HTX Hỗ trợ Airdrop HTX DAO ($HTX) cho Người nắm giữ TRX và USDT

Kính gửi người dùng HTX,

HTX sẽ hỗ trợ chương trình airdrop HTX DAO ($HTX) (xem thông báo), sẽ phân phối token HTX cho người nắm giữ TRX và USDT trên mạng lưới TRON (bao gồm cả địa chỉ ví sàn giao dịch). Chương trình này dự kiến ​​kéo dài hơn 6 tháng.

 

HTX sẽ ủng hộ sáng kiến ​​khuyến khích airdrop này. Khi nhận airdrop $HTX được phát hành bởi HTX DAO, chúng sẽ được phân phối thường xuyên cho người nắm giữ TRX, USDT và stUSDT theo tỷ lệ chính thức. Thông tin chi tiết hơn sẽ được tiết lộ trong các thông báo tiếp theo.

 

Cảm ơn bạn đã ủng hộ!

 

HTX

Ngày 30 tháng 1 năm 2024

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Đăng ký Tài khoản HTX để nhận Phần thưởng Đặc biệt!

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://x.com/htx_global

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/htxglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://htxofficial.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.