Tham gia Copy Trading để Chia sẻ Phần thưởng Dùng thử Hợp đồng Tương lai Trị giá $500.000

Thời gian sự kiện: 19:00:00 12/12/2022 - 19:00:00 25/12/2022 (UTC+7)

Tổng giải thưởng: Phần thưởng Dùng thử Hợp đồng Tương lai trị giá $500.000. Đến trước, phục vụ trước.

Tham gia ngay👉

APP>>>

WEB>>>

Quy tắc Sự kiện:

1. Phần thưởng Copy-Trade Lần đầu (tối đa 50 USDT):

1) Trong thời gian sự kiện, nếu người dùng xác minh KYC đã nạp 100 USDT trở lên và thực hiện giao dịch copy trading lần đầu trong Copy Trading, thì người dùng sẽ được thưởng Phần thưởng Copy-Trade lần đầu bằng USDT.

2) Quy mô phần thưởng = Số lượng nạp * 5%. Lên tới 50 USDT cho mỗi người dùng.

2. Phần thưởng Copy-Trade cho Người dùng Mới (tối đa 100 USDT):

1) Nếu người dùng mới đã đăng ký và xác minh KYC đáp ứng những điều kiện cho Phần thưởng Copy-Trade lần đầu, giới hạn phần thưởng sẽ tăng lên 100 USDT.

2) Quy mô phần thưởng = Số lượng nạp * 5%. Lên tới 100 USDT cho mỗi người dùng mới.

3. Phần thưởng Nạp với Số lượng Lớn (lên tới 200 USDT):

1) Nếu người dùng mới đã đăng ký và xác minh KYC đáp ứng những điều kiện cho Phần thưởng Copy-Trade lần đầu đã nạp 3.000 USDT trở lên, thì giới hạn phần thưởng sẽ tăng lên 200 USDT.

2) Quy mô phần thưởng = Số lượng nạp * 5%. Lên tới 200 USDT cho mỗi người dùng mới.

 

Nhiệm vụ & Điều kiện

Phần thưởng

1. Thực hiện copy-trade lần đầu trong Copy Trading

2. Nạp ròng đạt 100 USDT hoặc trở lên

3. Hoàn thành xác minh KYC

Quy mô phần thưởng = Số lượng nạp * 5%. Lên tới 50 USDT cho mỗi người dùng.

1. Người dùng mới đã đăng ký

2. Hoàn thành xác minh KYC

3. Thực hiện copy-trade lần đầu trong Copy Trading

4. Nạp ròng đạt 100 USDT hoặc trở lên

Quy mô phần thưởng = Số lượng nạp * 5%. Lên tới 100 USDT cho mỗi người dùng mới.

1. Người dùng mới đã đăng ký

2. Hoàn thành xác minh KYC

3. Thực hiện copy-trade lần đầu trong Copy Trading

4. Nạp ròng đạt 3.000 USDT hoặc trở lên

Quy mô phần thưởng = Số lượng nạp * 5%. Lên tới 200 USDT cho mỗi người dùng mới.

 

Phát hành Phần thưởng: Phần thưởng sẽ phân phối cho tài khoản copy-trading của người dùng. Tổng cộng 500.000 USDT phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai được trao trên cơ sở đến trước, phục vụ trước.

 

Lưu ý Quan trọng:

1. Phần thưởng sẽ phân phối cho tài khoản copy-trading của người dùng.

2. Phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai có thể sử dụng làm ký quỹ cho giao dịch, để khấu trừ phí giao dịch và phí funding hoặc bù lỗ.

3. Phần thưởng dùng thử không thể quy thành tiền mặt. Mọi khoản tiền rút hoặc chuyển ra khỏi tài khoản Copy Trading của bạn sẽ khiến phần thưởng dùng thử liên quan bị xóa về 0.

4. Phần thưởng từ sự kiện không được tích luỹ. Người dùng sẽ chỉ nhận phần thưởng cao nhất mà họ đủ điều kiện.

5. Trong thời gian sự kiện, người dùng cần đáp ứng yêu cầu về số tiền nạp ròng trong tài khoản copy-trading của họ để đủ điều kiện nhận phần thưởng tương ứng.

Số tiền nạp ròng = Tổng số tiền nạp vào tài khoản copy-trading - Tổng số tiền rút từ tài khoản copy-trading

6. Khối lượng giao dịch hiệu quả không bao gồm những giao dịch có phần thưởng dùng thử dưới mọi hình thức.

7. HTX có quyền loại bất kỳ người tham gia vào hoạt động không trung thực hoặc lạm dụng sự kiện, bao gồm đăng ký tài khoản hàng loạt để kiếm thêm phần thưởng và bất kỳ hoạt động khác có liên quan đến mục đích bất hợp pháp, gian lận hoặc gây hại.

8. Do yêu cầu tuân thủ của địa phương, người dùng từ một số quốc gia và lãnh thổ không đủ điều kiện tham gia sự kiện. Vui lòng tham khảo chi tiết Thỏa thuận Người dùng HTX.

9. HTX có quyền sửa đổi điều khoản của sự kiện mà không cần thông báo trước cho người dùng.

10. HTX có quyền đưa ra giải thích cuối cùng về sự kiện. Vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi.

 

 

HTX

Ngày 13 tháng 12 năm 2022

 

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.