dành cho Tiếp thị Liên kết HTX (tức là người dùng có tỷ lệ giảm giá trên 40%).
 • Khối lượng giao dịch tích lũy trong sự kiện bởi những người giới thiệu đăng ký sau ngày 1 tháng 1 năm 2022 sẽ được tính.Người dùng đã đăng ký trong sự kiện có thể tăng 10 lần đối với khối lượng giao dịch, tức là khối lượng giao dịch của người dùng mới = Khối lượng thực tế x10. Khối lượng giao dịch của người dùng đã đăng ký trước sự kiện không đủ điều kiện để nhận phần thưởng tăng.
 • Khối lượng giao dịch (mua + bán) tính toán tất cả giao dịch cho giao dịch giao ngay và giao dịch hợp đồng tương lai.
 • Chỉ khối lượng giao dịch có phí giao dịch thực sự được thanh toán mới được tính cho sự kiện. Khối lượng giao dịch của coin ổn định, không có phí giao dịch hoặc tỷ lệ phí âm, hoặc sử dụng thẻ điểm hoặc phiếu hoàn tiền không được tính trong khối lượng cho mục đích của sự kiện.
 • Lưu ý về phần thưởng:
  • Các giải thưởng thực tế là một iPhone 13 Pro sẽ được trao như một phần của sự kiện. Thông tin sẽ thu thập từ người thắng cuộc trong 7 ngày sau khi sự kiện kết thúc, trước khi giải thưởng thực tế có thể chuyển tới. Nếu giải thưởng thực tế không thể được chuyển đến khu vực sống của người chiến thắng, giải thưởng có thể quy đổi thành USDT tương đương (giá trị dựa trên trang web của Apple).
  • Vé đảm bảo giành PrimeList và phiếu Nhân đôi cơ hội có thể sử dụng cho sự kiện PrimeList. Vui lòng kiểm tra phần thưởng trên Ứng dụng HTX > Túi của tôi. Thu thập các phiếu và vé sẽ hết hạn sau 30 ngày.
  • Vé đảm bảo giành CandyDrop có thể sử dụng cho sự kiện CandyDrop. Vui lòng kiểm tra phần thưởng trên Ứng dụng HTX > Túi của tôi. Thu thập vé sẽ hết hạn sau 7 ngày.

 

Điều khoản và điều kiện:

 • Những người tham gia được yêu cầu hoàn thành xác minh ID. Việc không hoàn thành xác minh ID trước khi sự kiện kết thúc sẽ khiến mất phần thưởng.
 • Người dùng từ các quốc gia hoặc lãnh thổ sau không đủ điều kiện tham gia sự kiện: Trung Quốc đại lục, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Canada, Singapore, Nhật Bản, Cuba, Iran, Triều Tiên, Sudan, Syria, Venezuela, Tây Ban Nha, Hà Lan, Malaysia và Crimea.
 • Các tài khoản phụ không đủ điều kiện để tham gia độc lập và khối lượng giao dịch từ tài khoản phụ sẽ được tính vào tài khoản chính.
 • Market maker không đủ điều kiện để tham gia sự kiện.
 • Tất cả phần thưởng sẽ trao vào tài khoản HTX của bạn trong 14 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc. Nếu bạn vẫn chưa nhận phần thưởng sau 14 ngày làm việc, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng trực tuyến 24/7 hoặc gửi email: [email protected] để được trợ giúp.
 • Người dùng bị phát hiện liên quan đến bất kỳ hành vi gian lận, bao gồm nhưng không giới hạn rửa tiền, thao túng nhiều tài khoản và tự giao dịch, sẽ bị loại. HTX có quyền đóng băng tài khoản gian lận và bất kỳ khoản lợi nhuận cũng như áp dụng hình phạt đối với người dùng.
 • HTX có quyền đưa ra giải thích cuối cùng về sự kiện.
 • HTX có toàn quyền sửa đổi, thay đổi hoặc hủy sự kiện này vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo thêm.

 

Nhắc nhở rủi ro: Giao dịch tài sản kỹ thuật số và sản phẩm phái sinh tài sản kỹ thuật số có rủi ro cao do sự biến động giá đáng kể. Vui lòng hiểu đầy đủ tất cả rủi ro và đưa ra quyết định thận trọng trước khi giao dịch. Vui lòng đọc lời nhắc rủi ro chi tiết của chúng tôi tại Lời nhắc rủi ro.

 

HTX

Ngày 17 tháng 8 năm 2022

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.