Hướng dẫn về phiếu hoàn lại phí giao dịch

1.Phiếu hoàn phí giao dịch có hiệu lực sau 14 ngày kể từ ngày được phát hành và phải thu thập trước khi sử dụng. Phiếu chưa lấy sẽ tự động hết hạn sau thời hạn;

2.Quyền truy cập nhận phiếu ưu đãi và phương thức hoàn tiền:

Web: Mở trang web chính thức của HTX, nhấp vào chân dung người ở góc trên bên phải, kéo xuống để nhấp vào “Phiếu giảm phí cho sản phẩm phái sinh Loại hình”;

Ứng dụng: nhấp vào biểu tượng Trang chủ - "Thêm" -"Coupon phái sinh"

3.Phiếu ưu đãi có thể được sử dụng để hoàn trả phí giao dịch từ số tiền giao dịch nhất định (như mỗi phiếu ưu đãi được hiển thị); Ví dụ: Phiếu ưu đãi với số lượng giao dịch 10.000USDT có thể được sử dụng để hoàn trả phí giao dịch tương ứng với giao dịch có khối lượng 10.000USDT;

4.Các phiếu ưu đãi chỉ có thể được sử dụng để hoàn lại phí giao dịch cho giao dịch futures cụ thể, ví dụ: Phiếu ưu đãi thu thập được cho các giao dịch swaps BTC/USDT, nếu chưa được sử dụng trong thời gian hiệu lực, sẽ không cung cấp bất kỳ khoản chiết khấu nào sau khi hết hạn.

5.Người dùng sẽ phải giao dịch trước và sau đó phí giao dịch sẽ được hoàn lại. Khoản tiền hoàn lại sẽ được gửi vào tài khoản giao dịch tương ứng trong vòng 7 ngày làm việc sau khi phiếu ưu đãi hết hạn và nó có thể được xác minh bằng lịch sử tài khoản. Đội ngũ dịch vụ khách hàng của HTX sẽ hỗ trợ mọi thắc mắc.

6.Công thức số tiền hoàn lại như sau:

Số tiền hoàn = tối thiểu (Tổng phí giao dịch của loại hợp đồng tương ứng kể từ khi phiếu được nhận cho đến ngày hết hạn, Giá trị thực tế của phiếu ưu đãi);

Giá trị thực tế của phiếu ưu đãi = Mệnh giá giao dịch của phiếu * (Tỷ lệ phí Người tạo của Người dùng + Tỷ lệ phí Người lập) / 2;

7.Số tiền được hoàn lại bằng USDT từ các giao dịch USDT-margined swaps sẽ chính xác đến 8 chữ số thập phân và phần dư thừa sẽ bị cắt bỏ;

8.Trước khi phiếu ưu đãi hết hạn, nếu phí giao dịch thực tế là số tiền dương trong khi người dùng được hưởng chính sách ưu đãi mà không tính phí giao dịch thì giao dịch đó sẽ không được hoàn lại;