Quét để tải Ứng dụng
Xem toàn bộ
Ngôn ngữ
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español-ES
Español-LA
Türkçe
Tiếng Việt
Português-PT
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
Tiền tệ
Số lần giao dịch: Lần( Lệnh mua0 | Satım Emirleri0 )Đơn hàng thành công trong 30 ngày:LầnTổng số lần hoàn thành% (30ngày):%Lệnh mua %)Trung bình thời gian hủy (30ngày):PhútThông qua bình quân:0.00Phút

Đăng ký P2P V-Advertiser

Phương thức thanh toán giao dịch tùy chọn

Phương thức thanh toán bạn thêm sẽ được hiển thị cho người mua dưới dạng phương thức thanh toán của bạn khi crypto được bán trong giao dịch tùy chọn. Hãy đảm bảo sử dụng tài khoản tên thật của bạn để đảm bảo rằng người mua có thể chuyển tiền cho bạn một cách thuận lợi.

Thêm phương thức thanh toán
no-data

Tạm không thêm phương thức nhận tiền