Giao dịch để chia sẻ 10.000 USDT! HTX ra mắt Cuộc thi Giao dịch UT vào ngày 22 tháng 3 năm 2023

UT/USDT
--
--

Kính gửi người dùng HTX,

HTX sẽ ra mắt Cuộc thi Giao dịch UT. Giao dịch UT trong sự kiện để giành những phần thưởng tuyệt vời!

Tham gia Cuộc thi Giao dịch UT để Chia sẻ 10.000 USDT.

Truy cập>>

Thời gian sự kiện:

21:00 (UTC+7) ngày 22 tháng 3 năm 2023 - 21:00 (UTC+7) ngày 29 tháng 3 năm 2023

Quy tắc sự kiện:

  • Người dùng truy cập trang sự kiện sẽ tự động đăng ký tham gia sự kiện. Nếu bạn không truy cập trang sự kiện, bạn sẽ không nhận phần thưởng từ sự kiện.
  • Những người tham gia giao dịch cặp giao dịch giao ngay UT trong thời gian sự kiện đủ điều kiện để chia sẻ giải thưởng 32.120 UT dựa trên khối lượng giao dịch giao ngay của họ.

Xếp hạng

Phần thưởng/người thắng cuộc

Hạng 1

4.800 UT‬

Hạng 2

3.200 UT‬

Hạng 3

1.900 UT‬

Hạng 4 - 10

1.300 UT‬

Hạng 10 trở xuống

Những người tham gia có khối lượng giao dịch ≥ 100 USDT sẽ chia sẻ 13.120 UT tương ứng với khối lượng giao dịch của họ.

Điều khoản và Điều kiện:

  • Tài khoản phụ không đủ điều kiện để tham gia độc lập. Khối lượng giao dịch từ tài khoản phụ sẽ tính vào tài khoản chính.
  • Đối với những market maker thông thường, chỉ khối lượng giao dịch từ những taker mới tính cho sự kiện này.
  • Phần thưởng sẽ chuyển vào tài khoản HTX của người thắng cuộc trong 14 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc. Nếu bạn vẫn chưa nhận phần thưởng sau 14 ngày làm việc, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng trực tuyến 24/7 hoặc gửi email tới [email protected] để được hỗ trợ.
  • HTX sẽ xem xét kỹ và loại bất kỳ người tham gia có bất kỳ dấu hiệu của hành vi gian lận, như lạm phát khối lượng giao dịch gây hại, đăng ký hàng loạt tài khoản giả, giao dịch rửa và khớp lệnh.

 

HTX

Ngày 20 tháng 3 năm 2023

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.