Hướng dẫn sử dụng trên App

Bước 1. Đăng nhập vào HTX App

Đăng nhập vào ứng dụng HTX và nhấp vào Hợp đồng trên thanh điều hướng dưới cùng. Sau đó nhấp vào Chứng quyền ở trên cùng để vào giao diện giao dịch Chứng quyền. Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào biểu tượng Chứng quyền trên trang chủ để vào giao diện Chứng quyền.

Bước 2. Chuyển tài sản

Nhấp vào nút Chuyển. Chọn tài khoản có liên quan và nhập số tiền USDT để chuyển tài sản vào tài khoản Chứng quyền.

Bước 3. Chọn một kỳ hạn cho sản phẩm

HTX Chứng quyền hiện hỗ trợ các kỳ hạn như 5 phút, 15 phút, 1 giờ, 4 giờ, 1 ngày, 3 ngày và các kỳ hạn dài hơn khác. Điều khoản sản phẩm thể hiện thời gian hết hạn của hợp đồng quyền chọn đã mua. Ví dụ, một sản phẩm 15 phút có nghĩa là hợp đồng quyền chọn sẽ hết hạn sau 15 phút. Hợp đồng quyền chọn này sẽ tự động được thanh toán sau 15 phút kể từ khi mua.

Bước 4. Mua Chứng quyền Mua, hoặc Chứng quyền Bán

Bạn có thể mua Chứng quyền mua, hoặc chứng quyền bán  theo tình hình thị trường. Nhập số lượng tiền liên quan đến hợp đồng quyền chọn (đơn vị: BTC hoặc các loại tiền tệ khác). Hệ thống tính toán chi phí phải trả để mua hợp đồng tùy chọn. Nhấp vào Mua hoặc Bán để mua hợp đồng quyền chọn.

 

Bước 5. Tiến hành thanh toán

Xác nhận thông tin đặt lệnh của hợp đồng quyền chọn, chẳng hạn như tài sản cơ bản, số lượng lệnh, giá thực hiện, giá hòa vốn và chi phí phải trả. Chi phí phải trả là phí phát sinh khi mua. Nhấn Ok để thanh toán các chi phí phải trả của hợp đồng quyền chọn. Sau khi thanh toán các khoản chi phí, các khoản chi phí phải trả sẽ được trừ vào tài khoản Chứng quyền. Giữ hợp đồng chứng quyền mua, lợi nhuận sẽ được tạo ra nếu giá của tài sản cơ bản tăng cao hơn giá hòa vốn. Giữ hợp đồng chứng quyền bán, lợi nhuận sẽ được tạo ra nếu giá của tài sản giao dịch bên dưới giảm xuống dưới mức giá hòa vốn. Bạn có thể thực hiện hợp đồng quyền chọn trước để chốt lợi nhuận dựa trên giá hòa vốn.

Bước 6. Vị thế

Bạn có thể xem thông tin của hợp đồng chưa thực hiện trong Vị thế, bao gồm thời gian đến hạn, lãi/lỗ chưa thực hiện, v.v. Ngoài ra, bạn có thể chọn thực hiện hợp đồng quyền chọn trước trong Vị trí. Thời gian đến hạn thể hiện thời điểm mà hợp đồng quyền chọn liên quan hết hạn. HTX Chứng quyền là quyền chọn của Mỹ và bạn có thể thực hiện hợp đồng trước khi chúng hết hạn.

Bước 7. Thanh toán hợp đồng quyền chọn

Chứng quyền HTX tự động được thực hiện và thanh toán khi hết hạn. Ngoài ra, Chứng quyền HTX có thể được thực hiện trước. Trong Vị thế, bạn có thể nhấp vào Thực hiện để thực hiện hợp đồng quyền chọn trước để thanh toán. Hệ thống sẽ tính toán lợi nhuận kỳ vọng dựa trên giá hiện tại của tài sản cơ bản.

Bước 8. Lịch sử lệnh đặt

Bạn có thể nhấp vào TẤT CẢ trên giao diện Chứng quyền để xem thông tin về hợp đồng quyền chọn đã thực hiện, chẳng hạn như giá thanh toán, lãi/lỗ thực hiện, v.v. Lãi/lỗ thực hiện bằng chênh lệch giá có liên quan trừ đi chi phí phải trả.

 

Find us on

E-Mall: [email protected]

Twitter:https://twitter.com/HTX_Options

Telegram:https://t.me/HTXOptions

Giao dịch khi đang di chuyển với ứng dụng giao dịch tiền điện tử di động của HTX

Nhấp vào đây để tải xuống cho iOS hoặc Android

Tìm chúng tôi trên

Twitter:https://twitter.com/huobiglobalvn

Facebook:https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram:https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium:https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

https://t.me/htxglobalofficial

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.