HTX, Ethereum ve HECO Ağları Üzerinden HFIL Çekim İşlemlerini Durdurdu

Kính gửi người dùng HTX,

Vào lúc 23:00 Ngày 4 tháng 1 năm 2023  (UTC+7), HTX kế hoạch vô hiệu hóa rút HLTC trên mạng Ethereum và HECO để phù hợp với chiến lược tài sản H-token. Vui lòng tham khảo trang web chính thức H-Tokens' để biết thêm chi tiết. Nạp những token trên sẽ không bị ảnh hưởng. Chúng tôi khuyên người dùng nên quản lý tài sản trên chuỗi trước.

 

HTX

Ngày 23 tháng 12 năm 2022

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.