Kích hoạt Khấu trừ HT để Tiết kiệm Thêm 10% Phí Giao dịch Hợp đồng Tương lai và 25% Phí Giao ngay và Ký quỹ

Kính gửi người dùng HTX,

Để tiếp tục trao quyền cho token HT, HTX sẽ ra mắt một quyền lợi mới cho người dùng để tiết kiệm thêm 10% cho phí giao dịch hợp đồng tương lai khi họ sử dụng khấu trừ HT. Ngoài ra, bằng cách sử dụng HT, bạn có thể tiết kiệm thêm 25% phí giao ngay và ký quỹ.

 

Quyền lợi của giảm phí giao dịch giao ngay và ký quỹ bằng cách sử dụng khấu trừ HT bắt đầu lúc 10:00 (UTC+7) ngày 30 tháng 11 năm 2022 và vẫn có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới về thời điểm kết thúc.

 

Trong thời gian sự kiện, những nhà giao dịch đã kích hoạt Khấu trừ HT có thể thanh toán phí giao dịch giao ngay và phí giao dịch ký quỹ bằng tài sản HT của họ và hưởng giảm 25% dựa theo mức phí ưu đãi tương ứng với các cấp Prime. Số lượng cần thiết chuyển đổi thành HT tương đương theo giá thị trường để thanh toán phí. Những nhà giao dịch sử dụng khấu trừ HT có thể tận hưởng giảm thêm tới 10% phí giao dịch hợp đồng tương lai của họ. Đối với người dùng VIP, bạn có thể tận hưởng giảm phí giao dịch cao hơn qua mức phí ưu đãi tương ứng với cấp Prime của bạn.

 

Ví dụ: nếu bạn là người dùng Prime 3, tỷ lệ phí Maker/Taker của bạn là 0,1% với giao dịch giao ngay. Khi kích hoạt "Khấu trừ HT", bạn chỉ có thể hưởng mức phí Maker/Taker là 0,075%.

 

Bạn có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hoá "Khấu trừ HT" trong "Tôi" >> "Phí" và đọc thêm về khấu trừ HT.

 

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Đăng ký Tài khoản HTX để nhận Phần thưởng tới 5.672 USDT!

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây