Tham gia Cuộc thi Giao dịch Hợp đồng Tương lai HTX & AlCoin và Giành Chia sẻ 50.000 USDT của bạn

 Kính gửi người dùng HTX,

Để kỷ niệm quan hệ hợp tác rộng giữa HTX và AICoin, chúng tôi rất vui giới thiệu những quyền lợi sau như một lời tri ân đối với sự ủng hộ bền bỉ của những người dùng quý giá với chúng tôi:

 

Thời gian Sự kiện: 19:00 (UTC+7) ngày 18 tháng 9 năm 2023 – 19:00 (UTC+7) ngày 3 tháng 10 năm 2023

 

  

 

Cặp giao dịch chỉ định: Tất cả cặp giao dịch Hợp đồng Tương lai Ký quỹ USDT Vĩnh cửu

 

Sự kiện 1: Tweet lại để nhận 10 USDT

Trong thời gian sự kiện, người dùng hoàn thành nhiệm vụ chỉ định sẽ có cơ hội giành phần thưởng. Chỉ cần theo dõi Tài khoản Twitter chính thức của HTX, tweet lại tweet khuyến mại và gắn thẻ ba người bạn. Sau đó, chụp ảnh màn hình tweet lại của bạn và gửi chúng vào biểu mẫu này. Chúng tôi sẽ chọn ngẫu nhiên 20 người tham gia may mắn và mỗi người sẽ nhận tiền thưởng dùng thử hợp đồng tương lai 10 USDT.

 

Sự kiện 2: Giải thưởng 10.000 USDT dành riêng cho người dùng mới

Trong thời gian sự kiện, người dùng có thể nhận tiền thưởng dùng thử hợp đồng tương lai 5 USDT bằng cách đăng ký HTX qua việc sử dụng liên kết giới thiệu độc quyền của AlCoin và hoàn thành những giao dịch hợp đồng tương lai trên HTX với khối lượng giao dịch tối thiểu 1.000 USDT. Tổng giải thưởng đặt ở mức 10.000 USDT dưới dạng tiền thưởng dùng thử hợp đồng tương lai và sẽ phân bổ dựa trên thời điểm đặt lệnh giao dịch hợp đồng tương lai đầu tiên của người tham gia. Đến trước, phục vụ trước!

 

Sự kiện 3: Giao dịch hợp đồng tương lai để chia 40.000 USDT

Trong thời gian sự kiện, những người tham gia đạt khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai tích lũy ≥10.000 USDT sẽ giành chia sẻ 40.000 USDT dưới dạng tiền thưởng dùng thử hợp đồng tương lai theo xếp hạng khối lượng của họ.

Xếp hạng

Phần thưởng với mỗi Người chiến thắng (USDT)

Yêu cầu Khối lượng Giao dịch Tối thiểu

1

8.000

≥30.000.000 USDT

2

5.000

≥20.000.000 USDT

3

3.000

≥10.000.000 USDT

4-20

500 với mỗi người chiến thắng

≥2.000.000 USDT

21-50

200 với mỗi người chiến thắng

≥500.000 USDT

50 trở xuống

Chia sẻ 9.500 USDT tương ứng với khối lượng giao dịch của họ (Tối đa 100 USDT với mỗi người chiến thắng)

≥10.000 USDT

 

Lưu ý:

Khối lượng giao dịch người tham gia được tính sau khi họ đăng ký tham gia sự kiện.

Khối lượng giao dịch hiệu quả không gồm những giao dịch có phần thưởng dùng thử dưới mọi hình thức.

Phần thưởng sẽ chuyển vào tài khoản hợp đồng tương lai USDT-M của người chiến thắng trong 10 ngày làm việc sau khi kết thúc sự kiện.

Chỉ khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai có phí giao dịch đã thanh toán mới tính cho sự kiện này. Những giao dịch với phí giao dịch 0 đồng, mức phí cho market maker hoặc mức phí âm sẽ bị loại khỏi tính toán khối lượng.

Tài khoản phụ không thể sử dụng để tham gia vào sự kiện này. Market maker hoặc người dùng tổ chức không đủ điều kiện tham gia sự kiện này.

Quy tắc phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai>>>

 

HTX

Ngày 18 tháng 9 năm 2023

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Đăng ký Tài khoản HTX để nhận Phần thưởng Đặc biệt!

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.