Hướng máy ảnh của bạn vào mã QR

để tải Ứng dụng HTX

Thêm tùy chọn
Ngôn ngữ
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español-ES
Español-LA
Türkçe
Tiếng Việt
Português-PT
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
Tiền tệ

HUSD

Stablecoin an toàn và bảo mật

HUSD là token được ERC-20, HECO hoặc TRC-20 phát hành và quy đổi dựa trên cơ sở 1:1 so với đô Mỹ. Bạn có thể giao dịch và giữ HUSD trong ví trên HTX.

Nạp và rút USD

Miễn phí

Chuyển đổi miễn phí

1 HUSD = 1 (USDT, PAX, USDC, TUSD, DAI)

Minting & Quy đổi

SWIFT, ABA, SEN

Kênh

ERC-20, HECO, TRC-20

Đa chuỗi
Nạp USD và thanh toán HUSD qua stcoins.com. Sau đó, bạn có thể nạp HUSD vào tài khoản HTX của mình để bắt đầu giao dịch.
Stablecoin Swap
1:1 Swapping
1 HUSD = 1 (USDT, PAX, USDC, TUSD, DAI)
Giao dịch tiền kỹ thuật số
Đa dạng tiền kĩ thuật sốĐộ sâu thị trường tốt
Giao dịch HUSD dựa trên nhiều lựa chọn tiền kỹ thuật số, độ sâu thị trường lớn và giao dịch ký quỹ HTX.

HUSD LÀ GÌ

Quy đổi với đô Mỹ theo tỷ lệ 1: 1
HUSD là token được phát hành bởi ERC-20, HECO hoặc TRC-20 và quy đổi theo tỷ lệ 1:1 so với đô Mỹ
Giao dịch thuận tiện
Là stablecoin đa chuỗi (ERC-20, TRC-20, Heco), HUSD có thể được giao dịch với nhiều loại tiền kỹ thuật số trên HTX và các sàn giao dịch khác.
Chuyển khoản toàn cầu nhanh chóng và dễ dàng
HUSD là một token được xây dựng trên mạng blockchain Ethereum, HECO và Tron, với mức độ phân quyền và bảo mật cao.

Hệ sinh thái HUSD

Giao dịch | Swap
Các sàn giao dịch và nền tảng hỗ trợ giao dịch và HUSD Swap
Ví | Thanh toán
Các ứng dụng thanh toán và ví tương thích với ERC-20, TRC-20, HECO hỗ trợ nắm giữ và thanh toán HUSD
Ứng dụng | Nền tảng
Các ứng dụng và nền tảng bổ sung hỗ trợ HUSD cho nhiều dịch vụ khác

Các câu hỏi thường gặp

Ai là nhà phát hành HUSD?
Tiền của khách hàng được giữ ở đâu?
Cách mua HUSD VỚI USD
Đổi HUSD bằng cách nào?
Trung tâm dữ liệu HUSD
Bạn có thể truy cập dữ liệu và thông tin công khai/bên thứ ba gần đây trên HUSD.

Bạn đã sẵn sàng mua HUSD?

CHÚ Ý

Các liên kết từ bên thứ ba trên trang web chỉ được cung cấp cho sự thuận tiện của khách truy cập và không được sử dụng để chứng thực hoặc chấp thuận của HTX đối với bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc ý kiến ​​nào của công ty, tổ chức hoặc cá nhân. Vui lòng đọc Thỏa thuận người dùng và Chính sách quyền riêng tư của họ trước khi bạn đăng ký các nền tảng này. HTX sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do việc sử dụng các dịch vụ nêu trên.

Với hỗ trợ khách hàng, vui lòng liên hệ: [email protected]

Với thắc mắc giải đáp báo chí và phỏng vấn, vui lòng liên hệ: [email protected]

Đối với các câu hỏi cần xử lý, vui lòng liên hệ: [email protected]