Khách hàng VIP thân mến
Chào mừng đến với HTX, Bạn đang được hưởng đặc quyền VIP Vàng HTX
Khách hàng VIP thân mến
Chào mừng đến với HTX, bạn đang được hưởng đặc quyền VIP Kim cương HTX
Thư nội bộ
Tra xem tất cả >
Tuyên bố pháp lý
Điều 1
Trang web này nhằm mục đích cung cấp các sản phẩm tài chính và nền tảng giao dịch theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp và quốc tế với nỗ lực cao nhất cho phần lớn những người đam mê tài sản kỹ thuật số toàn cầu và các nhà đầu tư, với điều kiện là nó không vi phạm bất kỳ luật và quy định liên quan nào của Cộng hòa Seychelles. Nghiêm cấm sử dụng Trang web này với mục đích tham gia vào các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp như rửa tiền, buôn lậu và hối lộ thương mại; khi phát hiện bất kỳ tài khoản nào có liên quan đến bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào nói trên, Trang web này sẽ đóng băng tài khoản đó và báo cáo tài khoản đó ngay lập tức cho cơ quan có thẩm quyền.
Điều 2
Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền, với quyền hạn của chứng chỉ điều tra hiện hành, yêu cầu Trang web này hợp tác với cuộc điều tra liên quan đến bất kỳ người dùng được chỉ định nào hoặc nếu tài khoản của người dùng bị áp dụng các biện pháp như đóng cửa, đóng băng hoặc chuyển giao, Trang web này sẽ , theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, hỗ trợ cơ quan đó bằng cách cung cấp dữ liệu tương ứng liên quan đến người dùng tài khoản hoặc thực hiện hoạt động tương ứng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; đối với bất kỳ tiết lộ nào về quyền riêng tư của người dùng, sự thất bại trong hoạt động của tài khoản và bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ đó, Trang web này sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào.
Điều 3
Khi người dùng của Trang web này vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong tuyên bố này và do đó vi phạm bất kỳ điều khoản nào của luật có liên quan của Cộng hòa Seychelles, Trang web này, với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ, có nghĩa vụ cải thiện các quy tắc và dịch vụ của nền tảng này. Tuy nhiên, Trang web này không có động cơ vi phạm bất kỳ luật nào của Cộng hòa Seychelles, cũng như Trang web này không thực hiện bất kỳ hành vi vi phạm thực tế nào đối với bất kỳ luật nào có liên quan của luật pháp của Cộng hòa Seychelles, và sẽ không chịu bất kỳ liên hoặc một số trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi của người dùng.
Điều 4
Bất kỳ người nào đăng nhập vào Trang web này hoặc sử dụng Trang web này trực tiếp hoặc gián tiếp sẽ được coi là đã tự nguyện chấp nhận các hạn chế của Trang web này.
Điều 5
Mọi vấn đề không được đề cập trong tuyên bố này sẽ được xử lý theo các luật và quy định có liên quan của Cộng hòa Seychelles. Nếu tuyên bố này mâu thuẫn với các luật và quy định liên quan của Cộng hòa Seychelles, tuyên bố sau sẽ được ưu tiên áp dụng.