Đặc biệt cho Năm Mới: Tham gia Sự kiện Trade to Earn để Chia sẻ 30,000 USDD

Trade to Earn>>>

Bấm vào liên kết sự kiện ở trên để bắt đầu giành chiến thắng!

 

Chi tiết sự kiện: "Trade to Earn" là một sự kiện khai thác lớn tập trung vào giao dịch chiến lược. Trong thời gian sự kiện, số lượng bạn phân bổ và khối lượng giao dịch trong khi chạy những chiến lược giao dịch Bot của HTX sẽ tính là tỷ lệ hash khai thác của bạn. Phần thưởng sẽ trao cho bạn tương ứng với tỷ lệ hash của bạn và sẽ tính mỗi phút. Tỷ lệ hash cao có nghĩa là thu nhập cao hơn, vì vậy bạn càng phân bổ nhiều cho những chiến lược của bạn và càng giao dịch nhiều thì bạn càng giành nhiều phần thưởng.

Giao dịch Bot>>>

 

Quy tắc: Sẵn sàng để giành chia sẻ tổng giải thưởng 30.000 USDD bằng cách sao chép hoặc tạo chiến lược lưới giao ngay riêng bạn trên giao dịch Bot.

Thời gian sự kiện: 14 ngày từ 17:00:00 (UTC+7) ngày 22 tháng 12 năm 2022 đến 17:00:00 (UTC+7) ngày 5 tháng 1 năm 2023

Những cặp áp dụng: Những cặp giao dịch USDD (tổng cộng 26 cặp)

Tổng giải thưởng: Thu nhập của bạn sẽ tính dựa trên tỷ lệ phân bổ và khối lượng giao dịch của bạn mỗi phút trong thời gian sự kiện. Tổng giải thưởng là 30.000 USDD.

Cách tính tiền thưởng: Phần thưởng mỗi phút = [(Số tiền phân bổ của bạn trong phút / Tổng số tiền phân bổ của tất cả người tham gia trong phút) * 0,2 + (Khối lượng giao dịch của bạn trong phút / Tổng khối lượng giao dịch của tất cả người tham gia trong phút) * 0,8] * Tổng giải thưởng / 20.160

Lưu ý: 20.160 là tổng số phút sự kiện.

 

Phân bổ giải thưởng:

●Tất cả phần thưởng sẽ phân phối dưới dạng USDD.

●Sau khi sự kiện kết thúc, bạn có thể bấm vào Thu thập để nhận phần thưởng và kiểm tra phần thưởng bằng cách vào Tài sản > Lịch sử Tài sản > Hồ sơ Tài chính > Hệ thống. Nếu chưa nhận phần thưởng sau khi sự kiện kết thúc, hệ thống sẽ giữ phần thưởng cho bạn trong 14 ngày làm việc. Vui lòng thu thập phần thưởng của bạn càng sớm càng tốt.

●Nếu giá hiện tại lệch khỏi phạm vi giá chiến lược bạn đã tạo, thì số tiền bạn phân bổ cho chiến lược sẽ không tính vào tính toán phần thưởng.

●Mọi chiến lược đã tạo trước sự kiện và tiếp tục chạy trong suốt thời gian sự kiện sẽ không tính là tỷ lệ hash khai thác của bạn và không thể sử dụng để chia sẻ phần thưởng.

●Market maker không đủ điều kiện tham gia sự kiện.

 

HTX

Ngày 23 tháng 12 năm 2022

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.