Phần thưởng Sự kiện chào Hè của bạn đã được gửi thành công

Người dùng thân mến,

Phần thưởng bạn nhận trong thông qua Sự kiện chào Hè của chúng tôi đã được gửi đến tài khoản cross-margin của USDT-margined swap, vui lòng kiểm tra và xác nhận bạn đã nhận được thưởng! Cảm ơn bạn!

 

Giao dịch trên HTX: https://www.huobi.com

 

HTX

Ngày 29 tháng 6, 2021

 

Giao dịch thuận tiện cùng ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://x.com/htx_global

Facebook: https://www.facebook.com/htxglobalofficial/

Instagram: https://www.instagram.com/htxglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://htxofficial.medium.com/

Telegram: https://t.me/htxglobalofficial

HTX có toàn quyền sửa đổi, điều chỉnh hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước. Các thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo và HTX không đưa ra bất kỳ khuyến nghị hay đảm bảo nào đối với các khuyến mãi, sản phẩm hay tài sản kỹ thuật số trên HTX. Giá của các tài sản kỹ thuật số có độ biến động mạnh và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro cao. Vui lòng đọc Cảnh báo rủi rocủa chúng tôi.