Hướng máy ảnh của bạn vào mã QR

để tải Ứng dụng HTX

Thêm tùy chọn
Ngôn ngữ
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español-ES
Español-LA
Türkçe
Tiếng Việt
Português-PT
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
Tiền tệ
Stake to Earn qua ETH 2.0
Lower entry requirements
Higher APR
Stable Earnings
  • --
    APY Cao nhất Hiện tại
  • - : -
    Exchange ratio
Đăng nhập
Step 1: Lock ETH
Pledge the ETH amount amount, min. 0.1ETH
Step 2: Gain lock-in earnings
Chụp nhanh được chụp một lần mỗi ngày và thu nhập được chuyển vào T+1
Bước 3: Quy đổi token vị thế đã khóa
Bạn có thể quy đổi BETH thành ETH theo tỷ lệ 1:1 khi lần nâng cấp chính đầu tiên (Nâng cấp Thượng Hải) sau khi Sáp nhập cho phép rút staking
Stable Earnings
Additional 4-10% locked position earnings
Lower entry requirements
Stake thấp tới 0,1 ETH để kiếm thu nhập thụ động. Tất cả thu nhập phân phối cho người tham gia
Lịch sử hình thành
Trở thành một phần của lịch sử bằng cách chứng kiến ​ nâng cấp hiệu suất của mạng chính Ethereum
Flexible Exit
Stake BETH dễ dàng mà không làm mất sự linh hoạt để bán CETH bất kỳ lúc nào bạn muốn.
Exchange Rules
Exchange ratio: 1 ETH: 1 BETH
Tính toán Thu nhập
Chụp nhanh BETH nắm giữ của người dùng sẽ chụp lúc 23:00 (UTC+7) hàng ngày và người tham gia có thể nhận được chia sẻ thu nhập dựa trên BETH nắm giữ của họ.
When would the rewards be distributed?
Thu nhập BETH từ chuỗi stake ETH 2.0 sẽ được phân phối vào ngày T+1 theo ảnh chụp nhanh của việc nắm giữ BETH. APY được ước tính là từ 4% đến 10%, tùy thuộc vào số tiền thực tế nhận được.
Where can I trade BETH?
您可以在交易所进行交易,BETH/USDTBETH/ETH
Khi nào tôi có thể quy đổi tài sản của mình?
Dựa trên những quy tắc mạng ETH 2.0, bạn có thể quy đổi tài sản đã stake của bạn khi rút staking được thực hiện, dự kiến ​​​​sẽ diễn ra từ 0-6 tháng sau Sáp nhập. Sau đó, bạn có thể quy đổi BETH trở lại ETH theo tỷ lệ 1:1.
Làm thế nào để kiểm tra những trình xác thực có trong HTX Pool hay không?
Truy cập địa chỉ staking trên chuỗi, sau đó bấm vào VALIDATOR PUBKEY -> Đề xuất. Bạn sẽ thấy 'HTXpool' trong GRAFFITI UTF8.