Bắt đầu Copy Trading của bạn - Tham gia Cuộc thi để Chia sẻ $50K và Phần thưởng Dùng thử $500K

Thời gian sự kiện: 19:00 (UTC+7) ngày 5 tháng 12 năm 2022 - 19:00 (UTC+7) ngày 19 tháng 12 năm 2022

 

Loại hợp đồng tương lai chỉ định: Cặp giao dịch hợp đồng tương lai USDT-M (ETH/USDT, BTC/USDT, XRP/USDT) khả dụng trên Copy Trading

 

Điều kiện: Những nhà giao dịch Copy Trading

 

Bấm để tham gia: 

APP>>>

WEB>>>

 

Bấm để đăng ký trở thành Nhà giao dịch Được sao chép: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKnwMVrSPzeC6RQBlzTly2DS2o-o18h77r0NNTDYcv8rchaQ/viewform

 

Quy tắc Sự kiện:

Top 20 nhà giao dịch xếp hạng dựa trên tỷ lệ PnL của họ trong thời gian sự kiện sẽ chia sẻ tổng giải thưởng.

Xếp hạng

Phần thưởng (USDT)

Yêu cầu Khối lượng Giao dịch

1

10.000

≥20.000.000

2-5

5.000

≥10.000.000

6-10

1.800

≥5.000.000

11-20

1.100

≥2.500.000

Phần thưởng bổ sung: Đăng ký để trở thành nhà giao dịch sao chép, thực hiện nạp 300 USDT trở lên vào tài khoản Copy Trading của bạn và hoàn thành ít nhất 1 copy trade trong sự kiện, sau đó bạn có thể nhận phần thưởng dùng thử 300 USDT. (mỗi người dùng chỉ có thể nhận phần thưởng dùng thử một lần)

Ví dụ: Nếu nạp ròng của nhà giao dịch vào tài khoản Copy Trading của họ trong thời gian sự kiện là 300 USDT và nhà giao dịch hoàn thành giao dịch, nhà giao dịch sẽ được thưởng tiền thưởng phần thưởng dùng thử trị giá 300 USDT.

 

Lưu ý quan trọng:

1. Tỷ lệ thắng: (Số lệnh đã đóng có lãi/Tổng số lệnh đã đóng) * 100% (tất cả lệnh phải mở và đóng trong thời gian sự kiện)

Tỷ lệ PnL: (Lợi nhuận tích lũy của người dùng/Tiền gốc tích lũy sử dụng để mở vị thế) * 100%

Tổng khối lượng giao dịch: khối lượng giao dịch tích lũy trong thời gian sự kiện

Tổng PnL: PnL tích lũy của tất cả vị thế đã đóng trong sự kiện

2. Những nhà giao dịch xếp hạng dựa trên tỷ lệ PnL của họ. Trong trường hợp hai hoặc nhiều nhà giao dịch có cùng số điểm, họ sẽ xếp hạng dựa trên PnL của họ và khối lượng giao dịch, nếu cần.

3. Sự kiện không mở cho tài khoản phụ.

4. Chỉ khối lượng giao dịch thanh toán phí giao dịch thực thế mới được tính cho sự kiện. Khối lượng giao dịch với phí 0 đồng hoặc tỷ lệ phí âm không bao gồm trong tính toán khối lượng cho mục đích sự kiện.

5. Chỉ khối lượng giao dịch đã trừ phí giao dịch mới tính vào khối lượng. Khối lượng giao dịch không có phí giao dịch hoặc mức phí âm sẽ không bao gồm trong tính toán khối lượng sự kiện.

6. Phần thưởng dùng thử không thể rút hoặc chuyển khỏi tài khoản Copy Trading. Nếu không, phần thưởng dùng thử trong tài khoản của bạn sẽ xóa về 0.

7. Vui lòng đảm bảo rằng tài khoản Copy Trading của bạn còn tối thiểu 100 USDT cho đến khi phần thưởng dùng thử phát hành.

8. Người dùng có tỷ lệ PnL là giá trị dương và có tỷ lệ thắng ≥50% trong thời gian sự kiện có thể giành phần thưởng.

9. Khối lượng giao dịch thực tế không bao gồm những giao dịch có phần thưởng dùng thử dưới mọi hình thức.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:

1. Bất kỳ người tham gia có bất kỳ dấu hiệu gian lận như thao túng khối lượng, khớp lệnh, hoạt động nhiều tài khoản và tự giao dịch sẽ bị loại.

2. Bất kỳ người tham gia bị phát hiện sử dụng chiến lược giao dịch giống như những người khác sẽ bị loại.

3. Bất kỳ người tham gia mở và đóng lệnh thường xuyên trong vài phút sẽ bị loại.

4. Nếu nhiều tài khoản bị phát hiện đang hoạt động cùng một địa chỉ IP, tất cả người dùng có cùng địa chỉ IP sẽ bị loại.

5. Người dùng từ một vài quốc gia và lãnh thổ không đủ điều kiện tham gia cuộc thi do yêu cầu tuân thủ địa phương. Nếu người dùng đó bị phát hiện đã vượt qua hạn chế nền tảng bằng các phương tiện kỹ thuật, HTX có quyền cấm tài khoản hoặc đóng băng tài sản.

6. HTX có quyền giải thích cuối cùng cho tất cả khía cạnh cuộc thi.

 

Phân phối Phần thưởng

Giải thưởng sẽ chuyển vào tài khoản hợp đồng tương lai người chiến thắng trong 10 ngày làm việc sau khi kết thúc cuộc thi.

 

[WEB]Hướng dẫn dành cho Nhà giao dịch Sao chép Mới bắt đầu

[APP]Hướng dẫn dành cho Nhà giao dịch Sao chép Mới bắt đầu

 

HTX

Ngày 6 tháng 12 năm 2022

 

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.