Dành riêng cho Người dùng Prime: Sẵn sàng để Tận hưởng Hai Quyền lợi Giao dịch Ký quỹ và Giành Phần thưởng Gấp ba

Kính gửi người dùng HTX,

HTX rất vui thông báo về ra mắt chiết khấu lãi suất cho vay ký quỹ mới và hạn mức cho vay ký quỹ để mang đến quyền lợi cho người dùng Prime của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi sẽ triển khai chương trình khuyến mãi trong thời gian giới hạn, nơi bạn có thể giành gấp ba phần thưởng bằng cách giao dịch ký quỹ vào ngày 10 tháng 3 năm 2023.

Cấp độ thành viên Prime của bạn càng cao, bạn sẽ hưởng lãi suất cho vay ký quỹ càng thấp. Lãi suất cho vay ký quỹ với USDT có thể thấp tới 0,0062%!

Hạn mức cho vay ký quỹ của bạn tăng lên khi cấp độ thành viên Prime của bạn tăng lên. Tận hưởng hạn mức cho vay ký quỹ cao hơn tới 10 lần!

Bấm vào đây để kiểm tra hạn mức và chiết khấu lãi suất khoản vay ký quỹ của bạn

 

Phần thưởng 1: Hoàn thành Giao dịch Ký quỹ Đầu tiên của bạn để Tận hưởng Nâng cấp Cấp độ Prime +1 trong Thời gian Giới hạn

Thời gian sự kiện: 23:00:00 (UTC+7) ngày 9 tháng 3 năm 2022 - 23:00:00 (UTC+7) ngày 30 tháng 3 năm 2023

Quy tắc sự kiện: Người dùng hoàn thành giao dịch ký quỹ đầu tiên sẽ hưởng nâng cấp Cấp độ Prime +1 trong 7 ngày.

Lưu ý:

  • Người tham gia cần hoàn thành xác minh KYC cấp 2 để đủ điều kiện chia sẻ tổng giải thưởng.
  • Phần thưởng sẽ chuyển vào tài khoản HTX của người chiến thắng trong 7 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.

 

Phần thưởng 2: Giao dịch Ký quỹ để Tận hưởng Chiết khấu Lãi Ký quỹ và Nâng cấp Cấp độ Prime +1 trong Thời gian Giới hạn

Thời gian sự kiện: 23:00:00 (UTC+7) ngày 9 tháng 3 năm 2022 - 23:00:00 (UTC+7) ngày 30 tháng 3 năm 2023

Nhiệm vụ

Phần thưởng

 

1. Chuyển ≥300 USDT vào tài khoản ký quỹ của bạn

2. Đạt khối lượng giao dịch ký quỹ tích lũy ≥1.000 USDT

1. Nhận Phiếu Lãi suất Ký quỹ 70% * 3 bằng cách hoàn thành nhiệm vụ. (phiếu có hiệu lực trong 48h)

2. Tận hưởng nâng cấp cấp độ Prime +1 trong 10 ngày bằng cách hoàn thành nhiệm vụ

Lưu ý:

  • Người tham gia cần hoàn thành xác minh KYC cấp 2 để đủ điều kiện chia sẻ tổng giải thưởng.
  • Phần thưởng sẽ chuyển vào tài khoản HTX của người chiến thắng trong 7 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.

 

Phần thưởng 3: Tham gia Thử thách Giao dịch Ký quỹ để Nhận 3 Phiếu Lãi suất Ký quỹ

Bấm để truy cập Trung tâm Phần thưởng > Thử thách Giao dịch Ký quỹ

Thời gian sự kiện: Một sự kiện trong thời gian dài bắt đầu từ 00:00:00 ngày 6 tháng 3 năm 2023

Quy tắc sự kiện: Bằng cách hoàn thành nhiệm vụ giao dịch và đáp ứng yêu cầu của họ, người dùng có thể nhận Phiếu Lãi suất Ký quỹ tương ứng với mỗi nhiệm vụ.

 

 

Cảm ơn bạn đã ủng hộ!

HTX

Ngày 10 tháng 3 năm 2023

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.