Tham gia Cuộc thi Hợp đồng Tương lai ARBUSDT V.Cửu để Chia sẻ 10.000 USDT

  

 

Thời gian Sự kiện:

21:00 ngày 23 tháng 3 năm 2023 - 21:00 ngày 30 tháng 3 năm 2023 (UTC+7)

 

Sản phẩm hợp đồng tương lai áp dụng:

Hợp đồng tương lai ARBUSDT vĩnh cửu trong tài sản chéo và chế độ ký quỹ biệt lập

Quy tắc Sự kiện:

Sự kiện 1: Cuộc thi Giao dịch ARB

Những người tham gia giao dịch hợp đồng tương lai ARBUSDT và đáp ứng yêu cầu về khối lượng giao dịch tích lũy đủ điều kiện để chia sẻ phần thưởng dùng thử 8.000 USDT dựa trên tỷ lệ khối lượng giao dịch tích lũy của họ.

Xếp hạng

Phần thưởng (USDT)

Khối lượng giao dịch tích lũy (USDT)

Hạng 1

1.000

≥4.000.000

Hạng 2

700

≥2.700.000

Hạng 3

500

≥2.000.000

Hạng 4-10

250

≥1.000.000

Hạng 11-50

100

≥400.000

Sự kiện 2: Giveaway đặc biệt dành cho Nhà giao dịch Hợp đồng Tương lai ARB

Những người tham gia đạt khối lượng giao dịch tích lũy ≥10.000 USDT sẽ giành phần thưởng dùng thử 2.000 USDT theo tỷ lệ khối lượng của họ.

 

Lưu ý:

Khối lượng giao dịch người tham gia được tính sau khi họ đăng ký tham gia sự kiện.

Người tham gia không thể nhận phần thưởng cùng lúc từ Sự kiện 1 và Sự kiện 2 và sẽ chỉ nhận phần thưởng cao nhất mà khối lượng giao dịch của họ đủ điều kiện.

Khối lượng giao dịch hiệu quả không gồm những giao dịch có phần thưởng dùng thử dưới mọi hình thức.

Phần thưởng sẽ chuyển vào tài khoản hợp đồng tương lai USDT-M của người chiến thắng trong 10 ngày làm việc sau khi kết thúc sự kiện.

Chỉ khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai có phí giao dịch đã thanh toán mới tính cho sự kiện này. Những giao dịch với phí giao dịch 0 đồng, mức phí cho market maker hoặc mức phí âm sẽ bị loại khỏi tính toán khối lượng.

Tài khoản phụ không thể sử dụng để tham gia vào sự kiện này. Market maker hoặc người dùng tổ chức không đủ điều kiện tham gia sự kiện này.

Quy tắc phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai>>>

 

HTX

Ngày 23 tháng 3 năm 2023

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.