Chia sẻ 25.000 USDT tại Cuộc thi Giao dịch Meme Token được Elon quảng bá

  

Thời gian Sự kiện:

19:00:00 (UTC+7) ngày 15 tháng 5 năm 2023 - 19:00:00 (UTC+7) ngày 22 tháng 5 năm 2023

Quy tắc Sự kiện:

Sự kiện 1: Cuộc thi Tỷ lệ PnL

Sản phẩm hợp đồng tương lai áp dụng:

Những cặp giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh cửu PEPE/LADYS/FLOKI/DOGE/AIDOGE ký quỹ USDT ở chế độ ký quỹ biệt lập và ký quỹ chéo

Những người tham gia giao dịch hợp đồng tương lai PEPE/LADYS/FLOKI/DOGE/AIDOGE ký quỹ USDT trên 10.000 USDT và nhận lợi nhuận ≥1.000 USDT trong thời gian sự kiện có thể vào bảng xếp hạng dựa trên tỷ lệ PnL của họ. Top 100 nhà giao dịch sẽ đủ điều kiện để giành chia sẻ tổng giải thưởng.

Xếp hạng (theo PnL)

Giải thưởng cho mỗi người tham gia (USDT)

Yêu cầu

1

5000

Khối lượng giao dịch tích lũy ≥ 10.000 USDT và PnL tích lũy ≥1.000 USDT trong cuộc thi

2

3000

3

2000

4

1000

5

800

6-10

500

11-20

200

21-100

50

Sự kiện 2: Chia sẻ Thêm 5.000 USDT Airdrop bằng Giao dịch Giao ngay Meme Token

l Tất cả người chiến thắng Sự kiện 1 tham gia giao dịch giao ngay với những token được niêm yết và đạt tổng khối lượng giao dịch ≥1.000 USDT trong thời gian sự kiện sẽ có cơ hội chia sẻ giải thưởng 5.000 USDT dựa trên tỷ lệ khối lượng giao dịch của họ.

l Những người chiến thắng sẽ nhận tới 300 USDT mỗi cá nhân.

Sự kiện 3: Tham gia Cuộc thi Giao dịch Ký quỹ Meme Token và Tận hưởng Phí Không Đồng trong Thời gian Giới hạn

Quy tắc Sự kiện: Trong thời gian sự kiện, người dùng đăng ký sự kiện này và đạt khối lượng giao dịch từ 5.000 USDT trở lên trong giao dịch ký quỹ PEPE/LADYS/FLOKI/DOGE/AIDOGE sẽ đủ điều kiện để hoàn 100% phí giao dịch PEPE/LADYS/FLOKI/DOGE/AIDOGE dựa trên xếp hạng khối lượng giao dịch của họ.

Xếp hạng

Phần thưởng

1

Hoàn 100% phí giao dịch ký quỹ

2

Hoàn 80% phí giao dịch ký quỹ

3

Hoàn 70% phí giao dịch ký quỹ

4-10

Hoàn 50% phí giao dịch ký quỹ

11-50

Hoàn 30% phí giao dịch ký quỹ

Hạng 50 trở xuống

Hoàn 10% phí giao dịch ký quỹ

 

Lưu ý:

l 1. Trong Cuộc thi Tỷ lệ PnL, khi hai hoặc nhiều người tham gia có cùng tỷ lệ PnL, xếp hạng của họ sẽ xác định thêm bằng lợi nhuận tích lũy của họ.

l Người tham gia phải đáp ứng yêu cầu về xếp hạng và khối lượng giao dịch để giành phần thưởng.

l Khối lượng giao dịch hiệu quả không gồm những giao dịch có phần thưởng dùng thử dưới mọi hình thức.

l Phần thưởng sẽ chuyển vào tài khoản hợp đồng tương lai USDT-M của người chiến thắng trong 10 ngày làm việc sau khi kết thúc sự kiện.

l Chỉ khối lượng giao dịch đã thanh toán phí giao dịch mới tính cho sự kiện này. Những giao dịch với phí giao dịch 0 đồng, mức phí cho market maker hoặc mức phí âm sẽ bị loại khỏi tính toán khối lượng.

l Tài khoản phụ không thể sử dụng để tham gia vào sự kiện này. Market maker hoặc người dùng tổ chức không đủ điều kiện tham gia sự kiện này.

l Quy tắc phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai>>>

HTX

Ngày 15 tháng 5 năm 2023

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.