Hướng máy ảnh của bạn vào mã QR

để tải Ứng dụng HTX

Thêm tùy chọn
Ngôn ngữ
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español-ES
Español-LA
Türkçe
Tiếng Việt
Português-PT
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
Tiền tệ
Quản lý API

Lưu ý

Mỗi tài khoản có thể tạo tối đa 20 Khóa API.

请不要泄露您的API Key,以免造成资产损失。出于安全考虑,建议为API Key绑定IP,每个API Key最多绑定20个IP地址或IP段。 单个IP地址或IP段直接填写,多个IP地址或IP段用半角逗号分隔,如:192.168.1.1,192.168.1.2,192.168.0.1/24

Khóa API không liên kết với địa chỉ IP nhưng có quyền giao dịch hoặc rút tiền sẽ tự động vô hiệu hoá sau 90 ngày không hoạt động. Nếu sử dụng thường xuyên, hiệu lực khóa API sẽ tự động gia hạn trong 90 ngày kể từ lần sử dụng gần nhất.

Tạo ngàyLưu ýMục đíchQuyền hạnTruy cập chìa khóa bí mật Access KeyLiên kết địa chỉ IPTrạng tháiCặp Giao dịch
Hoạt động