HTX sẽ mở chức năng nạp tiền và giao dịch spot SIGN (SIGN/ USDT) vào lúc 20:00 (UTC+7) vào ngày 16 tháng 6

Người dùng thân mến, 

HTX sẽ mở chức năng nạp tiền và giao dịch spot SIGN (SIGN/ USDT) vào lúc 20:00 (UTC+7) vào ngày 16 tháng 6.  

HTX sẽ mở giao dịch rút tiền SIGN vào lúc 17:00 (UTC+7) ngày 19 tháng 6.

Giới thiệu digital>>>

Địa chỉ hợp đồng: https://etherscan.io/token/0xb06b8186cc008a79fd6722b1eefad07c14e97da0

  • Nhắc nhở: Nếu không có lệnh nào trên sổ đặt hàng trong vòng 90% ~ 110% giá cuối cùng, tất cả lệnh Thị trường mới được đặt để mua / bán sẽ tự động bị hủy để tránh trượt giá. Hãy đảm bảo rằng bạn đã thực hiện đầy đủ đánh giá rủi ro khi giao dịch các token mới được niêm yết, vì chúng thường chịu sự biến động giá cao.

 

 HTX

16 tháng 6, 2022

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.