Giới thiệu bạn bè để hưởng giảm 50% phí giao dịch

Kính gửi người dùng HTX,

HTX sẽ ra mắt chiến dịch giới thiệu đặc biệt. Mời bạn bè đăng ký HTX và họ có thể nhận bản dùng thử thành viên Prime 3 trong tối đa 10 ngày. Với Prime 3, những người mà bạn mời được giảm 50% phí giao dịch. Giới thiệu bạn bè ngay!

Bấm để tham gia>>

 

Thời gian Sự kiện:

19:00 (UTC+7) ngày 2 tháng 12 năm 2022 - 19:00 (UTC+7) ngày 17 tháng 12 năm 2022

 

Quy tắc Sự kiện:

Yêu cầu

Phần thưởng cho người được mời

Đăng ký

Bản dùng thử thành viên Prime 3 trong 3 ngày

Đạt khối lượng giao dịch ≥1.000 USDT trong vòng 3 ngày kể từ ngày đăng ký

Bản dùng thử thành viên Prime 3 trong 7 ngày

Giới thiệu bạn bè đăng ký HTX và những người mà bạn mời có thể nhận bản dùng thử thành viên Prime 3 trong 3 ngày.

Những người mà bạn mời sẽ nhận thêm bản dùng thử thành viên Prime 3 trong 7 ngày nếu họ đạt khối lượng giao dịch tích lũy ≥1.000 USDT trong 3 ngày kể từ ngày đăng ký.

Mỗi người được mời có thể hưởng bản dùng thử thành viên Prime 3 trong tối đa 10 ngày, đồng nghĩa tiết kiệm 50% phí giao dịch.

 

Đặc quyền Thành viên Prime:

HTX đã chính thức ra mắt hệ thống thành viên Prime mới cho tất cả người dùng. Người dùng Prime 3 sẽ hưởng những đặc quyền sau:

Phiếu Đảm bảo giành CandyDrop x1 mỗi tháng

Phiếu 2x Cơ hội CandyDrop x2 mỗi tháng

Chiết khấu độc quyền đối với phí giao dịch giao ngay và hợp đồng tương lai

Thêm giảm 12% phí giao dịch khi nắm giữ HT

Nắm giữ HT có thể tăng cấp Prime của bạn. Người dùng nắm giữ HT có thể hưởng hệ số nhân gấp 3 lần với HT (được chuyển đổi thành USDT) khi tổng tài sản của họ sử dụng để đánh giá khả năng đủ điều kiện nâng cấp Prime của họ.

Quà tặng sinh nhật đặc biệt

Quà kỷ niệm: Kỷ niệm hành trình cùng nhau.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng đăng nhập vào Ứng dụng HTX.

 

Lưu ý:

1. Sự kiện chỉ dành cho người dùng nhỏ lẻ. Những người được mời cần đăng ký trên HTX và thực hiện những giao dịch trong thời gian sự kiện để đủ điều kiện nhận phần thưởng.

2. Bản dùng thử thành viên Prime 3 trong 3 ngày sẽ chuyển vào tài khoản người được mời vào hôm sau sau khi họ đăng ký trên HTX. Nếu người được mời đạt khối lượng giao dịch ≥1.000 USDT trong 3 ngày kể từ ngày đăng ký, bản dùng thử thành viên Prime thêm 7 ngày sẽ chuyển vào tài khoản người được mời vào ngày thứ tư.

3. Bản dùng thử thành viên Prime 3 có thời hạn hiệu lực. Vui lòng sử dụng trước ngày hết hạn, nếu không sẽ không hợp lệ.

4. Do yêu cầu tuân thủ của địa phương, người dùng từ một số quốc gia và lãnh thổ không đủ điều kiện tham gia sự kiện. Vui lòng tham khảo chi tiết Thỏa thuận Người dùng HTX.

5. Không thể sử dụng tài khoản phụ để tham gia sự kiện. Khối lượng giao dịch từ các tài khoản phụ sẽ được tính vào tài khoản chính của họ.

6. Người dùng bị phát hiện liên quan đến bất kỳ hành vi gian lận, bao gồm nhưng không giới hạn rửa tiền, thao túng nhiều tài khoản và tự giao dịch, sẽ bị loại. HTX có quyền đóng băng các tài khoản đó, tịch thu bất kỳ khoản lợi nhuận gian lận và áp dụng hình phạt khác cho là cần thiết.

 

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Nội dung trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX.

Nhắc nhở Rủi ro: Giao dịch tài sản kỹ thuật số và tài sản kỹ thuật số phái sinh đi kèm với rủi ro lớn do giá cả biến động. Xin vui lòng đọcNhắc nhở Rủi ro tại đây. HTX sẽ không chịu trách nhiệm về những khoản lỗ giao dịch của bạn.

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.